راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 19501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19501 فرشته تشکافیروزجائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19502 حامد تشکر 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه
19503 زهرا تشکر 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19504 نسیبه تشکر گلستانی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
19505 علیرضا تشکرحسینی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19506 حمیده تشکرگلستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19507 فاطمه تشکرگلستانی 1381 علوم پايه فیزیک
19508 معصومه تشکرگلستانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19509 نسیبه تشکرگلستانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19510 نفیسه تشکرگلستانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19511 نیره تشکرگلستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19512 آزاده تشکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19513 اتنا تشکری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19514 اکبر تشکری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19515 حسن تشکری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19516 غزال تشکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19517 محسن تشکری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
19518 محمدمهدی تشکری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19519 مرجان تشکری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19520 مرجان تشکری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19521 مرضیه تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19522 مرضیه تشکری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
19523 مریم تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19524 مهدی تشکری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19525 مینا تشکری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
19526 نیلوفر تشکری 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
19527 پروین تشکری صالح 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19528 شهرام تشکری ایرانی زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
19529 طاهره تشکری برابادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19530 طاهره تشکری برابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19531 اکبر تشکری بهشتی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19532 عادله تشکری حکاک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
19533 غلامرضا تشکری ربیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19534 سیدمجید تشکری رجبی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19535 سیدمصطفی تشکری رجبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19536 سیده نرجس تشکری رجبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19537 زینب تشکری زاده 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
19538 سعید تشکری زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19539 سارا تشکری شعرباف 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19540 سارا تشکری صادق زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
19541 احمد تشکری صالح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19542 پروین تشکری صالح 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19543 پروین تشکری صالح 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19544 حوریه تشکری صباغ 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
19545 نجمه تشکری صباغ 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19546 پروین تشکری عباس زاده 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19547 محمدجواد تشکری فرد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19548 اکبر تشکری قرچه داغی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19549 محبوبه تشکری قوژدی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19550 سیدجعفر تشکری هاشمی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19551 سیدمهدی تشکری هاشمی 1361 علوم رياضي ریاضی
19552 محمدحسین تشکری هروی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19553 محمدجواد تشکری یزد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19554 سید محمد رضا تشنگر 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
19555 معصومه تشیدرودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19556 محجوبه تصدیقی ثانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19557 ندا تصدیقی مؤخر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19558 ندا تصدیقی مؤخر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19559 مریم تصویری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19560 مهری تصویری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19561 مریم تعالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19562 آزاده تعالی مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19563 آزاده تعالی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
19564 مژگان تعاونی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
19565 بهرای تعبدی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19566 ملیحه تعبدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19567 ندا تعبّدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
19568 مصطفی تعظیمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19569 محمدرضا تعقیبی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19570 هادی تعقیبی 1362 علوم پايه شیمی
19571 فریبا تعلم 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19572 سمانه تعلیم دهنده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19573 حسن تعلیم دهنده قوچان عتیق 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19574 شرما تعویقی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
19575 شرما تعویقی 1390 دامپزشكي بافت شناسی
19576 شهرزاد تعویقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19577 محمد تغیری 1368 علوم پايه فیزیک
19578 سارا تفاخری 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
19579 نسرین تفاوتی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19580 شمسی تفت اشیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19581 سیدمحمدناصر تفتی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19582 وحید تفتی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19583 فاطمه تفتیک 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19584 محمدمهدی تفرج 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19585 سیدمحمد تفرشی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19586 مجید تفریحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19587 آیدا تفریشی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
19588 رضا تفریشی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
19589 فرهاد تفریشی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19590 ا لهام تفضلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
19591 ابوالفضل تفضلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19592 الهام تفضلی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
19593 بابک تفضلی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19594 بهنوش تفضلّی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19595 داود تفضّلی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19596 عباس تفضلی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19597 فروغ تفضلی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19598 محمود تفضلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19599 نازنین تفضلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19600 ناهید تفضلی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444206