راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 19601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19601 نوشین تقوی کنی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19602 حسین تقوی گرجی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
19603 محمد تقوی گلیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19604 ملیحه تقوی مظلوم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19605 فهیمه تقوی مندی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
19606 فهیمه تقوی مندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
19607 سیدعبدالحمید تقوی نژادعروه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19608 نفیسه تقوی نصر 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
19609 راحله تقوی نصرالله زاده 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19610 راحله تقوی نصراله زاده 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19611 هدیه تقوی نصراله زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19612 ابوالفضل تقوی نوغاب 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19613 فرشید تقوی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19614 نفیسه تقوی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19615 محمدزمان تقویان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19616 سیداحمد تقویان نوغان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19617 سیدوحید تقویان نوغان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19618 محمد نسیم تقی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19619 اکبر تقی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19620 احسان تقی زاده طوسی 1379 علوم پايه فیزیک
19621 بهاره تقی زاده سرشوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19622 آتنا تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19623 اکرم تقی آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19624 حمید تقی آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19625 حمیدرضا تقی آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19626 راضیه تقی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک
19627 راضیه تقی آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19628 سمیه تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19629 سمیه تقی آبادی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19630 معظم تقی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19631 مهدیه تقی آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19632 الهام تقی ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19633 جواد تقی ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19634 حسین تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19635 رضا تقی ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19636 زری تقی ابادی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19637 زینب تقی ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19638 فاطمه تقی ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19639 محمد تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19640 معصومه تقی ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19641 زهرا تقی ئی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19642 زینب تقی ئی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19643 زینب تقی ئی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19644 فاطمه تقی پناهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19645 فاطمه تقی پناهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
19646 جواد تقی پور 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19647 حسین تقی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
19648 حسین تقی پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19649 رسول تقی پور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19650 رسول تقی پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19651 زهرا تقی پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
19652 سیدجمال الدین تقی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19653 سیدجمال الدین تقی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
19654 سیدمهدی تقی پور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19655 علی اکبر تقی پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19656 فائزه تقی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
19657 فرهاد تقی پور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19658 فرهاد تقی پور 1362 كشاورزى امور زراعی
19659 فریبا تقی پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19660 مُنا تقی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19661 محمد تقی پور 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19662 مژگان تقی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
19663 مسلم تقی پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
19664 معصومه تقی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19665 موسی تقی پور 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19666 مهدی تقی پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19667 مهری تقی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19668 ناصر تقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
19669 نسرین تقی پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19670 هما تقی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19671 مالک تقی پور بیرگانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
19672 حبیب اله تقی پور سهل آبادی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19673 بهمن تقی پور قرشی 1385 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
19674 مرضیه تقی پور ملامحمدقلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19675 ربابه تقی پوراذر 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19676 آزاده تقی پورجاوی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
19677 علیرضا تقی پورجیردهی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
19678 حمیدرضا تقی پورخوئینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19679 لیلی تقی پورزرقری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19680 زهرا تقی خاکی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19681 عالیه تقی خانی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
19682 فیروزه تقی خواه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
19683 زهرا تقی زادگان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19684 زهرا تقی زادگان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19685 کاوه تقی زادگان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
19686 آزاده تقی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19687 آسیه تقی زاده 1383 علوم رياضي آمار
19688 ابراهیم تقی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19689 افسانه تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19690 اکرم تقی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
19691 بهروز تقی زاده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
19692 بهروز تقی زاده 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
19693 جواد تقی زاده 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19694 حسن تقی زاده 1353 علوم رياضي ریاضی
19695 حسن رضا تقی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19696 حسین تقی زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19697 راضیه تقی زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19698 زهرا تقی زاده 1354 علوم پايه عمومی
19699 زینب تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19700 سعید تقی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39433452