راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 19601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19601 طیبه ثبوتی 1370 علوم رياضي آمار
19602 محمدجواد ثبوتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19603 عباس مونس فرج ثجیل 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19604 سمانه ثروت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19605 اعظم ثروتی قوچانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19606 بنت الهدی ثریا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19607 پرویز ثریائی 1365 مهندسي مهندسی عمران
19608 ناصر ثریائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19609 مهدی ثریاکشتیبان 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19610 نفیسه ثریایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19611 احمد ثقفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19612 امین ثقفی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19613 امین ثقفی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19614 تکتم ثقفی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19615 حسین ثقفی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19616 عباس ثقفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19617 فریبرز ثقفی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19618 مامک ثقفی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19619 مهدی ثقفی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19620 مهران ثقفی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19621 حمیدرضا ثقفی بیرجند 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
19622 بهروز ثقفی خادم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19623 ثریا ثقفی بیناباج 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19624 سعادت ثقفی بیناباج 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19625 عطیه ثقفی بیناباج 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
19626 بهروز ثقفی خادم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19627 رضا ثقفی خادم 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19628 سروش ثقفی خادم 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19629 محمد ثقفی خراسانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19630 محمد ثقفی نیک 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19631 زهرا ثقه الاسلامی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19632 محبوبه ثقینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19633 رضا ثلاثی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
19634 علیرضا ثلثی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
19635 نرگس ثمره 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19636 فرزاد ثمره محمدیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19637 فرزاد ثمره محمدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19638 سیدشهاب الدین ثمره موسوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
19639 سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19640 اکرم ثمری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19641 الهه ثمری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19642 الهه ثمری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
19643 علی اکبر ثمری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19644 لیلا ثمینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19645 جواد ثنائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19646 حمیدرضا ثنائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19647 محمدامین ثنائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
19648 مسعود ثنائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19649 معصومه ثنائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19650 نوید ثنائی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
19651 حسن ثنائی جوشقان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19652 اعظم ثنائی زرمهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
19653 الهه ثنائی زرمهری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19654 علی ثنائی فر 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19655 حسین ثنائی فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19656 حسین ثنائی فرد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
19657 اکبر ثنائی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
19658 اعظم ثنائی نامقی 1376 علوم پايه فیزیک
19659 امیر ثنائی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
19660 حسین ثنائی نامقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19661 محمد ثنائی نامقی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
19662 سمیه ثنائی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19663 فائزه سادات ثنائی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19664 محمدمسعود ثناگردربانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19665 محمدمسعود ثناگردربانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
19666 مصطفی ثناگو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
19667 مصطفی ثناگو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
19668 معصومه ثناگو 1375 علوم رياضي آمار
19669 احمد ثنایی 1375 علوم رياضي آمار
19670 حمید ثنایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19671 زکیه ثنایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19672 مسعود ثنایی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
19673 مونا ثنایی فیض آباد 1378 علوم رياضي آمار
19674 اکبر ثنایی مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
19675 جعفر ثنایی مقدم سبزوار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19676 حسن ثوابی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19677 غلامرضا ثوابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
19678 الهه ثوابی اول سبزوار 1381 علوم رياضي ریاضی محض
19679 الهه ثوابی اول سبزوار 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز ( آموزش محور )
19680 طاهره ثوابی طرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19681 عبداله ثوابی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19682 مریم ج معماری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19683 منوچهر ج معماری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19684 ژاله جابانی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
19685 حمید جابر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19686 سکینه سادات جابر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19687 سیده خدیجه جابر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19688 اسماعیل جابری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
19689 اعظم جابری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
19690 الهام جابری 1383 علوم پايه فیزیک
19691 الهه جابری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
19692 جلال جابری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19693 حمید جابری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19694 روح اله جابری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19695 زهرا جابری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19696 طاهره جابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19697 طیبه جابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19698 علی محمد جابری 1354 علوم رياضي ریاضی
19699 علیرضا جابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19700 فاطمه جابری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060273