راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 19301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19301 مهری تقوی رفسنجانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19302 مریم تقوی زاده فروتن 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19303 مهین تقوی زاده فروتن 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19304 محمداحسان تقوی زاده یزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
19305 سامان تقوی زرگر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19306 سپیده تقوی زرگر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19307 فاطمه تقوی سبزواری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19308 فاطمه تقوی سبزواری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
19309 مجتبی تقوی سبزواری 1383 علوم پايه زمین شناسی
19310 مجتبی تقوی سبزواری 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
19311 محمد تقوی سبزواری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19312 سیدمحمود تقوی شهری 1382 علوم رياضي آمار
19313 لیا تقوی شهری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19314 محمود تقوی شیخ 1355 علوم پايه زمین شناسی
19315 حسین تقوی طلب 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
19316 علی تقوی طلب 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19317 سعیده تقوی طهرانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19318 محمد تقوی طهرانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
19319 بی بی مرجانه تقوی فدکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19320 نرجس تقوی فر 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19321 مهدی تقوی قوچان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19322 نرگس تقوی قوچان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19323 نرگس تقوی قوچان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19324 نوشین تقوی کنی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19325 حسین تقوی گرجی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
19326 محمد تقوی گلیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19327 ملیحه تقوی مظلوم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19328 فهیمه تقوی مندی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
19329 فهیمه تقوی مندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
19330 سیدعبدالحمید تقوی نژادعروه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19331 نفیسه تقوی نصر 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
19332 راحله تقوی نصرالله زاده 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19333 راحله تقوی نصراله زاده 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19334 هدیه تقوی نصراله زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19335 ابوالفضل تقوی نوغاب 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19336 فرشید تقوی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19337 نفیسه تقوی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19338 محمدزمان تقویان 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19339 سیداحمد تقویان نوغان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19340 سیدوحید تقویان نوغان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19341 محمد نسیم تقی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19342 اکبر تقی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19343 احسان تقی زاده طوسی 1379 علوم پايه فیزیک
19344 بهاره تقی زاده سرشوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19345 آتنا تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19346 اکرم تقی آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19347 حمید تقی آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19348 حمیدرضا تقی آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19349 راضیه تقی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک
19350 راضیه تقی آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19351 سمیه تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19352 سمیه تقی آبادی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19353 معظم تقی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19354 مهدیه تقی آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19355 الهام تقی ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19356 جواد تقی ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19357 حسین تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
19358 رضا تقی ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19359 زری تقی ابادی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19360 زینب تقی ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19361 فاطمه تقی ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19362 محمد تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
19363 معصومه تقی ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19364 زهرا تقی ئی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19365 زینب تقی ئی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19366 زینب تقی ئی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19367 فاطمه تقی پناهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19368 جواد تقی پور 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19369 حسین تقی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
19370 حسین تقی پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19371 رسول تقی پور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19372 رسول تقی پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19373 زهرا تقی پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
19374 سیدجمال الدین تقی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19375 سیدجمال الدین تقی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
19376 سیدمهدی تقی پور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19377 علی اکبر تقی پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19378 فائزه تقی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
19379 فرهاد تقی پور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19380 فرهاد تقی پور 1362 كشاورزى امور زراعی
19381 فریبا تقی پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19382 مُنا تقی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19383 محمد تقی پور 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19384 مژگان تقی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
19385 مسلم تقی پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
19386 معصومه تقی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19387 موسی تقی پور 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19388 مهدی تقی پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19389 مهری تقی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19390 ناصر تقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
19391 نسرین تقی پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19392 هما تقی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19393 مالک تقی پور بیرگانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
19394 حبیب اله تقی پور سهل آبادی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19395 بهمن تقی پور قرشی 1385 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
19396 مرضیه تقی پور ملامحمدقلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19397 ربابه تقی پوراذر 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19398 آزاده تقی پورجاوی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
19399 علیرضا تقی پورجیردهی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
19400 حمیدرضا تقی پورخوئینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157749