راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 19701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19701 مهرداد ترابی مقدم 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19702 مهدی ترابی میرآبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19703 حسین ترابی نیا 1358 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19704 بهناز ترابیان 1384 علوم پايه زمین شناسی
19705 پدرام ترابیان 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19706 رودابه ترابیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
19707 مریم ترابیان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19708 نغمه ترابیان 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19709 احسان ترابیان کاخکی 1381 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
19710 سروش ترابیان بیدختی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19711 علی اکبر ترابیان طرقبه 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19712 احسان ترابیان کاخکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
19713 مریم ترابیان کاخکی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
19714 مریم ترابیان کاخکی 1392 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
19715 اعظم ترابیگان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19716 الهام ترازی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
19717 طلعت ترازی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
19718 آزاده ترامشلو 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
19719 ابوالفضل ترامشلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
19720 نایبعلی ترانه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19721 فائزه تربت زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19722 فاطمه تربت زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19723 زهرا تربتی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
19724 محمدرضا تربتی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19725 مصطفی تربتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19726 زهرا تربتی فیض آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19727 مهناز تربتی فیض آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19728 نگین تربتی مقدم محمدآباد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19729 اکرم تربتی نژاد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19730 مهدیه تربتی نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
19731 نورمحمد تربتی نژاد 1354 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19732 عطیه تربتی نیا 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
19733 مهدی تربتیان 1378 علوم پايه فیزیک
19734 ریحانه تربتیان مشهدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19735 نفیسه تربتیان مشهدی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19736 زهرا تربران 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19737 فائزه تربران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19738 مصطفی تربران 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19739 سیدحسین ترجمان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19740 نغمه ترجمان پرشکوه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19741 نغمه ترجمان پرشکوه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19742 مصطفی ترچانی صالحانی 1386 علوم پايه زمین شناسی
19743 ترمه ترحمی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
19744 حبیب ترحمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19745 ذبیح الله ترحمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19746 سمیه ترحمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
19747 سمیه ترحمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19748 سیدمجتبی ترحمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19749 سیدمصطفی ترحمی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19750 سیدمصطفی ترحمی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
19751 سیده زهرا ترحمی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19752 سیدیحیی ترحمی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19753 عاتکه سادات ترحمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19754 عاتکه سادات ترحمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19755 فاطمه ترحمی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
19756 فرشته ترحمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19757 فرهاد ترحمی 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
19758 محمد ترحمی 1366 كشاورزى دامپروری
19759 منیره سادات ترحمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
19760 نادیا ترحمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
19761 نادیا ترحمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
19762 نفیسه ترحمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19763 هما ترحمی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19764 زهرا ترحمی رسول آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19765 حسن ترحمی هرندی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19766 فاطمه ترخاصی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19767 محترم ترخاصی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19768 مهدی ترخان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19769 شیما ترخان دوست محمدی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
19770 سمانه ترخانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19771 سمیه ترخانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19772 صدیقه ترخانی 1380 علوم رياضي آمار
19773 مریم ترخانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19774 مهدی ترخانی 1394 مهندسي مهندسی شیمی
19775 ملیحه تردست زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19776 ملیحه تردست زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19777 میمنت ترده خور 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
19778 رضا ترزال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19779 سمیرا ترزفان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19780 انسیه ترسلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19781 مریم ترسول کویخی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19782 محمدحسین ترسی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
19783 محمد ترش آبی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت(آموزش محور)
19784 مسعود ترشت وال 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19785 اعظم ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19786 حسین ترشیزی 1375 علوم پايه زمین شناسی
19787 حسین ترشیزی 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19788 زهرا ترشیزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19789 زهره ترشیزی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19790 سیما ترشیزی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19791 عبدالجواد ترشیزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19792 علی ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19793 محمد ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19794 محمد ترشیزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19795 مهدی ترشیزی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19796 مهران ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19797 ناهید ترشیزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19798 حسن ترشیزی ازغندی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
19799 محبوبه ترشیزی ازغندی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
19800 نسرین ترشیزی برگوئی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222977