راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 18501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18501 شیما پیرایش مقدم 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18502 زهرا پیربنیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18503 زهرا پیربیدختی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18504 علیرضا پیرتاج 1366 علوم پايه زمین شناسی
18505 زانا پیرخضرانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
18506 سیدمحمدذکریا پیرخضرانیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
18507 حمیده پیرخیبری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
18508 مارال پیرداوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18509 مهری پیردربان طوس 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
18510 فرشته پیردربان طوسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
18511 معصومه پیردنیا 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18512 احمد پیردوموسی طالب قشلاقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18513 حسن پیرزاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18514 علیمراد پیرزاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18515 فرهاد پیرزاد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
18516 آناهیتا پیرزادفهندر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18517 بابک پیرزاده 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18518 بهنوش پیرزاده 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18519 حسن پیرزاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18520 سیدامیرارسلان پیرزاده 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18521 طاهره پیرزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18522 عباس پیرزاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18523 فرشته پیرزاده 1354 علوم پايه فیزیک
18524 منصوره پیرزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18525 مهدی پیرزاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
18526 ندا پیرزاده 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
18527 علی پیرزاده مقدم 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18528 مریم پیرزاده مقدم باغسیاه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
18529 امیرمحمد پیرزاده نائینی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18530 امیرمحمد پیرزاده نائینی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
18531 محمدرضا پیرزادی جهرمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18532 عبدالخالق پیرزهی کهن کریم 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
18533 مجید پیرستانی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18534 عرفان پیرصاحب 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18535 عرفان پیرصاحب 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18536 مدریک پیرصاحب 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18537 عیسی پیرعزیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18538 بابک پیرعطا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
18539 پویا پیرعلی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18540 لطیف پیرفرخانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18541 مرضیه پیرکاریزمحمدجان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
18542 حمیده پیرگزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18543 سمیه پیرگزی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18544 فاطمه پیرگزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18545 لیلا پیرگزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18546 مریم پیرگزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18547 هادی پیرگزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
18548 حمیده پیرمحمدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18549 زهرا پیرمرادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18550 هادی پیرمرادی چاپارچی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18551 رضا پیرمرد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18552 افسانه پیرمغان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18553 محمد پیرنظری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18554 فرخنده پیرنهاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18555 غلامرضا پیرنیا 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18556 محمد پیرنیا 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18557 مطهره پیرنیا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
18558 نرگس پیرنیاحسنقه 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18559 سلطانعلی پیرنیاحقوردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18560 جهانبخش پیرنیای 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18561 عبدالحمید پیرواحمدی لنگرودی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18562 پرستو پیروان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18563 حمید پیرودین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18564 محمد پیرودین 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18565 اعظم پیروز 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18566 اکرم پیروز 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18567 تکتم پیروز 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18568 زهرا پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18569 فضل اله پیروز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18570 موسی پیروز 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18571 مهدی پیروز 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18572 محمدجواد پیروزبخت 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
18573 آسیه پیروزبخش 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18574 ابوالفضل پیروزشهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18575 آذر پیروزفر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18576 احمد پیروزفر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
18577 سهیلا پیروزفر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18578 ماندانا پیروزفر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18579 احمد پیروزمند 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18580 الهه پیروزمند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18581 محمدصادق پیروزمند 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18582 مجتبی پیروزنیا 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
18583 طاهره پیروزه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18584 رضا پیروزی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18585 علی پیروزی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18586 فاطمه پیروزی 1375 علوم پايه شیمی
18587 ماه شرف پیروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18588 منیره پیروزی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
18589 مسعود پیروزی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18590 ابراهیم پیروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18591 پریسا پیروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
18592 درالنجف پیروی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18593 زهرا پیروی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18594 سارا پیروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18595 سارا پیروی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18596 سمانه پیروی 1383 علوم پايه زمین شناسی
18597 شاهین پیروی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18598 عاطفه پیروی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
18599 علی رضا پیروی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18600 مرضیّه پیروی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444241