راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 5 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2002 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
2003 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2004 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2005 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2006 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
2007 زهرا ابوالقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2008 سعید ابوالقاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
2009 سمیه ابوالقاسمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2010 عطیه ابوالقاسمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
2011 مریم ابوالقاسمی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2012 میثم ابوالقاسمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2013 رضا ابوالقاسمی نجف ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2014 علی حسین علی ابوالنواعیر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
2015 احمد ابوئی مهریزی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
2016 احمد ابوئی مهریزی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2017 علیرضا ابوئی مهریزی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2018 محترم ابوئی مهریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2019 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2020 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
2021 هادی ابوئی مهریزی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
2022 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2023 سهیلا ابوبکری ماکوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2024 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
2025 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2026 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2027 روزیتا ابوترابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2028 روزیتا ابوترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
2029 سمیه ابوترابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2030 سیدرضا ابوترابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2031 محبوبه ابوترابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2032 محمد ابوترابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2033 محمدعلی ابوترابی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2034 محمدعلی ابوترابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2035 محمدعلی ابوترابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2036 مسلم ابوترابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2037 منیره ابوترابی فدافن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2038 مریم ابوترابیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2039 محمد نور هادی ابوجدیه 1395 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
2040 محمدحسن ابوجعفری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2041 رضا ابوچناری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2042 معصومه ابوچناری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
2043 عارف ابوخلف* الزغول* 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2044 غسان محمد سلمان ابوخنافر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
2045 حسین محمدعلی ابودنیا 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2046 عباس ابودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2047 منصوره ابوذرنیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
2048 ابراهیم ابوذری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2049 زینب ابوذری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2050 جلال ابوذریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2051 سیده محدثه ابوذریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
2052 سوگند ابوسعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2053 ادهم ابوصالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2054 عطیه ابوصالحی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
2055 عطیه ابوصالحی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2056 اسحق ابوطالب پور احمدی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2057 امید ابوطالبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
2058 جمشید ابوطالبی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2059 فائضه ابوطالبی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
2060 مجتبی ابوطالبی 1366 علوم پايه زمین شناسی
2061 ثریا ابوطالبی پیرنعیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2062 حبیبه ابوطالبی پیرنعیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2063 علی ابوطالبی پیرنعیمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
2064 حسین ابوطالبی لاهیجان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2065 حسین ابوطالبی همدانی 1367 علوم رياضي آمار
2066 عباس ابوطالبیان 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2067 وحید ابوطالبیان رنجکش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2068 عصمت ابوعطا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2069 علی اصغر ابوعطا 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2070 احمد ابوعلی زاده بهبهانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2071 فرح ناز ابوک 1369 علوم پايه زمین شناسی
2072 فاطمه ابوکاظمی امیری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2073 احمد عزیز عبدالسجاد ابوکطیوه 1395
2074 زهرا ابولی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
2075 عصمت ابولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2076 عباس ابونیاعمران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2077 ساره ابوهادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2078 لیلا ابوهادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2079 صدیقه ابوی طرقبه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
2080 مهناز ابوی طرقبه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2081 نغمه ابوی طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2082 آیدا ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2083 ابراهیم ابویسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
2084 ارسلان ابویسانی 1394 علوم پايه فیزیک
2085 الهام ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2086 حسین ابویسانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2087 خدیجه ابویسانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
2088 رقیه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2089 سعید ابویسانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2090 سعیده ابویسانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2091 سمانه ابویسانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2092 طاهره ابویسانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2093 علی ابویسانی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2094 فاطمه ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2095 مجتبی ابویسانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
2096 مسعود ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2097 ملیحه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2098 مهدی ابویسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2099 مریم ابویی مهریزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2100 فاطمه ابهرزنجانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640383