راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 19901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19901 نجمه تسلیمی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
19902 نرجس تسلیمیان فسایی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19903 محمدامین تسنیمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19904 ریحانه تشتریان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19905 غزاله تشتریان 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
19906 فرزاد تشتریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19907 مسلم تشدیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
19908 علی تشرآبروان 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
19909 فرشته تشکافیروزجائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19910 حامد تشکر 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه
19911 زهرا تشکر 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19912 نسیبه تشکر گلستانی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
19913 علیرضا تشکرحسینی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19914 حمیده تشکرگلستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19915 فاطمه تشکرگلستانی 1381 علوم پايه فیزیک
19916 معصومه تشکرگلستانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19917 نسیبه تشکرگلستانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19918 نفیسه تشکرگلستانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19919 نیره تشکرگلستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19920 آزاده تشکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19921 اتنا تشکری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19922 اکبر تشکری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19923 حسن تشکری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19924 غزال تشکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19925 محسن تشکری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
19926 محمدمهدی تشکری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19927 مرجان تشکری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19928 مرجان تشکری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19929 مرضیه تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19930 مرضیه تشکری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
19931 مریم تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19932 مهدی تشکری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19933 مینا تشکری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
19934 نیلوفر تشکری 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
19935 پروین تشکری صالح 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19936 شهرام تشکری ایرانی زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
19937 طاهره تشکری برابادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19938 طاهره تشکری برابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19939 اکبر تشکری بهشتی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19940 عادله تشکری حکاک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
19941 غلامرضا تشکری ربیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19942 سیدمجید تشکری رجبی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19943 سیدمصطفی تشکری رجبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19944 سیده نرجس تشکری رجبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19945 زینب تشکری زاده 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
19946 سعید تشکری زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19947 سارا تشکری شعرباف 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19948 سارا تشکری صادق زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
19949 احمد تشکری صالح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19950 پروین تشکری صالح 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19951 پروین تشکری صالح 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19952 حوریه تشکری صباغ 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
19953 نجمه تشکری صباغ 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19954 پروین تشکری عباس زاده 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19955 محمدجواد تشکری فرد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19956 اکبر تشکری قرچه داغی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19957 محبوبه تشکری قوژدی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19958 سیدجعفر تشکری هاشمی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19959 سیدمهدی تشکری هاشمی 1361 علوم رياضي ریاضی
19960 محمدحسین تشکری هروی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19961 محمدجواد تشکری یزد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19962 سید محمد رضا تشنگر 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
19963 معصومه تشیدرودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19964 محجوبه تصدیقی ثانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19965 ندا تصدیقی مؤخر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19966 ندا تصدیقی مؤخر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19967 مریم تصویری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19968 مهری تصویری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19969 مریم تعالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19970 آزاده تعالی مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19971 آزاده تعالی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
19972 مژگان تعاونی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
19973 بهرای تعبدی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19974 ملیحه تعبدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19975 ندا تعبّدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
19976 مصطفی تعظیمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19977 محمدرضا تعقیبی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19978 هادی تعقیبی 1362 علوم پايه شیمی
19979 فریبا تعلم 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19980 سمانه تعلیم دهنده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19981 حسن تعلیم دهنده قوچان عتیق 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19982 شرما تعویقی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
19983 شرما تعویقی 1390 دامپزشكي بافت شناسی
19984 شهرزاد تعویقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19985 محمد تغیری 1368 علوم پايه فیزیک
19986 سارا تفاخری 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
19987 نسرین تفاوتی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19988 شمسی تفت اشیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19989 سیدمحمدناصر تفتی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19990 وحید تفتی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19991 فاطمه تفتیک 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19992 محمدمهدی تفرج 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19993 سیدمحمد تفرشی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19994 مجید تفریحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19995 آیدا تفریشی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
19996 رضا تفریشی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
19997 فرهاد تفریشی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19998 ا لهام تفضلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
19999 ابوالفضل تفضلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20000 الهام تفضلی 1386 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223422