راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 20001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20001 محمدمهدی جاودانی برخوردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20002 محمد جاودانی چنبرغربال 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20003 سروش جاودانی حاجی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20004 مرجان جاودانی حاجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20005 مهدی جاودانی خالقی مانی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20006 طاهره جاودانی خلیفه 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
20007 ناصر جاودانی خلیفه 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20008 محمدامیر جاودانی زمانی ثاقب 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20009 هستی جاودانی زمانی ثاقب 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20010 فرشته جاودانی سالک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20011 فهیمه جاودانی سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20012 نجمه جاودانی سعیدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20013 سعیده جاودانی سمیعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20014 ریحانه جاودانی شانه سازاول 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
20015 حمید جاودانی شاهدین 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20016 هادی جاودانی شاهدین 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
20017 سارا جاودانی صعودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20018 سارا جاودانی صعودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
20019 سوسن جاودانی عادل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
20020 حسین جاودانی مسرورتنها 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
20021 الهه جاودانی مصفا 1386 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
20022 هدی جاودانی ملاک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20023 شیدا جاودانیان 1387 علوم رياضي آمار
20024 فاطمه سادات جاور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20025 مریم جاورتنی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
20026 طاهره جاوی مقدم 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20027 حسین جاوی مقدم 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20028 سعید جاوی مقدم 1385 مهندسي مهندسی شیمی
20029 محمدباقر جاوی مقدم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20030 خداداد جاوید 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20031 زهرا جاوید 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
20032 سکینه جاوید 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
20033 سمیه جاوید 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
20034 سیدمحمدامین جاوید 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
20035 سیدمرتضی جاوید 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20036 سیدمرتضی جاوید 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20037 گلاره جاوید 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20038 محمدعلی جاوید 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20039 مریم جاوید 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20040 الهام جاوید منش 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20041 الهام جاوید منش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20042 حبیب جاوید نادری 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
20043 مرتضی جاویداحمدآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20044 کورش جاویدان 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
20045 کورش جاویدان 1375 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
20046 کوروش جاویدان 1370 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
20047 لیدا جاویدان 1378 علوم پايه فیزیک
20048 نوشین جاویدان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20049 لیلا جاویدان کاریزبداقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20050 سعید جاویدبخت 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20051 صغری جاویدبزازان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20052 عماد جاویدپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20053 حامد جاویدتهرانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
20054 آرزو جاویدحسنی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
20055 سیدمصطفی جاویدحسینی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی)
20056 مرضیه جاویدزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20057 علیرضا جاویدعربشاهی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20058 شقایق جاویدفرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20059 نسترن جاویدمحمدپور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20060 الهام جاویدمنش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20061 فائزه جاویدنیا 1384 علوم رياضي آمار
20062 فرشته جاویدوحدانی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20063 امیر جاویدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20064 زهره جاویدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
20065 سمیرا جاویدی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20066 شادی جاویدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20067 شیما جاویدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20068 شیما جاویدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
20069 فاطمه جاویدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20070 فاطمه جاویدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
20071 محمد جاویدی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
20072 محمدرضا جاویدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20073 مرتضی جاویدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20074 ملیحه جاویدی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20075 ملیحه جاویدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20076 اعظم جاویدی تبریک 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20077 رضا جاویدی صرافان مشهد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20078 هادی جاویدی آل سعدی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
20079 رضا جاویدی باغبان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20080 اکرم جاویدی تبریک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20081 الهام جاویدی ذاکری 1369 علوم پايه زمین شناسی
20082 مژگان جاویدی روی رنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20083 علیرضا جاویدی شیروان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20084 فضه جاویدی شیروان 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
20085 مریم جاویدی شیروان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20086 امین جاویدی صالح زاده 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20087 امین جاویدی صالح زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
20088 رضا جاویدی صباغیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
20089 رضا جاویدی صباغیان 1389 مهندسي مهندسی عمران - آب
20090 شیما جاویدی صباغیان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20091 علی جاویدی صباغیان 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
20092 علی جاویدی صباغیان 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
20093 مهسا جاویدی صباغیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20094 مهری جاویدی صرافان مشهد 1382 علوم رياضي آمار
20095 مهناز جاویدی صرافان مشهد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20096 عاطفه جاویدی صفائی مفرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
20097 مریم جاویدی علی پورخباز 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
20098 اعظم جاویدی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20099 اکرم جاویدی فر 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549873