راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,953

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 سیده محدثه ابوذریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
2002 سوگند ابوسعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2003 ادهم ابوصالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2004 عطیه ابوصالحی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
2005 عطیه ابوصالحی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2006 اسحق ابوطالب پور احمدی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2007 امید ابوطالبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
2008 جمشید ابوطالبی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2009 فائضه ابوطالبی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
2010 مجتبی ابوطالبی 1366 علوم پايه زمین شناسی
2011 ثریا ابوطالبی پیرنعیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2012 حبیبه ابوطالبی پیرنعیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2013 علی ابوطالبی پیرنعیمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
2014 حسین ابوطالبی لاهیجان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2015 حسین ابوطالبی همدانی 1367 علوم رياضي آمار
2016 عباس ابوطالبیان 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2017 وحید ابوطالبیان رنجکش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2018 عصمت ابوعطا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2019 علی اصغر ابوعطا 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2020 احمد ابوعلی زاده بهبهانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2021 فرح ناز ابوک 1369 علوم پايه زمین شناسی
2022 فاطمه ابوکاظمی امیری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2023 احمد عزیز عبدالسجاد ابوکطیوه 1395
2024 زهرا ابولی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
2025 عصمت ابولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2026 عباس ابونیاعمران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2027 ساره ابوهادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2028 لیلا ابوهادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2029 صدیقه ابوی طرقبه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
2030 مهناز ابوی طرقبه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2031 نغمه ابوی طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2032 آیدا ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2033 ابراهیم ابویسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
2034 ارسلان ابویسانی 1394 علوم پايه فیزیک
2035 الهام ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2036 حسین ابویسانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2037 خدیجه ابویسانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
2038 رقیه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2039 سعید ابویسانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2040 سعیده ابویسانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2041 سمانه ابویسانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2042 طاهره ابویسانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2043 علی ابویسانی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2044 فاطمه ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2045 مجتبی ابویسانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
2046 مسعود ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2047 ملیحه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2048 مهدی ابویسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2049 مریم ابویی مهریزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2050 فاطمه ابهرزنجانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2051 ندا ابهرزنجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2052 حسن ابهری 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
2053 علی ابهری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
2054 وجیهه ابهری مارشک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2055 وجیهه ابهری مارشک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2056 علی ابهریا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
2057 صدیقه ابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
2058 فاطمه ابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
2059 سیدمحمود ابیار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2060 غلامرضا ابیارفیروزابادی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2061 بهنوش ابیضی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2062 حسن ابیضی 1355 علوم پايه فیزیک
2063 مریم ابیضی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
2064 رؤیا ابیضی ثانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2065 نصرت ابیکاری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2066 صدیقه اپرام 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
2067 طیبه اپرام 1380 علوم پايه زمین شناسی
2068 حامد اتابائی 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2069 عبدالناصر اتابای 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2070 احمد اتابکی 1373 علوم رياضي آمار
2071 فرزانه اتابکی برادری 1385 هنر نيشابور نقاشی
2072 محمد اتابکی شاندیز 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2073 سیدمحمد اتابکی شریعتی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2074 حمید اتابکی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2075 غزاله اتحاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2076 کورش اتحاد 1377 علوم پايه زمین شناسی
2077 محمّد اتحادبادلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2078 نفیسه اتحادداریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2079 نگار اتحادرودی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
2080 سیدروح الله اتحادی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2081 محمد اتحادی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
2082 مرضیه اتحادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2083 منصوره اتحادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2084 مهسا اتحادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2085 علی رضا اتحادی نیا 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2086 علیرضا اتحادی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2087 مجتبی اتحادی نیا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
2088 ریحانه اتحادیان فوق 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2089 سحر اتحادیه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2090 سحر اتحادیه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
2091 شیوا اتحادیه 1382 علوم رياضي ریاضی محض
2092 مریم اتش افزون 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2093 محمدحسین اتش فراز 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2094 سکینه اتشکار 1385 علوم رياضي آمار
2095 احسان اتشی 1375 علوم رياضي ریاضی
2096 حمیدرضا اتشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
2097 رقیه اتشی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2098 سعید اتشی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2099 محمد اتشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2100 محمد اتشی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37529040