راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 18901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18901 زکیه پیوندی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18902 سیده فاطمه پیوندی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18903 فاطمه پیوندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18904 فاطمه پیوندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
18905 فرشید پیوندی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18906 فروزنده پیوندی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
18907 مصطفی پیوندی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
18908 نجمه پیوندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18909 جواد پیوندی خراسانی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18910 شادی پیوندی زاده 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18911 زهرا پیوندی قلعه نو 1388 علوم رياضي آمار
18912 معصومه پیوندی کاریزبداق 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18913 علی پیوندی کاریزبداقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18914 علی پیوندی کاریزبداقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18915 مجتبی پیوندی نژاد 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18916 مجتبی پیوندی نژاد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
18917 نقی پیوندیان بیشه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18918 محمد پیوندیان شعرباف 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18919 محمدتقی پیوه ژندی کفاش 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18920 فرزانه پیوه ژنی علی آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
18921 سیاوش تائب شالمائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18922 مریم تائبی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18923 زهره تائبی نقندری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18924 زهره تائبی نقندری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18925 جعفر تابان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18926 سپیده تابان تراشکار 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
18927 فرزانه تابان فر 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18928 محمدعلی تابان فر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18929 مریم تابان فر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18930 زهره تابانی 1375 علوم رياضي آمار
18931 هادی تابانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18932 رضا تابش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18933 سیما تابش 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18934 عبدالحسین تابش 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
18935 فریده تابش 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18936 فهیمه تابش 1370 علوم رياضي آمار
18937 کوشا تابش 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18938 مرتضی تابش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
18939 مهدی تابش 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18940 مینا تابش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18941 علی اصغر تابش نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18942 زهره تابعی 1363 كشاورزى حرف روستایی
18943 زهره تابعی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
18944 فاطمه تابعی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
18945 محسن تابعی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18946 ملیحه تابعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18947 ملیحه تابعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18948 منصوره تابعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18949 الهام تابنده 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18950 سیده مریم تابنده 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18951 مجید تابنده 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
18952 مهتاب تابنده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18953 هانیه تابنده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18954 لادن تابنده فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18955 قدرت اله تابه جماعت 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18956 عبدالعزیز تاتار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18957 علی تاتار 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
18958 علی اصغر تاتار 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18959 علیرضا تاتار 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18960 فاطمه تاتار 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18961 فرزاد تاتار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18962 محمد تاتار 1366 علوم پايه زمین شناسی
18963 محمد تاتار 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18964 مدینه تاتار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18965 مدینه تاتار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18966 مهدی تاتار 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18967 وحید تاتار 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
18968 ابوالفضل تاتاری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
18969 الهام تاتاری 1385 علوم پايه زمین شناسی
18970 جواد تاتاری 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18971 حامد تاتاری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18972 حسن تاتاری 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
18973 حمید تاتاری 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
18974 حمیدرضا تاتاری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18975 داوود تاتاری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18976 راضیه تاتاری 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18977 زهرا تاتاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18978 سمانه تاتاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18979 شهریار تاتاری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
18980 علی تاتاری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18981 علی تاتاری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18982 فاطمه تاتاری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18983 فاطمه تاتاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18984 فرزانه تاتاری 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18985 فرزانه تاتاری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18986 فهیمه تاتاری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18987 محبوبه تاتاری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
18988 مرضیه تاتاری 1354 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18989 مریم تاتاری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18990 مریم تاتاری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
18991 مریم تاتاری 1383 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
18992 مریم تاتاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
18993 میثم تاتاری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18994 نرگس تاتاری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18995 وحیده تاتاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18996 نرگس تاتلاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18997 موسی تاتی خانیوردی 1365 علوم رياضي ریاضی
18998 خدیجه تاتینا 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18999 اشکان تاثیری 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489027