راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 نفیسه ابریشمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2002 هدی ابریشمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2003 بتول ابریشمی بایگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2004 علی اکبر ابریشمی دیزقندی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2005 لیلا ابریشمی شکوه 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2006 زهرا ابریشمی کیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2007 غلامرضا ابریشمی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2008 غلامرضا ابریشمی مقدم 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
2009 محبعلی ابسالان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2010 محمدعلی ابشاهی یزدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2011 ترانه سادات ابطحی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2012 سیدمحمدامین ابطحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
2013 سیدمصطفی ابطحی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
2014 سیدمهدی ابطحی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2015 سیّده میلاوه ابطحی 1386 هنر نيشابور نقاشی
2016 فاطمه ابطحی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
2017 فاطمه ابطحی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
2018 مرجان ابطحی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2019 نرگس ابطحی 1378 علوم پايه فیزیک
2020 ابوالحسن ابطحی ایوری 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2021 سیداحمد ابطحی ایوری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
2022 معصومه ابکوهی ویرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2023 فاطمه ابگول 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
2024 ابوالفضل ابگه 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
2025 سیدمحمدرضا ابن الرسول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2026 سیدجواد ابن الرضا 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2027 سمیه ابن علی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
2028 علیرضا ابن علی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2029 مهدی ابنعلی حیدری 1392 مهندسي مهندسی شیمی
2030 حمیده ابنوس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2031 منیره ابنوس 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2032 منیره ابنوس 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2033 بنین ابو 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2034 پیمان ابوالبشری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2035 پیمان ابوالبشری 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
2036 علیرضا ابوالبشری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
2037 محمد حسین ابوالبشری 1354 مهندسي مكانيك
2038 محمدحسن ابوالبشری 1383 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
2039 محمدرضا ابوالبشری 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
2040 حمیده ابوالحسن زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2041 حمیده ابوالحسن زاده 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
2042 اعظم ابوالحسن زاده کرمانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2043 سعیده ابوالحسن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2044 محمدمهدی ابوالحسن نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2045 پریسا ابوالحسنی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2046 حسن ابوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2047 زهرا سادات ابوالحسنی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2048 سارا ابوالحسنی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
2049 شایان ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2050 صدیقه ابوالحسنی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
2051 عصمت ابوالحسنی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت
2052 عصمت سادات ابوالحسنی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
2053 لیلی ابوالحسنی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2054 محمد ابوالحسنی 1365 كشاورزى مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
2055 مهین ابوالحسنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2056 نگین سادات ابوالحسنی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2057 نگین سادات ابوالحسنی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی)
2058 وحید ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
2059 هومن ابوالحسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2060 مریم ابوالحسنی اله ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2061 حمزه ابوالحسنی حیدر آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2062 مهدیه ابوالحسنی درونکلا 1382 علوم پايه زمین شناسی
2063 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
2064 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
2065 طاهره ابوالحسنی شاندیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2066 مژگان ابوالحسنی شاندیز 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
2067 حدیث ابوالحسنی فروغی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
2068 سمیه ابوالحسنی یاسوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2069 علی اکبر ابوالحسینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2070 امیراتابک ابوالفتحی 1381 علوم پايه زمین شناسی
2071 امیراردلان ابوالفتحی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2072 امیراردلان ابوالفتحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
2073 محمدحسن ابوالفتحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2074 اتوسا ابوالفتحی مقدم 1373 دامپزشكي دامپزشکی
2075 نرجس ابوالفتحی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
2076 زهرا ابوالفضلی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2077 علی ابوالفضلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2078 غلامرضا ابوالفضلی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2079 فاطمه ابوالفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2080 محسن ابوالفضلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2081 محسن ابوالفضلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
2082 مصطفی ابوالفضلی 1391 مهندسي مهندسی عمران
2083 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2084 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2085 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2086 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
2087 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2088 هدا ابوالفضلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
2089 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2090 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2091 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2092 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2093 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
2094 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2095 میترا ابوالفضلی زرگر 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2096 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2097 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2098 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2099 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2100 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363747576777879710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199290