راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 18401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18401 مجید پوریامنش 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18402 مجید پوریامنش 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
18403 افشین پوریان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18404 علی اکبر پوریان 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18405 محمدعارف پوریان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
18406 جواد پوریانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18407 طیبه پوریحیی ایوری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18408 مهدی پوریحیی ایوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18409 محمدحسین پوریزدان پناه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
18410 محیا پوریزدان پناه کرمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18411 جعفر پوریزدیان محمدآباد 1377 علوم پايه زمین شناسی
18412 جعفر پوریزدیان محمدآباد 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18413 سعید پوریزدیان محمدآباد 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18414 هادی پوریزدیان محمدآباد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18415 سهیلا پوریزدیان محمداباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18416 سهیلا پوریزدیان محمداباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18417 پانیذ پوریعقوبی 1393 مهندسي مهندسی عمران
18418 محمدرضا پوریموت 1354 علوم رياضي آمار
18419 اکرم پوریوسف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18420 سکینه پوریوسف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18421 علی پوریوسف 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18422 سعید پوزش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18423 سمیه پوزش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18424 سمیه پوزش 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
18425 وحید پوزش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18426 وحید پوزش 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18427 بهرام پوزشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18428 علی اکبر پوست چین 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18429 معصومه پوست فروشان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18430 مریم پوست فروش 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18431 علیرضا پوست فروشان دوم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18432 الهام پوستچی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18433 فاطمه پوستچی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18434 مجتبی پوستچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18435 مجتبی پوستچی اول 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18436 مسعود پوستچی اول 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18437 مسعود پوستچی اول 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18438 گیتی پوستچی خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18439 هانیه پوستچی محمدآبادی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
18440 جواد پوستچیان گل خطمی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18441 سیدتقی پوستفروش طوسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18442 حسین پوستفروشان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18443 محبوبه پوستی گناباد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18444 بنت الهدی پوستین چی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18445 مجتبی پوستین چی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18446 مجتبی پوستین چی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
18447 فائزه پوستین چیان 1356 علوم پايه شیمی
18448 هدیه پوستین چیان 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18449 محمد پوستین دوز 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18450 محبوبه پوستین دوزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18451 زکیه پوشیده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18452 محمدصدیق پوطاری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18453 یاسر پولائی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
18454 هاجر پولادچنگ نجف آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
18455 محمد پولادخای 1347 علوم پايه زمین شناسی
18456 عبدالعلی پولادگر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18457 فاطمه پولادورخوش 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
18458 حسین پولادوند 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
18459 الهام پولادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18460 راضیه پولادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18461 زهرا پولادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18462 سمیه پولادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
18463 علی پولادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18464 فرزاد پولادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18465 احسان پولادی برج 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18466 احسان پولادی برج 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18467 یوسف پولادی جرفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
18468 فرهاد پولادی نجف آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18469 طناز پولادین 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18470 معصومه پولچی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18471 محمدسعید پونه تیزابی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18472 اسماعیل پویا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18473 اعظم پویا 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18474 امین پویا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
18475 ساناز پویا 1382 علوم رياضي ریاضی محض
18476 ساناز پویا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
18477 محمدرضا پویا 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18478 هادی پویا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18479 نازنین زینب پویا مهر 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18480 مریم پویا نسب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18481 علیرضا پویائی مهر 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
18482 کورش پویافر 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18483 مهدی پویافر 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18484 مهتاب پویامنش 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18485 ناهید پویامنش 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
18486 بابک پویان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18487 پریسا پویان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18488 سجاد پویان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18489 سجاد پویان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18490 سجاد پویان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18491 عشرت پویان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18492 ناهید پویان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18493 احمد پویان فر 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18494 رحیم پویان فر 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
18495 فریدون پویانژاد 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18496 فریدون پویانژاد 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
18497 مسیح پویانژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18498 خدیجه پویانسب 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18499 خدیجه پویانسب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199110011011   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489242