راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 19401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19401 سهیلا تازه 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19402 محمد تازه حسن بلبل 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19403 اسماعیل تازه رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
19404 صفیه تازه رودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19405 احمد تازه کار 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19406 پرویز تازه گل 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19407 لادن تازیک 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19408 سکینه تازیکه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19409 علی تازیکه لمسکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19410 آرزو تازیکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19411 خدیجه تازیکی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19412 زهرا تازیکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19413 طلعت تازیکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19414 طلعت تازیکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
19415 علی تازیکی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19416 علی محمد تازیکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19417 مجتبی تازیکی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
19418 محبوبه تازیکی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
19419 محبوبه تازیکی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19420 محمدرضا تازیکی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19421 ولی الله تازیکی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19422 محمد تازیکی بالاجلین 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
19423 نقی تازیکی نژاد 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
19424 حوا تافته 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19425 محمدحسین تافته 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19426 آمنه تاک 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19427 محسن تاکی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
19428 هاشم تالانه 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19429 ملیحه تالقانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19430 مهدی تالقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19431 امین تالی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
19432 مشتاق طالب تالی تالی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19433 ناصر تالی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19434 حسین تالی مقدم 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19435 رضا تام 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19436 مولود تام 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19437 علی تامینی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19438 علی تامینی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
19439 ابوالقاسم تاواتاو 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19440 سمیه تبادکانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19441 سیدرضا تبادکانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19442 سیده سمانه تبادکانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
19443 ابراهیم تباره 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19444 سیروس تباشیر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19445 محمد تباشیر 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19446 رضا تباکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19447 محمود تباکی بجستانی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
19448 امیر حسین تبرائی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19449 پروین تبرائی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19450 علی تبرائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19451 محمود تبرائی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19452 نرگس تبرائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19453 هدی تبرائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19454 الهه تبرازاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19455 محسن تبرایی 1335 كشاورزى صنایع غذایی
19456 مهسا تبری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19457 شکوه تبریزنیا تبریزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19458 غضنفر تبریزنیاتبریزی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19459 فاطمه تبریزنیاتبریزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19460 مریم تبریزنیاتبریزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19461 آرزو تبریزی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی)
19462 فریبا تبریزی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
19463 کیهان تبریزی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19464 ماندانا تبریزی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
19465 مجتبی تبریزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19466 مجید تبریزی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
19467 محمودرضا تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19468 لیلا تبریزی راینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19469 لیلا تبریزی رائینی 1383 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
19470 محبوبه تبریزی کاهو 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19471 یوسف تبریزی میاندوآب 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
19472 سیدعلی تبریزی نژاد 1385 علوم پايه فیزیک
19473 سیدعلی تبریزی نژاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19474 سیدمحمدرضا تبریزی نژاد 1354 علوم پايه زیست شناسی
19475 سیده فاطمه معصومه تبریزی نژاد 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19476 بریر تبریزیان 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
19477 حیدر تبریزیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
19478 فریده تبریزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19479 محمدموسی تبریزیان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19480 مریم تبریزیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19481 ناظم تبریزیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19482 صفا تبسمی دوست ماسوله 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19483 مهدی تبک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19484 زهرا تبوخت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
19485 فاطمه تبوخت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
19486 زینب تبیره 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19487 مریم تبیره 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19488 ناصر تتارچه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19489 مهدی تجاری 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19490 هاجر تجاری مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19491 هاجر تجاری مقدم 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
19492 پری ناز تجبّر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19493 نیما تجبر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19494 نیما تجبر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19495 امیررضا تجدد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19496 زهره تجدد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19497 نسترن تجدد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19498 خیراله تجدّدخواه رودی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
19499 اکرم تجددی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19500 سینا تجربه کار 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223188