راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 20001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20001 زهره تقی زاده بزاباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20002 نعمت تقی زاده بیزکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
20003 جواد تقی زاده بیلندی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20004 عباس تقی زاده بیلندی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
20005 علی تقی زاده بیلندی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
20006 علی تقی زاده حصار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20007 عبدالرحیم تقی زاده خانلق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20008 مریم تقی زاده خراسانیان 1372 علوم پايه زمین شناسی
20009 رستم تقی زاده خسرویه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20010 مرضیه تقی زاده داغیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20011 محمدعلی تقی زاده رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20012 حسین تقی زاده زانوقی 1367 علوم پايه زمین شناسی
20013 قاسم تقی زاده شاه آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20014 علیرضا تقی زاده شول 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20015 زهره تقی زاده طبری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
20016 زهره تقی زاده طبری 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
20017 مجید تقی زاده طرقدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20018 آرزو تقی زاده طوسی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20019 مهدی تقی زاده فوزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20020 بهروز تقی زاده قرقشه 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20021 محمد تقی زاده قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20022 مهدی تقی زاده کاخکی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
20023 زهرا تقی زاده کرمان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20024 مائده تقی زاده کرمان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20025 نفیسه تقی زاده کرمان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
20026 نفیسه تقی زاده کرمان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
20027 مرتضی تقی زاده کلّر 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20028 مصطفی تقی زاده کله 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20029 عباس تقی زاده کلیشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20030 غلامرضا تقی زاده کمالی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
20031 غلامرضا تقی زاده کمالی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
20032 حمید تقی زاده کهنه اوغاز 1383 علوم پايه زمین شناسی
20033 غزاله تقی زاده گان 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
20034 کامبیز تقی زاده گان 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20035 حسنعلی تقی زاده لنده 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20036 سرور تقی زاده مایانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20037 حسن تقی زاده مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20038 الهام تقی زاده مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20039 حسین تقی زاده مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20040 علی تقی زاده مقدم 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20041 مرضیه تقی زاده مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
20042 جلیل تقی زاده مهنه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20043 شهرام تقی زاده مهنه 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
20044 مازیار تقی زاده مهنه 1395 مهندسي مهندسی عمران
20045 مسعود تقی زاده مهنه 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
20046 یاسر تقی زاده مهنه 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
20047 محمدتقی تقی زاده میراب 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20048 آرش تقی زاده نادری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20049 آرش تقی زاده نادری 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
20050 افسانه تقی زاده نادری 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20051 الهه تقی زاده نادری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20052 فرشاد تقی زاده نادری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20053 فرشاد تقی زاده نادری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20054 نسترن تقی زاده ناصح 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20055 مهیار تقی زاده نوعی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
20056 معظمه تقی زاذه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20057 رامین تقی نژادبیلندی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20058 نیلوفر تقی نژاددرجزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20059 علی تقی نژادعمران 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20060 سعید تقی نژادکاشانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
20061 ابراهیم تقی نژادکفشگری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20062 طاهره محبوبه تقی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
20063 علیرضا تقی نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20064 کاظم تقی نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20065 محبوبه تقی نیا 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20066 طیبه تقی یان 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20067 اکرم تقیان 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
20068 مهدی تقیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
20069 حسن تقیان موسی آبادی 1378 علوم رياضي آمار
20070 علی اکبر تقیلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20071 علی اکبر تقیلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20072 هادی تک دهقان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20073 امیر تک زارع 1394 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
20074 امید تک فلاح 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20075 علی تکابی 1374 علوم رياضي آمار
20076 زهرا تکاپوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20077 سمیه تکاسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
20078 سّمیه تکاسی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
20079 محمدولی تکاسی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20080 سمانه تکافی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20081 فاطمه تکافی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20082 فاطمه تکافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
20083 لیلی تکافی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20084 مریم تکافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20085 اسماعیل تکالو همت آبادی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
20086 مریم تکالو همت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20087 محمدابراهیم تکاملی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
20088 صادق تکاورنژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20089 منا تکاورنژاد 1393 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
20090 علیرضا تکاوندی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
20091 الهام تکبیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20092 الهام تکبیری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
20093 الهه تکبیری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20094 ماهان تکبیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20095 وجدا تکبیری ترشیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20096 رضا تکجو چلارس 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
20097 حمیدرضا تکریمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
20098 غلامحسین تکفلی 1362 كشاورزى علوم زراعی
20099 احسان تکلّو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20100 رضا تکلو 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765705