راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 19601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19601 آزاده تشکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19602 اتنا تشکری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19603 اکبر تشکری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19604 حسن تشکری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19605 غزال تشکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19606 محسن تشکری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
19607 محمدمهدی تشکری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19608 مرجان تشکری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19609 مرجان تشکری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19610 مرضیه تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19611 مرضیه تشکری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
19612 مریم تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19613 مهدی تشکری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19614 مینا تشکری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
19615 نیلوفر تشکری 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
19616 پروین تشکری صالح 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19617 شهرام تشکری ایرانی زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
19618 طاهره تشکری برابادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19619 طاهره تشکری برابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19620 اکبر تشکری بهشتی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19621 عادله تشکری حکاک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
19622 غلامرضا تشکری ربیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19623 سیدمجید تشکری رجبی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19624 سیدمصطفی تشکری رجبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19625 سیده نرجس تشکری رجبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19626 زینب تشکری زاده 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
19627 سعید تشکری زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19628 سارا تشکری شعرباف 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19629 سارا تشکری صادق زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
19630 احمد تشکری صالح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19631 پروین تشکری صالح 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19632 پروین تشکری صالح 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19633 حوریه تشکری صباغ 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
19634 نجمه تشکری صباغ 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19635 پروین تشکری عباس زاده 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19636 محمدجواد تشکری فرد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19637 اکبر تشکری قرچه داغی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19638 محبوبه تشکری قوژدی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19639 سیدجعفر تشکری هاشمی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19640 سیدمهدی تشکری هاشمی 1361 علوم رياضي ریاضی
19641 محمدحسین تشکری هروی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19642 محمدجواد تشکری یزد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19643 سید محمد رضا تشنگر 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
19644 معصومه تشیدرودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19645 محجوبه تصدیقی ثانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19646 ندا تصدیقی مؤخر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19647 ندا تصدیقی مؤخر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19648 مریم تصویری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19649 مهری تصویری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19650 مریم تعالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19651 آزاده تعالی مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19652 آزاده تعالی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
19653 مژگان تعاونی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
19654 بهرای تعبدی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19655 ملیحه تعبدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19656 ندا تعبّدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
19657 مصطفی تعظیمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19658 محمدرضا تعقیبی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19659 هادی تعقیبی 1362 علوم پايه شیمی
19660 فریبا تعلم 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19661 سمانه تعلیم دهنده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19662 حسن تعلیم دهنده قوچان عتیق 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19663 شرما تعویقی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
19664 شرما تعویقی 1390 دامپزشكي بافت شناسی
19665 شهرزاد تعویقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19666 محمد تغیری 1368 علوم پايه فیزیک
19667 سارا تفاخری 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
19668 نسرین تفاوتی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19669 شمسی تفت اشیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19670 سیدمحمدناصر تفتی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19671 وحید تفتی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19672 فاطمه تفتیک 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19673 محمدمهدی تفرج 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19674 سیدمحمد تفرشی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19675 مجید تفریحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19676 آیدا تفریشی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
19677 رضا تفریشی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
19678 فرهاد تفریشی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19679 ا لهام تفضلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
19680 ابوالفضل تفضلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19681 الهام تفضلی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
19682 بابک تفضلی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19683 بهنوش تفضلّی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19684 داود تفضّلی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19685 زهره تفضلی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
19686 عباس تفضلی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19687 فروغ تفضلی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19688 محمود تفضلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19689 نازنین تفضلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19690 ناهید تفضلی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19691 هدیه تفضلی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19692 اسماعیل تفضلی مقدم 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19693 صدیقه تفضلی گزکوه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19694 رئوفه تفقدحسین زاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19695 طیبه تفقدخباز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19696 حلیمه تفقدرخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19697 سیدجواد تفقدسادات زاده 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19698 عطاالله تفقدنظافت 1386 علوم پايه زمین شناسی
19699 عطاءاله تفقدنظافت 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41155573