راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 19001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19001 فرشید تقوی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19002 نفیسه تقوی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19003 محمدزمان تقویان 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19004 سیداحمد تقویان نوغان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19005 سیدوحید تقویان نوغان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19006 محمد نسیم تقی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19007 اکبر تقی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19008 احسان تقی زاده طوسی 1379 علوم پايه فیزیک
19009 بهاره تقی زاده سرشوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19010 آتنا تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19011 اکرم تقی آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19012 حمید تقی آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19013 حمیدرضا تقی آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19014 راضیه تقی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک
19015 راضیه تقی آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19016 سمیه تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19017 سمیه تقی آبادی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19018 معظم تقی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19019 مهدیه تقی آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19020 الهام تقی ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19021 جواد تقی ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19022 حسین تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
19023 رضا تقی ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19024 زری تقی ابادی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19025 زینب تقی ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19026 فاطمه تقی ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19027 محمد تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
19028 معصومه تقی ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19029 زهرا تقی ئی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19030 زینب تقی ئی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19031 زینب تقی ئی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19032 فاطمه تقی پناهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19033 جواد تقی پور 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19034 حسین تقی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
19035 حسین تقی پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19036 رسول تقی پور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19037 رسول تقی پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19038 زهرا تقی پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
19039 سیدجمال الدین تقی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19040 سیدجمال الدین تقی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
19041 سیدمهدی تقی پور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19042 علی اکبر تقی پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19043 فائزه تقی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
19044 فرهاد تقی پور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19045 فرهاد تقی پور 1362 كشاورزى امور زراعی
19046 فریبا تقی پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19047 مُنا تقی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19048 محمد تقی پور 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19049 مژگان تقی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
19050 مسلم تقی پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
19051 معصومه تقی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19052 موسی تقی پور 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19053 مهدی تقی پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19054 مهری تقی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19055 ناصر تقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
19056 نسرین تقی پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19057 هما تقی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19058 مالک تقی پور بیرگانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
19059 حبیب اله تقی پور سهل آبادی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19060 بهمن تقی پور قرشی 1385 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
19061 مرضیه تقی پور ملامحمدقلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19062 ربابه تقی پوراذر 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19063 علیرضا تقی پورجیردهی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
19064 حمیدرضا تقی پورخوئینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19065 لیلی تقی پورزرقری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19066 زهرا تقی خاکی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19067 عالیه تقی خانی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
19068 فیروزه تقی خواه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
19069 زهرا تقی زادگان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19070 زهرا تقی زادگان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19071 کاوه تقی زادگان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
19072 آزاده تقی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19073 آسیه تقی زاده 1383 علوم رياضي آمار
19074 ابراهیم تقی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19075 افسانه تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19076 اکرم تقی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
19077 بهروز تقی زاده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
19078 بهروز تقی زاده 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
19079 حسن تقی زاده 1353 علوم رياضي ریاضی
19080 حسن رضا تقی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
19081 حسین تقی زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19082 راضیه تقی زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19083 زهرا تقی زاده 1354 علوم پايه عمومی
19084 زینب تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19085 سعید تقی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
19086 سعید تقی زاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19087 سیدرمضان تقی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19088 سیدمجید تقی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19089 سیده فائزه تقی زاده 1392 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
19090 شهریار تقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
19091 صدیقه تقی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19092 عزت تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19093 علی تقی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19094 غلامحسین تقی زاده 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
19095 فاضله سادات تقی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19096 فاطمه تقی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19097 فرزانه تقی زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19098 فرشاد تقی زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19099 فهیمه تقی زاده 1382 علوم رياضي آمار
19100 مجید تقی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513463