راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 19001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19001 فریبا تبریزی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
19002 کیهان تبریزی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19003 ماندانا تبریزی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
19004 مجتبی تبریزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19005 مجید تبریزی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
19006 محمودرضا تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19007 لیلا تبریزی راینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19008 لیلا تبریزی رائینی 1383 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
19009 محبوبه تبریزی کاهو 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19010 یوسف تبریزی میاندوآب 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
19011 سیدعلی تبریزی نژاد 1385 علوم پايه فیزیک
19012 سیدعلی تبریزی نژاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19013 سیدمحمدرضا تبریزی نژاد 1354 علوم پايه زیست شناسی
19014 سیده فاطمه معصومه تبریزی نژاد 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19015 بریر تبریزیان 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
19016 حیدر تبریزیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
19017 فریده تبریزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19018 محمدموسی تبریزیان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19019 مریم تبریزیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19020 ناظم تبریزیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19021 صفا تبسمی دوست ماسوله 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19022 مهدی تبک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19023 زهرا تبوخت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
19024 فاطمه تبوخت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
19025 زینب تبیره 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19026 مریم تبیره 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19027 ناصر تتارچه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19028 مهدی تجاری 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19029 هاجر تجاری مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19030 پری ناز تجبّر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19031 نیما تجبر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19032 نیما تجبر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19033 امیررضا تجدد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19034 زهره تجدد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19035 نسترن تجدد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19036 خیراله تجدّدخواه رودی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
19037 اکرم تجددی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19038 حسین تجردفریمانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19039 ابراهیم تجری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19040 اعظم تجری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
19041 سکینه تجری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19042 علیرضا تجری 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
19043 محمد تجری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
19044 ملیحه تجری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19045 علی اکبر تجری سیاه مرزکوه 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19046 معصومه تجعفری دستفروش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19047 فاطمه تجعفری سبزیکاریان مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19048 علیرضا تجعفری صاحبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19049 الاله تجلی 1382 علوم پايه فیزیک
19050 انوش تجلی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
19051 بنفشه تجلی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
19052 شاهرخ تجلی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19053 صفا تجلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19054 عباس تجلی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19055 علی اکبر تجلی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19056 علیرضا تجلی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19057 علیرضا تجلی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19058 فاطمه السادات تجلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19059 محمداسماعیل تجلی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19060 مهدی تجلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19061 قاسم تجلی خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19062 ماندانا تجلی یزدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19063 ذبیح اله تجن جاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19064 ناصر تجن جاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19065 جواد تجنگی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19066 محمدصادق تجنگی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19067 معصومه تجویدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19068 سعید تحریرچی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
19069 محمد تحریرچی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19070 نفیسه تحریرچی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
19071 نفیسه تحریرچی 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
19072 مهدی تحریری ماسوله 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19073 شیرین تحصنی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19074 ماندانا تحصنی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
19075 سیدامیرحسین تحصیلدارتهرانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19076 فاطمه تحصیلی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
19077 افشین تحفه گر 1371 كشاورزى زراعت
19078 ملیحه تحققی بنای سرشور 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19079 سمانه تحققی دستمالی 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
19080 مائده تحققی علیائی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
19081 مرتضی تحققی علیایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19082 سیدعلی تحققی مهریزی 1344 الهيات شهيد مطهري معقول
19083 آرش تحقیقی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19084 احسان تحقیقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19085 زهرا تحقیقی شربیان 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
19086 صادق تحقیقی بیدل 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19087 ناصر تحقیقی رجائی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19088 حسین تحقیقی شربیان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19089 حسین تحقیقی شربیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید(آموزش محور)
19090 بهجت تحقیقی وطنی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
19091 محمدجواد تحقیقی یوسفی بایگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19092 محمدحسین تحویل دارزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19093 اسیه تحویلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19094 علیرضا تحویلی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19095 فرحمند تحویلی 1357 كشاورزى مهندسی صنایع کشاورزی
19096 مهراد تحویلی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19097 حسین تحویلیان 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19098 سپیده تحویلیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19099 محسن تخت روان 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19100 فخرالدین تخته مینا 1380 مهندسي مهندسی عمران - آب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051739