راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
201 شیرین آذر آز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
202 هاشم آذر پیرا 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
203 نفیسه آذر هوش فتیده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
204 سعیده آذرآئین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
205 راضیه آذرآباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
206 ابوالفضل آذرافروز 1367
207 پروین آذرافروز 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
208 مهدی آذرافروز 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
209 مرضیه آذرافروزپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
210 زهرا آذربادکان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
211 زهرا آذربو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
212 ستار آذربو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
213 الهه آذربهرام 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
214 مریم آذرپرند 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
215 مرتضی آذرپیرا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
216 قاسم آذرپیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
217 عاطفه آذرپیکان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
218 آذین آذرتاش 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
219 مرضیه آذرخش 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
220 مسعود آذرخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
221 لیلا آذرخشی ریحانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
222 احسان آذرخویش 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
223 محمد آذرفر 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
224 میلاد آذرفر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
225 میلاد آذرفر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
226 مریم آذرکردار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
227 زهرا آذرکمان زاد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
228 مریم آذرکمندزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
229 پیمان آذرکیش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
230 یگانه آذرگون 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
231 ابوالفضل آذرگون جهرمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
232 بهناز آذرلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
233 نیلوفر آذرلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
234 محمدمهدی آذرمنش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
235 آذین آذرمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
236 آزاده آذرمهر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
237 سیدامیر آذرمهر 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
238 امیر محمد آذرمهری 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
239 حمیده آذرمی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
240 میدیا آذرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
241 زهره آذرنوش 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
242 مائده آذرنوش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
243 مجتبی آذرنوش 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
244 محمد آذرنوش 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
245 مهدی آذرنوش 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
246 آذر آذرنیوار 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
247 جواد آذرنیواز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
248 الهام آذری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
249 بابک آذری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
250 پوریا آذری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
251 ثمانه سادات آذری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
252 خسرو آذری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
253 زینب آذری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
254 زینب آذری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
255 سعید آذری 1375 علوم پايه فیزیک
256 سعید آذری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
257 سیدجلال آذری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
258 صفورا آذری 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
259 علی آذری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
260 علی آذری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
261 علی آذری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
262 فاطمه آذری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
263 کیوان آذری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
264 لطفعلی آذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
265 مجید آذری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
266 محمد آذری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
267 مریم آذری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
268 مصطفی آذری 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
269 نرجس آذری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
270 هادی آذری ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
271 فاطمه آذری حسین آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
272 پروین آذری داغیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
273 فاطمه آذری نوقابی 1378 علوم پايه فیزیک
274 آرزو آذری ازغندی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
275 مهدیه آذری ازغندی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
276 فاطمه آذری اول 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
277 محمدرضا آذری خاکستر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
278 آمنه آذری خرم آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
279 مریم آذری خیابانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
280 مریم آذری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
281 زکیه آذری زینکانلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
282 لیلی آذری شرق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
283 غلام علی آذری گرمجان 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
284 مریم آذری مهر 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
285 فرید آذری نجف آبادی 1354 كشاورزى علوم زراعی
286 مژگان آذری نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
287 آلما آذریان 1376 علوم رياضي آمار
288 هدایت آذریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
289 هما آذریان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
290 سمیه آذین 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
291 افشین آذین فر 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
292 سبحان آذین فر 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
293 سمیرا آذین فر 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
294 سمیرا آذین فر 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
295 اعظم آذین فرد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
296 زهرا آرائی اکتیج 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
297 ملیحه آرادمنش 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
298 آتوسا آراسته 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
299 حمیده آراسته 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
300 فاطمه آراسته 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

صفحه :

<   123456789101112131415161718192939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229116