راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 18801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18801 حسین پیشگوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18802 سیدمعین پیشنماز 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18803 سارا پیشنمازقوچان عتیق 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18804 سیدمحمدتقی پیشنمازی 1335 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18805 محمدتقی پیشنمازی 1355 مهندسي مهندسی مکانیک
18806 احمدعلی پیشنهاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18807 سیده تکتم پیشوائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18808 سیده تکتم پیشوائی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
18809 خلیل پیشوائیان 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
18810 سیدپدرام پیشوائیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18811 رویا پیشه کلایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18812 اعظم پیشه ور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18813 رؤیا پیشه ور 1375 علوم رياضي آمار
18814 سحر پیغامی پرتان 1394 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
18815 سعید پیغامی پرتان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
18816 شهرام پیغان 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18817 احسان پیغمبری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
18818 امیر پیغمبری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18819 راضیه پیغمبری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18820 رضا پیغمبری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18821 رضا پیغمبری 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18822 زهرا پیغمبری 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
18823 مریم پیغمبری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18824 مهدی پیغمبری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18825 حمیدرضا پیغمبری سرمزده 1368 علوم رياضي آمار
18826 سعید پیغمبری سرمزده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18827 سعید پیغمبری شوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18828 سعید پیغمبری کلات 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
18829 نیلوفر پیک 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18830 ندا پیک فلک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18831 رسول پیکارپرسان 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18832 تکتم پیکانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18833 غلامرضا پیکانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18834 محمدرضا پیکانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18835 طاهره پیکانی مقدم 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
18836 فروغ پیکانی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18837 مجید پیکردار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18838 سعید پیکرستان 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18839 زهرا پیکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18840 مهسا پیگان 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
18841 فرشته پیل بالا 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18842 اکرم پیلتن 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18843 فاطمه پیلتن 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18844 امیررضا پیلوار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18845 علی پیلوار 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18846 اسما پیله 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18847 فاطمه پیله چی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18848 زهره پیله چیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18849 محمدرضا پیله چیان 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18850 مریم پیله چیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18851 ملیحه پیله چیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18852 نجمه پیله چیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18853 یوسف پیله چیان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
18854 رضا پیله چیان لنگرودی 1355 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18855 رضا پیله کش 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18856 اسمعیل پیله ور 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18857 امید پیله ور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18858 زرین تاج پیله ور 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18859 سحر پیله ور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18860 سوسن پیله ور 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
18861 علی اصغر پیله ور 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
18862 محمد پیله ور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
18863 محمدتقی پیله ور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18864 مهدی پیله ور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18865 راحله پیله ور شهری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18866 مژگان پیله ور وطن دوست 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
18867 احسان پیله وران 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
18868 سعید پیله وران 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
18869 احمدرضا پیله ورشهری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18870 راحله پیله ورشهری 1377 علوم پايه فیزیک
18871 راحله پیله ورشهری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18872 مژگان پیله وروطن دوست 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
18873 امیرسجّاد پیله وری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18874 علی پیله وری 1386 علوم پايه زمین شناسی
18875 علی پیله وری 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18876 منیره پیله وری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
18877 انوشه پیمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18878 شهرام پیمان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18879 صفا پیمان 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18880 عباس پیمان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18881 علی کمال پیمان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18882 ندا پیمان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18883 محمدرضا پیمان فر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18884 یاسر پیمان فر 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18885 محبوبه پیمان کار 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18886 محبوبه پیمان کار 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18887 اکبر پیمانفر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18888 ابراهیم پیمانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18889 سمیرا پیمانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
18890 احسان پیمانی زاد 1386 هنر نيشابور نقاشی
18891 حسن پیمانی فروشانی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18892 منیر پیمایش 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18893 سمیه پیواسته 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18894 عباس پیوسته 1367 علوم پايه زمین شناسی
18895 مهدی پیوسته 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
18896 نرگس پیوسته 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18897 احمد پیوسته کناری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18898 جمیله پیوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18899 یاسمین پیوند 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18900 البرز پیوندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489226