راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 19001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19001 محمد تاجیک 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19002 محمد تاجیک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
19003 محمّدامین تاجیک 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19004 محمدجواد تاجیک 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
19005 مرتضی تاجیک 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19006 معصومه تاجیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19007 مهدی تاجیک 1375 علوم پايه فیزیک
19008 مهدی تاجیک 1381 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19009 مهلا تاجیک 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19010 مهناز تاجیک 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19011 مینا تاجیک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19012 هاجر تاجیک 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19013 هادی تاجیک 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
19014 فاطمه تاجیک جنگلی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19015 مهدی تاجیک نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19016 زینب تاجیک ایجدان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19017 حوریه تاجیک جلایری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19018 محمدمهدی تاجیک جلایری 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
19019 سارا تاجیک رودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19020 اسماعیل تاجیک غریبی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19021 عبدالرحیم تاجیک فایندری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
19022 مریم تاجیک فیلستان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19023 سمیرا تاجیک نژاد 1381 علوم پايه فیزیک
19024 یاسر تاجیک نیازآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19025 ساره تاجیکی 1386 علوم پايه فیزیک
19026 مینا تاچکانلویی بیاغی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19027 زهرا تادرپور 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19028 ارزو تارا 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19029 نرگس تارا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19030 راضیه تاران 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
19031 فاطمه تاران 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
19032 مژگان تاران 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19033 اعظم تارخ 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
19034 زهرا تارخ 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
19035 ریحانه تارقیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19036 مرتضی تارک 1393 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
19037 قاسم تارم 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19038 تکتم تارو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19039 احمد تاروردی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19040 ساناز تاروردی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19041 علی احسان تاریمرادی مطلق 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19042 علی احسان تاریمرادی مطلق 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19043 حوریا تارین 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19044 تهمینه تازش 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19045 مدینه تازش 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19046 سهیلا تازه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19047 سهیلا تازه 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19048 محمد تازه حسن بلبل 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19049 اسماعیل تازه رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
19050 صفیه تازه رودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19051 احمد تازه کار 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19052 پرویز تازه گل 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19053 لادن تازیک 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19054 سکینه تازیکه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19055 علی تازیکه لمسکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19056 آرزو تازیکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19057 خدیجه تازیکی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19058 زهرا تازیکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19059 طلعت تازیکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19060 طلعت تازیکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
19061 علی تازیکی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19062 علی محمد تازیکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19063 مجتبی تازیکی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
19064 محبوبه تازیکی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
19065 محبوبه تازیکی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19066 محمدرضا تازیکی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19067 ولی الله تازیکی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19068 محمد تازیکی بالاجلین 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
19069 نقی تازیکی نژاد 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
19070 حوا تافته 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19071 محمدحسین تافته 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19072 آمنه تاک 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19073 محسن تاکی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
19074 هاشم تالانه 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19075 ملیحه تالقانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19076 مهدی تالقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19077 امین تالی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
19078 مشتاق طالب تالی تالی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19079 ناصر تالی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19080 حسین تالی مقدم 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19081 رضا تام 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19082 مولود تام 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19083 علی تامینی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19084 علی تامینی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
19085 ابوالقاسم تاواتاو 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19086 سمیه تبادکانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19087 سیدرضا تبادکانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19088 سیده سمانه تبادکانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
19089 ابراهیم تباره 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19090 سیروس تباشیر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19091 محمد تباشیر 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19092 رضا تباکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19093 محمود تباکی بجستانی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
19094 امیر حسین تبرائی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19095 پروین تبرائی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19096 علی تبرائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19097 محمود تبرائی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19098 نرگس تبرائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19099 هدی تبرائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19100 الهه تبرازاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765659