راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 31 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 20001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20001 سمانه جبرائیلی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
20002 یحیی جبرائیلی مرغزار 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
20003 شهلا جبرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20004 علی جبرئیلی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20005 باقر جبرئیلی جلودار 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20006 فرناز جبروتی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20007 فرناز جبروتی راد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20008 سوسن جبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20009 سوسن جبری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20010 علی عبدالحسن مغیض جبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20011 حسین جبله 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20012 علی جبله 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20013 کبری جبله 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20014 محسن جبله 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20015 جواد جبلی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
20016 سیدداریوش جبلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20017 فهیمه جبلی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
20018 محمد جبلی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
20019 بتول جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20020 محمدحسن جبیری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20021 ملیحه جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20022 بهروز جبینی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20023 سجاد جبینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
20024 شیما جدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
20025 عطااله جداری لطف ابادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
20026 اسوان باهل جدعان جدعان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
20027 آیدا جدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20028 الهه جدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
20029 الهه جدی 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
20030 حمیده جدی 1381 علوم رياضي آمار
20031 حمیده جدی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
20032 فاطمه جدی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20033 فریده جدی 1351 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20034 باب اله جدی زاهد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
20035 سید علی جدی شورچه 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
20036 محمدمهدی جدیدالاسلامی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
20037 فاطمه جدیدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20038 ماشااله جدیدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
20039 منصور جدیدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20040 صفرعلی جدیدی کوهستانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20041 رضا جدیدیان 1368 علوم پايه شیمی
20042 سمیه جدیدیان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20043 پیمان جدیدیان مقدم 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20044 پردیس جدیر 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20045 سلیما جدیر 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20046 سمیرا جدیر 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
20047 سمیه جدیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20048 علی جدیر 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20049 عباس جدیکار 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20050 شمس الله جرائیل اف 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20051 سمیه جراثمی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20052 حسین جراح زاده 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
20053 فاطمه جراح نجفی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20054 اسماعیل جراحی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
20055 الهام جراحی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20056 حسن جراحی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20057 زهرا جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20058 زینب جراحی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20059 علی جراحی 1366 علوم پايه زمین شناسی
20060 فائزه جراحی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20061 فائزه جراحی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
20062 فاطمه جراحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20063 ستاره جراحی دربان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20064 ناصر جراحی دربان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20065 محسن جراحی زاده 1364 مهندسي نقشه برداري
20066 مسعود جراحی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20067 جلیل جراحی فریز 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
20068 جلیل جراحی فریز 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
20069 زهرا جراحی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20070 زهره جرجانی سرخوانکلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
20071 هاجر جرست شمس آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
20072 حمیده جرگه 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20073 عزیز عبد جرمد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20074 شیما جرموزی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
20075 مریم جریته 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20076 اعظم جریده دار 1354 علوم پايه دبیری شیمی
20077 زید عامر عباس جریو 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20078 محمد جزا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
20079 محمدجواد جزائری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20080 سیدمجتبی جزائری جونقانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
20081 عفت جزائری سقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20082 محدثه جزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20083 محدثه جزائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20084 جواد جزائی بابارمضان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20085 آزاده جزایری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20086 مصطفی جزایری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20087 سیدمحمدحسین جزایری ابنوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
20088 هادی جزایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20089 علی اصغر جزخراسانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20090 رقیه جزمنشی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20091 رضا جزمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20092 زهرا جزندری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
20093 فاطمه زهرا جزی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20094 محمدعلی جزی خرزوقی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
20095 آیدا جزینی بجستانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
20096 فرناز جزینی درچه 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20097 حسن جسمانی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20098 محمّد جسمانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20099 سارا جعفر زاده 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
20100 نیوشا جعفر زاده 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233394