راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 56 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
201 پروین آذرافروز 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
202 مهدی آذرافروز 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
203 مرضیه آذرافروزپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
204 زهرا آذربادکان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
205 زهرا آذربو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
206 ستار آذربو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
207 الهه آذربهرام 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
208 مریم آذرپرند 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
209 مرتضی آذرپیرا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
210 قاسم آذرپیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
211 عاطفه آذرپیکان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
212 آذین آذرتاش 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
213 مرضیه آذرخش 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
214 مسعود آذرخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
215 لیلا آذرخشی ریحانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
216 احسان آذرخویش 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
217 محمد آذرفر 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
218 میلاد آذرفر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
219 میلاد آذرفر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
220 مریم آذرکردار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
221 زهرا آذرکمان زاد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
222 مریم آذرکمندزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
223 پیمان آذرکیش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
224 ابوالفضل آذرگون جهرمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
225 بهناز آذرلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
226 نیلوفر آذرلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
227 محمدمهدی آذرمنش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
228 آذین آذرمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
229 آزاده آذرمهر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
230 سیدامیر آذرمهر 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
231 حمیده آذرمی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
232 میدیا آذرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
233 زهره آذرنوش 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
234 مائده آذرنوش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
235 مجتبی آذرنوش 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
236 محمد آذرنوش 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
237 مهدی آذرنوش 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
238 آذر آذرنیوار 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
239 جواد آذرنیواز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
240 الهام آذری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
241 بابک آذری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
242 پوریا آذری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
243 ثمانه سادات آذری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
244 خسرو آذری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
245 زینب آذری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
246 سعید آذری 1375 علوم پايه فیزیک
247 سعید آذری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
248 سیدجلال آذری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
249 صفورا آذری 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
250 علی آذری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
251 علی آذری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
252 علی آذری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
253 فاطمه آذری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
254 کیوان آذری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
255 لطفعلی آذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
256 مجید آذری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
257 محمد آذری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
258 مریم آذری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
259 مصطفی آذری 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
260 نرجس آذری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
261 هادی آذری ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
262 فاطمه آذری حسین آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
263 پروین آذری داغیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
264 فاطمه آذری نوقابی 1378 علوم پايه فیزیک
265 آرزو آذری ازغندی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
266 مهدیه آذری ازغندی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
267 فاطمه آذری اول 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
268 محمدرضا آذری خاکستر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
269 آمنه آذری خرم آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
270 مریم آذری خیابانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
271 مریم آذری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
272 زکیه آذری زینکانلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
273 لیلی آذری شرق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
274 غلام علی آذری گرمجان 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
275 مریم آذری مهر 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
276 فرید آذری نجف آبادی 1354 كشاورزى علوم زراعی
277 مژگان آذری نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
278 آلما آذریان 1376 علوم رياضي آمار
279 هدایت آذریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
280 هما آذریان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
281 سمیه آذین 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
282 افشین آذین فر 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
283 سبحان آذین فر 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
284 سمیرا آذین فر 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
285 سمیرا آذین فر 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
286 اعظم آذین فرد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
287 زهرا آرائی اکتیج 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
288 ملیحه آرادمنش 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
289 آتوسا آراسته 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
290 حمیده آراسته 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
291 فاطمه آراسته 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
292 مهدی آراسته 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
293 مهناز آراسته 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
294 نیکو آراسته 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی
295 هاشم آراسته 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
296 محمدحسین آراسته ازغندی 1355 علوم پايه زمین شناسی
297 عباس آراسته بریوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
298 بتول آراسته فرد 1378 علوم رياضي آمار
299 معصومه آراسته کلاته شادی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
300 آفرین آراسته نوده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709867