راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 19201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19201 کیهان تبریزی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19202 ماندانا تبریزی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
19203 مجتبی تبریزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19204 مجید تبریزی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
19205 محمودرضا تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19206 لیلا تبریزی راینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19207 لیلا تبریزی رائینی 1383 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
19208 محبوبه تبریزی کاهو 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19209 یوسف تبریزی میاندوآب 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
19210 سیدعلی تبریزی نژاد 1385 علوم پايه فیزیک
19211 سیدعلی تبریزی نژاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19212 سیدمحمدرضا تبریزی نژاد 1354 علوم پايه زیست شناسی
19213 سیده فاطمه معصومه تبریزی نژاد 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19214 بریر تبریزیان 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
19215 حیدر تبریزیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
19216 فریده تبریزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19217 محمدموسی تبریزیان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19218 مریم تبریزیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19219 ناظم تبریزیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19220 صفا تبسمی دوست ماسوله 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19221 مهدی تبک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19222 زهرا تبوخت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
19223 فاطمه تبوخت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
19224 زینب تبیره 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19225 مریم تبیره 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19226 ناصر تتارچه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19227 مهدی تجاری 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19228 هاجر تجاری مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19229 پری ناز تجبّر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19230 نیما تجبر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19231 نیما تجبر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19232 امیررضا تجدد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19233 زهره تجدد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19234 نسترن تجدد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19235 خیراله تجدّدخواه رودی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
19236 اکرم تجددی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19237 حسین تجردفریمانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19238 ابراهیم تجری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19239 اعظم تجری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
19240 سکینه تجری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19241 علیرضا تجری 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
19242 محمد تجری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
19243 ملیحه تجری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19244 علی اکبر تجری سیاه مرزکوه 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19245 معصومه تجعفری دستفروش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19246 فاطمه تجعفری سبزیکاریان مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19247 علیرضا تجعفری صاحبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19248 الاله تجلی 1382 علوم پايه فیزیک
19249 انوش تجلی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
19250 بنفشه تجلی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
19251 شاهرخ تجلی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19252 صفا تجلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19253 عباس تجلی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19254 علی اکبر تجلی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19255 علیرضا تجلی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19256 علیرضا تجلی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19257 فاطمه السادات تجلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19258 محمداسماعیل تجلی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19259 مهدی تجلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19260 قاسم تجلی خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19261 ماندانا تجلی یزدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19262 ذبیح اله تجن جاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19263 ناصر تجن جاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19264 جواد تجنگی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19265 محمدصادق تجنگی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19266 معصومه تجویدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19267 سعید تحریرچی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
19268 محمد تحریرچی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19269 نفیسه تحریرچی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
19270 نفیسه تحریرچی 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
19271 مهدی تحریری ماسوله 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19272 شیرین تحصنی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19273 ماندانا تحصنی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
19274 سیدامیرحسین تحصیلدارتهرانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19275 فاطمه تحصیلی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
19276 افشین تحفه گر 1371 كشاورزى زراعت
19277 ملیحه تحققی بنای سرشور 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19278 سمانه تحققی دستمالی 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
19279 مائده تحققی علیائی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
19280 مرتضی تحققی علیایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19281 سیدعلی تحققی مهریزی 1344 الهيات شهيد مطهري معقول
19282 آرش تحقیقی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19283 احسان تحقیقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19284 زهرا تحقیقی شربیان 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
19285 صادق تحقیقی بیدل 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19286 ناصر تحقیقی رجائی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19287 حسین تحقیقی شربیان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19288 حسین تحقیقی شربیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید(آموزش محور)
19289 بهجت تحقیقی وطنی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
19290 محمدجواد تحقیقی یوسفی بایگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19291 محمدحسین تحویل دارزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19292 اسیه تحویلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19293 علیرضا تحویلی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19294 فرحمند تحویلی 1357 كشاورزى مهندسی صنایع کشاورزی
19295 مهراد تحویلی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19296 حسین تحویلیان 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19297 سپیده تحویلیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19298 محسن تخت روان 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19299 فخرالدین تخته مینا 1380 مهندسي مهندسی عمران - آب
19300 سمیرا تخته برفریمانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489219