راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 19401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19401 محمد ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19402 محمد ترشیزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19403 مهدی ترشیزی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19404 مهران ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19405 ناهید ترشیزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19406 حسن ترشیزی ازغندی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
19407 محبوبه ترشیزی ازغندی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
19408 نسرین ترشیزی برگوئی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19409 مریم ترشیزی فدیهه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19410 حاج محمد ترشیزیان 1354 مهندسي راه و ساختمان
19411 زهرا ترشیزیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19412 زهره ترغاق 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19413 فاطمه ترغیبی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19414 محبوبه ترغیبی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
19415 مرضیه ترغیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19416 حسین ترقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19417 شروین ترقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19418 میترا ترقی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19419 میترا ترقی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19420 امیرعلی ترقی اوغاز 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
19421 حسنعلی ترقی اوغاز 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
19422 جعفر ترقی خواه دیلمقانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
19423 سپیده ترقی کن 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
19424 غلام حسین ترک ارزان فودی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
19425 محبوبه ترک جزی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19426 غلامرضا ترک جوش 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19427 علی اصغر ترک چین 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19428 غلامرضا ترک آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
19429 محمد ترک جوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19430 زهره ترک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19431 سارا ترک زاده 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
19432 محمد ترک زاده 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19433 الهه ترکابیدختی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
19434 مصطفی ترکاشوند 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19435 تکتم ترکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19436 خدیجه ترکانلو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19437 زهره ترکانلو 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19438 لیلا ترکانلو 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19439 محمدعلی ترکانلو 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
19440 مریم ترکش 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19441 پریا ترکمان 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
19442 فتانه ترکمان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19443 مجتبی ترکمان 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
19444 سجّاد ترکمان اسدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
19445 مجید ترکمان زاده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19446 محمدهادی ترکمان سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19447 حسین ترکمانیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19448 مسعود ترکمن برده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19449 احسان ترکمن چه 1375 مهندسي مهندسی عمران
19450 محمدرضا ترکمن چه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19451 مریم ترکمن چه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19452 ندا ترکمن چه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19453 شکوه ترکمن زاده 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
19454 محمدتقی ترکمن زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
19455 مهدی ترکمن ملایری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19456 نعیمه ترکمن نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19457 پریسا ترکمندی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19458 سمیه ترکمنی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19459 سمیه ترکمنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19460 عباسعلی ترکمنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19461 عباسعلی ترکمنی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
19462 علی ترکمنی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19463 فهیمه ترکمنی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19464 کیمیا ترکمنی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
19465 مهدی ترکمنی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19466 کیمیا ترکمنی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19467 حوریه ترکمنی جاغرق 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
19468 طوبی ترکمنی سرابی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19469 محمدعلی ترکمنی سرابی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19470 نجمه ترکی افارانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
19471 علیرضا ترکی جولرستانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19472 مهران ترکی حبیب آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19473 امیر ترکی نجف ابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19474 حجت اله ترکیان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19475 مهدی ترکیان بلداجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19476 خلیل اله ترکیان ولاشانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
19477 الناز ترمه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19478 تورج ترمه ای 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19479 ریحانه ترمه فروش 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19480 نورمحمد ترنانه 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19481 پوریا ترنج سیمین 1390 علوم پايه فیزیک
19482 فاطمه ترنجی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
19483 طیبه ترندک 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19484 سعیده ترنگجیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19485 ولی الله ترنیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19486 ام البنین ترنیکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19487 عبدالحسین ترنیکیان 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19488 امید تروال 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19489 سیدمهدی ترویج اسلامی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19490 علی تزده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
19491 پدرام تزرئی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19492 حسین تزرئی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19493 سیدرضا تزرقی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19494 فاطمه تزرقی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19495 فهیمه تزوال 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19496 زینب تژده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
19497 سمانه تژده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19498 سمانه تژده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
19499 محرم تژوال 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
19500 مرتضی تسبندی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491384