راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 55 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 19601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19601 مریم جامی الاحمدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
19602 مریم جامی الاحمدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19603 مریم جامی الاحمدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19604 مینا جامی الاحمدی 1377 علوم پايه شیمی
19605 مینا جامی الاحمدی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
19606 نرگس جامی الاحمدی 1381 علوم پايه فیزیک
19607 نفیسه جامی الاحمدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19608 نیلوفر جامی الاحمدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19609 هانیه جامی الاحمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19610 هدی جامی الاحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19611 یاسمن جامی الاحمدی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
19612 امیر جامی خراسانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19613 محمدحسن جامی خراسانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19614 محمدحسن جامی خراسانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19615 نسترن جامی خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19616 سمیرا جامی خرگردی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19617 جلیل جامی رودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
19618 فاطمه جامی رودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19619 زهرا جامی زاده 1389 علوم پايه فیزیک
19620 زهرا جامی عابد مقدم 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19621 فرید جامی فر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
19622 پرستو جامی لاحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19623 شهناز جان ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19624 مهدی جان پرور 1373 علوم پايه زمین شناسی
19625 مهرداد جان پرور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19626 رضا جان پرورجاودانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19627 محسن جان پوردشتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19628 الناز جان سریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19629 طیبه جان فدا 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19630 خدیجه جان فدا بایگی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
19631 مریم جان فداه دربادام 1385 علوم رياضي آمار
19632 مریم جان فداه دربادام 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19633 مهدی جان محمدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19634 مریم جان محمدی قپق تاز 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19635 صفرعلی جان نثار 1374 علوم پايه زمین شناسی
19636 محسن جان نثار 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19637 بهناز جان نثاراحمدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
19638 زینب جان نثاربروجردی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19639 انسیه جانانه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19640 صدیقه جانانه 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19641 فاطمه جانانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19642 فاطمه جانباز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19643 حسین جانبازی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19644 الهه جانتن 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19645 الهه جانتن 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
19646 مریم جانثاروطن 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
19647 محمداعظم جانساراحمدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19648 فاطمه جانسوز 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
19649 حیدر جانعلی زاده چوب بستی 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19650 مریم جانعلی زاده قزوینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19651 مریم جانعلی زاده قزوینی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
19652 فرزاد جانعلی نیاگاوماستی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19653 علیرضا جانفدا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
19654 مجید جانفدا 1384 علوم رياضي آمار
19655 محمد جانفدا 1376 علوم رياضي ریاضی محض
19656 محمد جانفدا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
19657 مهدی جانفدا 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
19658 زبیده جانفدای برابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19659 محمد جانفزا 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19660 شهره جانقربان لاریچه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19661 مینا جانقربانیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19662 محمدباقر جانقلی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
19663 وحیده جانکی فرشه 1388 علوم رياضي آمار
19664 حسین جانمحمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19665 اسماعیل جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19666 اسماعیل جانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19667 الهام جانی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19668 ام سلمه جانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19669 حمیدرضا جانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
19670 سعید جانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19671 سعید جانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
19672 صدیقه جانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19673 فاطمه بیگم جانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19674 محمد جانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19675 معصومه جانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19676 میترا جانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19677 شهباز جانی پور 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
19678 صدیقه جانی آبادی محمد آباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19679 سمیه جانی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19680 راضیه جانی گنبدجق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
19681 مجتبی جاودان 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
19682 مریم جاودان اشتیوانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
19683 نیلوفر جاودان فر 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19684 طاهره جاودان مهر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19685 عبدالمجیدهوش جاودان مهر 1368 علوم پايه دبیری شیمی
19686 علی جاودان مهر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19687 فاطمه جاودان مهر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19688 فاطمه جاودان مهر 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
19689 مهسا جاودان مهر 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19690 مجتبی جاودان نوقابی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19691 نورمحمد جاودانه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19692 الهام جاودانی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19693 مینا جاودانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
19694 نادیا جاودانی یکتا 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
19695 سیدمحمد جاودانی ادهمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
19696 سیدمحمد جاودانی ادهمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19697 فرزانه جاودانی اصله 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19698 میترا جاودانی اصله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19699 وحیده جاودانی باروح 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19700 جلیل جاودانی بافکر 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694252