راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 19901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19901 لیلی تقی پورزرقری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19902 زهرا تقی خاکی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19903 عالیه تقی خانی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
19904 فیروزه تقی خواه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
19905 زهرا تقی زادگان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19906 زهرا تقی زادگان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19907 کاوه تقی زادگان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
19908 آزاده تقی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19909 آسیه تقی زاده 1383 علوم رياضي آمار
19910 ابراهیم تقی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19911 افسانه تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19912 اکرم تقی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
19913 بهروز تقی زاده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
19914 بهروز تقی زاده 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
19915 جواد تقی زاده 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19916 حسن تقی زاده 1353 علوم رياضي ریاضی
19917 حسن رضا تقی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19918 حسین تقی زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19919 حمیده تقی زاده 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
19920 راضیه تقی زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19921 زهرا تقی زاده 1354 علوم پايه عمومی
19922 زینب تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19923 سعید تقی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
19924 سعید تقی زاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19925 سمیه تقی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19926 سیدرمضان تقی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19927 سیدمجید تقی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19928 سیده فائزه تقی زاده 1392 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
19929 شهریار تقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
19930 صدیقه تقی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19931 عاطفه تقی زاده 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19932 عزت تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19933 علی تقی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19934 غلامحسین تقی زاده 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
19935 فاضله سادات تقی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19936 فاطمه تقی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19937 فرزانه تقی زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19938 فرشاد تقی زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19939 فهیمه تقی زاده 1382 علوم رياضي آمار
19940 مجید تقی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19941 محسن تقی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19942 محمد تقی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19943 محمد تقی زاده 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19944 محمد تقی زاده 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
19945 محمد تقی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19946 محمد تقی زاده 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
19947 محمدتقی تقی زاده 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19948 محمدحسین تقی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19949 محمدرضا تقی زاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19950 محمدصادق تقی زاده 1366 كشاورزى زراعت
19951 محمدصادق تقی زاده 1370 كشاورزى زراعت
19952 مریم تقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19953 مسعود تقی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19954 مسعود تقی زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
19955 ملیحه تقی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19956 ملیحه تقی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
19957 مهناز تقی زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19958 مینا تقی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19959 نفیسه تقی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19960 نفیسه تقی زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
19961 وحید تقی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19962 وحید تقی زاده 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
19963 وحید تقی زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
19964 هادی تقی زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
19965 علی تقی زاده اکبری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19966 علی تقی زاده اکبری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19967 سجاد تقی زاده ایمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19968 جواد تقی زاده بالونی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
19969 حسین تقی زاده بالونی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19970 شکیبا تقی زاده بجستانی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
19971 زهره تقی زاده بزاباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19972 نعمت تقی زاده بیزکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
19973 جواد تقی زاده بیلندی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19974 عباس تقی زاده بیلندی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
19975 علی تقی زاده بیلندی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
19976 علی تقی زاده حصار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19977 عبدالرحیم تقی زاده خانلق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19978 مریم تقی زاده خراسانیان 1372 علوم پايه زمین شناسی
19979 رستم تقی زاده خسرویه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19980 مرضیه تقی زاده داغیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19981 محمدعلی تقی زاده رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19982 حسین تقی زاده زانوقی 1367 علوم پايه زمین شناسی
19983 قاسم تقی زاده شاه آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19984 علیرضا تقی زاده شول 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19985 زهره تقی زاده طبری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
19986 زهره تقی زاده طبری 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
19987 مجید تقی زاده طرقدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19988 آرزو تقی زاده طوسی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19989 مهدی تقی زاده فوزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19990 بهروز تقی زاده قرقشه 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19991 محمد تقی زاده قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19992 مهدی تقی زاده کاخکی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19993 زهرا تقی زاده کرمان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19994 مائده تقی زاده کرمان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19995 نفیسه تقی زاده کرمان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19996 نفیسه تقی زاده کرمان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
19997 مرتضی تقی زاده کلّر 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19998 مصطفی تقی زاده کله 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19999 عباس تقی زاده کلیشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20000 غلامرضا تقی زاده کمالی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491713