راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 19501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19501 حسنعلی تقی زاده لنده 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19502 سرور تقی زاده مایانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19503 حسن تقی زاده مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19504 الهام تقی زاده مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19505 حسین تقی زاده مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19506 علی تقی زاده مقدم 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19507 مرضیه تقی زاده مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
19508 جلیل تقی زاده مهنه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19509 شهرام تقی زاده مهنه 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
19510 مسعود تقی زاده مهنه 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
19511 یاسر تقی زاده مهنه 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
19512 محمدتقی تقی زاده میراب 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19513 آرش تقی زاده نادری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19514 افسانه تقی زاده نادری 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19515 الهه تقی زاده نادری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19516 فرشاد تقی زاده نادری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19517 فرشاد تقی زاده نادری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19518 نسترن تقی زاده ناصح 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19519 مهیار تقی زاده نوعی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
19520 معظمه تقی زاذه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19521 رامین تقی نژادبیلندی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19522 نیلوفر تقی نژاددرجزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19523 علی تقی نژادعمران 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19524 سعید تقی نژادکاشانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
19525 ابراهیم تقی نژادکفشگری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
19526 طاهره محبوبه تقی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
19527 علیرضا تقی نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19528 کاظم تقی نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19529 محبوبه تقی نیا 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19530 طیبه تقی یان 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19531 اکرم تقیان 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
19532 مهدی تقیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
19533 حسن تقیان موسی آبادی 1378 علوم رياضي آمار
19534 علی اکبر تقیلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
19535 علی اکبر تقیلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
19536 هادی تک دهقان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19537 امید تک فلاح 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19538 علی تکابی 1374 علوم رياضي آمار
19539 زهرا تکاپوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19540 سمیه تکاسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
19541 سّمیه تکاسی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
19542 محمدولی تکاسی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19543 سمانه تکافی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19544 فاطمه تکافی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19545 فاطمه تکافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
19546 لیلی تکافی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19547 مریم تکافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19548 اسماعیل تکالو همت آبادی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
19549 مریم تکالو همت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19550 محمدابراهیم تکاملی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
19551 صادق تکاورنژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19552 علیرضا تکاوندی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
19553 الهام تکبیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19554 الهام تکبیری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19555 الهه تکبیری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19556 ماهان تکبیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19557 وجدا تکبیری ترشیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19558 رضا تکجو چلارس 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19559 حمیدرضا تکریمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
19560 غلامحسین تکفلی 1362 كشاورزى علوم زراعی
19561 احسان تکلّو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19562 رضا تکلو 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
19563 زهرا تکلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19564 فاطمه تکلو 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19565 مریم تکلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19566 مهیار تکلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
19567 نعیمه تکلو 1386 علوم پايه زمین شناسی
19568 یاشار تکلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19569 فرزانه تکلوجامی ابدال آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19570 فاطمه تکلیفی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19571 زهرا تل زرد 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19572 حمیده تلافیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19573 صفیه تلافیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19574 مریم تلافیان 1379 علوم پايه فیزیک
19575 مبارکه تلخ آبی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19576 امان اله تلخابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
19577 نسرین تلخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
19578 اعظم تلگردی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19579 بتول تلگردی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19580 سیدجواد تلگردی 1372 علوم پايه زمین شناسی
19581 علیرضا تلگردی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
19582 محمدرضا تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19583 مرتضی تلگردی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
19584 مهلا تلگردی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19585 زهرا تلگردی لوشاب 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
19586 امیرحسین تلواری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
19587 فاطمه تلوری 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19588 محسن تلیاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
19589 محمد ارکان صاحب تلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19590 رضا تماس گوابری 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19591 محمدرضا تمامگر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19592 زهرا تمجیدفرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19593 حمیدرضا تمجیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
19594 رضا تمجیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19595 زهرا تمجیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19596 فاطمه تمجیدی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19597 فهیمه تمدن 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19598 محمدامیر تمدن 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19599 محمود تمدن 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19600 مرتضی تمدن 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157747