راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 18701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18701 بنت الهدی پوستین چی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18702 مجتبی پوستین چی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18703 مجتبی پوستین چی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
18704 فائزه پوستین چیان 1356 علوم پايه شیمی
18705 هدیه پوستین چیان 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18706 محمد پوستین دوز 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18707 محبوبه پوستین دوزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18708 زکیه پوشیده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18709 محمدصدیق پوطاری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18710 یاسر پولائی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
18711 هاجر پولادچنگ نجف آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
18712 محمد پولادخای 1347 علوم پايه زمین شناسی
18713 عبدالعلی پولادگر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18714 فاطمه پولادورخوش 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
18715 حسین پولادوند 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
18716 الهام پولادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18717 راضیه پولادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18718 زهرا پولادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18719 سمیه پولادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
18720 علی پولادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18721 فرزاد پولادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18722 احسان پولادی برج 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18723 احسان پولادی برج 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18724 یوسف پولادی جرفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
18725 فرهاد پولادی نجف آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18726 طناز پولادین 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18727 معصومه پولچی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18728 محمدسعید پونه تیزابی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18729 اسماعیل پویا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18730 اعظم پویا 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18731 امین پویا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
18732 ساناز پویا 1382 علوم رياضي ریاضی محض
18733 ساناز پویا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
18734 محمدرضا پویا 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18735 هادی پویا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18736 نازنین زینب پویا مهر 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18737 مریم پویا نسب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18738 علیرضا پویائی مهر 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
18739 کورش پویافر 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18740 مهدی پویافر 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18741 مهتاب پویامنش 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18742 ناهید پویامنش 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
18743 بابک پویان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18744 پریسا پویان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18745 سجاد پویان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18746 سجاد پویان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18747 سجاد پویان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18748 عشرت پویان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18749 ناهید پویان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18750 احمد پویان فر 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18751 رحیم پویان فر 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
18752 فریدون پویانژاد 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18753 فریدون پویانژاد 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
18754 مسیح پویانژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18755 خدیجه پویانسب 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18756 خدیجه پویانسب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
18757 علی پویانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18758 بهزاد پویش 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18759 یگانه پوینده فر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18760 لطف الله پهلوان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18761 افسانه پهلوان 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
18762 اناهیتا پهلوان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18763 بهناز پهلوان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18764 پریسا پهلوان 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18765 پریسا پهلوان 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
18766 جواد پهلوان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18767 حمیدرضا پهلوان 1351 مهندسي راه و ساختمان
18768 خدیجه پهلوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18769 سپیده پهلوان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18770 سهراب پهلوان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
18771 سهراب پهلوان 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
18772 عظیم پهلوان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18773 علی پهلوان 1377 علوم پايه فیزیک
18774 علی پهلوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18775 لطف الله پهلوان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18776 مریم پهلوان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
18777 مریم پهلوان 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
18778 مسعود پهلوان 1375 علوم پايه زمین شناسی
18779 معصومه پهلوان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18780 منصوره پهلوان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18781 نسرین پهلوان 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18782 هدا پهلوان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18783 سمیرا پهلوان پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
18784 علی اصغر پهلوان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18785 پروانه پهلوان حمزانلوئی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18786 محمد پهلوان درآباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18787 شیرعلی پهلوان دلیر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18788 بی بی سارا پهلوان دوجی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18789 زهرا پهلوان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18790 نجمه پهلوان سرسنگ 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18791 راحله پهلوان صادق 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
18792 مصطفی پهلوان عمارت 1368 علوم پايه دبیری شیمی
18793 هاشم پهلوان کاشی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18794 زینت پهلوان مارشک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18795 مریم پهلوان مازندرا نی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18796 کامران پهلوان مصّوری 1385 علوم رياضي آمار
18797 کامران پهلوان مصوّری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18798 مه لقا پهلوان مصوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18799 مهسا پهلوان مصوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18800 حکمت الله پهلوان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222998