راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 احمد ابوئی مهریزی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2002 علیرضا ابوئی مهریزی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2003 محترم ابوئی مهریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2004 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2005 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
2006 هادی ابوئی مهریزی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
2007 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2008 سهیلا ابوبکری ماکوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2009 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
2010 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2011 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2012 روزیتا ابوترابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2013 روزیتا ابوترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
2014 سمیه ابوترابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2015 سیدرضا ابوترابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2016 محبوبه ابوترابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2017 محمد ابوترابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2018 محمدعلی ابوترابی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2019 محمدعلی ابوترابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2020 محمدعلی ابوترابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2021 مسلم ابوترابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2022 منیره ابوترابی فدافن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2023 مریم ابوترابیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2024 محمد نور هادی ابوجدیه 1395 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
2025 محمدحسن ابوجعفری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2026 رضا ابوچناری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2027 معصومه ابوچناری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
2028 عارف ابوخلف* الزغول* 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2029 غسان محمد سلمان ابوخنافر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
2030 حسین محمدعلی ابودنیا 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2031 عباس ابودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2032 منصوره ابوذرنیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
2033 ابراهیم ابوذری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2034 زینب ابوذری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2035 جلال ابوذریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2036 سیده محدثه ابوذریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
2037 سوگند ابوسعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2038 ادهم ابوصالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2039 عطیه ابوصالحی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
2040 عطیه ابوصالحی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2041 اسحق ابوطالب پور احمدی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2042 امید ابوطالبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
2043 جمشید ابوطالبی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2044 فائضه ابوطالبی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
2045 مجتبی ابوطالبی 1366 علوم پايه زمین شناسی
2046 ثریا ابوطالبی پیرنعیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2047 حبیبه ابوطالبی پیرنعیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2048 علی ابوطالبی پیرنعیمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
2049 حسین ابوطالبی لاهیجان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2050 حسین ابوطالبی همدانی 1367 علوم رياضي آمار
2051 عباس ابوطالبیان 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2052 وحید ابوطالبیان رنجکش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2053 عصمت ابوعطا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2054 علی اصغر ابوعطا 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2055 احمد ابوعلی زاده بهبهانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2056 فرح ناز ابوک 1369 علوم پايه زمین شناسی
2057 فاطمه ابوکاظمی امیری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2058 احمد عزیز عبدالسجاد ابوکطیوه 1395
2059 زهرا ابولی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
2060 عصمت ابولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2061 عباس ابونیاعمران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2062 ساره ابوهادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2063 لیلا ابوهادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2064 صدیقه ابوی طرقبه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
2065 مهناز ابوی طرقبه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2066 نغمه ابوی طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2067 آیدا ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2068 ابراهیم ابویسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
2069 ارسلان ابویسانی 1394 علوم پايه فیزیک
2070 الهام ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2071 حسین ابویسانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2072 خدیجه ابویسانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
2073 رقیه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2074 سعید ابویسانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2075 سعیده ابویسانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2076 سمانه ابویسانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2077 طاهره ابویسانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2078 علی ابویسانی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2079 فاطمه ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2080 مجتبی ابویسانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
2081 مسعود ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2082 ملیحه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2083 مهدی ابویسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2084 مریم ابویی مهریزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2085 فاطمه ابهرزنجانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2086 ندا ابهرزنجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2087 حسن ابهری 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
2088 علی ابهری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
2089 وجیهه ابهری مارشک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2090 وجیهه ابهری مارشک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2091 علی ابهریا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
2092 صدیقه ابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
2093 فاطمه ابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
2094 سیدمحمود ابیار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2095 غلامرضا ابیارفیروزابادی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2096 بهنوش ابیضی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2097 حسن ابیضی 1355 علوم پايه فیزیک
2098 مریم ابیضی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
2099 رؤیا ابیضی ثانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2100 نصرت ابیکاری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157949