راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 18901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18901 محمد تاج بخش 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
18902 مریم تاج بخشیان 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
18903 سعید تاج پور 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18904 نوشین تاج پور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی ( آموزش محور )
18905 مریم تاج چالکی 1381 علوم پايه زمین شناسی
18906 جلال تاج دینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
18907 الهام تاج زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18908 فرزانه تاج فیروزه 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18909 زهرا تاج گلی خلیل آباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18910 فاطمه تاج گلی خلیل آباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18911 محمدرضا تاج مالی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18912 آرزو تاج محمدی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
18913 فرشته تاج محمدی کندری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18914 ارزو تاج محمدی مشهدریزه ای 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
18915 ارزو تاج محمدی مشهدریزه ای 1385 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
18916 مائده تاج مزینانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18917 آرزو تاج نیا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18918 ثریا تاج نیا 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18919 شایسته تاج نیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18920 فرشته تاج نیا 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18921 کیمیا تاج نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18922 فاطمه تاجبخش 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18923 مرضیه تاجپور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18924 فرزانه تاجدینی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
18925 انیسه تاجرباشی قدیمی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18926 فهیمه تاجرزاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18927 حسن تاجری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18928 حوریه تاجری 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18929 شاهین تاجری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
18930 شروین تاجری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
18931 زکیه تاجری گوجی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18932 حسام تاجزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18933 سهیلا تاجمیری 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
18934 پوریا تاجور 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18935 محمدحسن تاجور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18936 الهام تاجی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18937 الهام تاجی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
18938 الهه تاجی 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
18939 ایمان تاجی 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
18940 سکینه تاجی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18941 فهیمه تاجی اقایه 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18942 مهدی تاجی الیاتو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
18943 حمیدرضا تاجی جامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18944 رضا تاجی جامی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18945 فاطمه تاجی جامی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
18946 مریم تاجی رونجی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
18947 احمد تاجی شرق 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18948 هما تاجیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18949 تهمینه تاجیک 1384 دامپزشكي دامپزشکی
18950 جواد تاجیک 1377 دامپزشكي دامپزشکی
18951 حسین تاجیک 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18952 راضیه تاجیک 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18953 سعید تاجیک 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18954 سمیه تاجیک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18955 سمیه تاجیک 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18956 شیما تاجیک 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18957 عارفه تاجیک 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18958 عبداله تاجیک 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
18959 فاطمه تاجیک 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18960 فاطمه تاجیک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18961 فراز تاجیک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
18962 فروغ تاجیک 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18963 مجتبی تاجیک 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
18964 محبوبه تاجیک 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
18965 محمد تاجیک 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18966 محمد تاجیک 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18967 محمد تاجیک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18968 محمّدامین تاجیک 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18969 محمدجواد تاجیک 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18970 مرتضی تاجیک 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18971 معصومه تاجیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18972 مهدی تاجیک 1375 علوم پايه فیزیک
18973 مهدی تاجیک 1381 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
18974 مهلا تاجیک 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18975 مهناز تاجیک 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18976 مینا تاجیک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18977 هاجر تاجیک 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18978 هادی تاجیک 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
18979 فاطمه تاجیک جنگلی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18980 مهدی تاجیک نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18981 زینب تاجیک ایجدان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18982 حوریه تاجیک جلایری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18983 محمدمهدی تاجیک جلایری 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
18984 سارا تاجیک رودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18985 اسماعیل تاجیک غریبی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18986 عبدالرحیم تاجیک فایندری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
18987 مریم تاجیک فیلستان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18988 سمیرا تاجیک نژاد 1381 علوم پايه فیزیک
18989 یاسر تاجیک نیازآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18990 ساره تاجیکی 1386 علوم پايه فیزیک
18991 مینا تاچکانلویی بیاغی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18992 زهرا تادرپور 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18993 ارزو تارا 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18994 نرگس تارا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18995 راضیه تاران 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18996 فاطمه تاران 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
18997 مژگان تاران 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18998 اعظم تارخ 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
18999 زهرا تارخ 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
19000 ریحانه تارقیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457184