راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
201 عماد آذر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
202 مهدی آذر آبین 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
203 شیرین آذر آز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
204 هاشم آذر پیرا 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
205 نفیسه آذر هوش فتیده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
206 سعیده آذرآئین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
207 راضیه آذرآباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
208 ابوالفضل آذرافروز 1367
209 پروین آذرافروز 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
210 مهدی آذرافروز 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
211 مرضیه آذرافروزپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
212 زهرا آذربادکان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
213 فاطمه آذربادکان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
214 زهرا آذربو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
215 ستار آذربو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
216 الهه آذربهرام 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
217 مریم آذرپرند 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
218 مرتضی آذرپیرا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
219 قاسم آذرپیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
220 عاطفه آذرپیکان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
221 آذین آذرتاش 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
222 مرضیه آذرخش 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
223 مسعود آذرخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
224 مسعود آذرخش 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
225 لیلا آذرخشی ریحانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
226 احسان آذرخویش 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
227 محمد آذرفر 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
228 میلاد آذرفر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
229 میلاد آذرفر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
230 مریم آذرکردار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
231 زهرا آذرکمان زاد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
232 مریم آذرکمندزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
233 پیمان آذرکیش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
234 یگانه آذرگون 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
235 ابوالفضل آذرگون جهرمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
236 بهناز آذرلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
237 نیلوفر آذرلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
238 محمدمهدی آذرمنش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
239 آذین آذرمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
240 آزاده آذرمهر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
241 سیدامیر آذرمهر 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
242 امیر محمد آذرمهری 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
243 حمیده آذرمی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
244 میدیا آذرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
245 زهره آذرنوش 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
246 مائده آذرنوش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
247 مجتبی آذرنوش 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
248 محمد آذرنوش 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
249 مهدی آذرنوش 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
250 آذر آذرنیوار 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
251 جواد آذرنیواز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
252 الهام آذری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
253 بابک آذری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
254 پوریا آذری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
255 ثمانه سادات آذری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
256 خسرو آذری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
257 زینب آذری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
258 زینب آذری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
259 سعید آذری 1375 علوم پايه فیزیک
260 سعید آذری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
261 سیدجلال آذری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
262 صفورا آذری 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
263 علی آذری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
264 علی آذری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
265 علی آذری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
266 فاطمه آذری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
267 کیوان آذری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
268 لطفعلی آذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
269 مجید آذری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
270 محمد آذری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
271 مریم آذری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
272 مصطفی آذری 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
273 ناصر آذری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
274 نرجس آذری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
275 هادی آذری ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
276 فاطمه آذری حسین آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
277 پروین آذری داغیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
278 فاطمه آذری نوقابی 1378 علوم پايه فیزیک
279 آرزو آذری ازغندی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
280 مهدیه آذری ازغندی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
281 فاطمه آذری اول 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
282 محمدرضا آذری خاکستر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
283 آمنه آذری خرم آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
284 مریم آذری خیابانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
285 مریم آذری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
286 زکیه آذری زینکانلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
287 لیلی آذری شرق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
288 غلام علی آذری گرمجان 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
289 مریم آذری مهر 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
290 فرید آذری نجف آبادی 1354 كشاورزى علوم زراعی
291 مژگان آذری نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
292 آلما آذریان 1376 علوم رياضي آمار
293 هدایت آذریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
294 هما آذریان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
295 سمیه آذین 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
296 افشین آذین فر 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
297 سبحان آذین فر 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
298 سمیرا آذین فر 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
299 سمیرا آذین فر 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
300 اعظم آذین فرد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299436