راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 20201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20201 سیدمهدی توانا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20202 عبدالله توانا 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20203 عفت توانا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
20204 علی توانا 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
20205 غلامعلی توانا 1371 دامپزشكي دامپزشکی
20206 محبوبه توانا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20207 محمد توانا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20208 مریم توانا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20209 مسعود توانا 1353 علوم پايه زیست شناسی
20210 مونا توانا 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
20211 مونا توانا 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20212 مهدی توانا شیروان 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
20213 پروین توانائی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
20214 علی توانائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20215 صدف توانائی تمنائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20216 علی توانائی ثانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20217 علی توانائی جبارزاده 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
20218 زهرا توانائی سرشکی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20219 محسن توانائی کوهی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20220 علی توانائی مطلق 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
20221 زهره تواناراد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20222 محمدصادق توانارجب زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20223 اسماعیل تواناقنبرزاده 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20224 محبوبه تواناکرمانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20225 محبوبه تواناکرمانی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
20226 آی ناز تواناکفاش 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
20227 آی ناز تواناکفاش 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20228 امیر توانانجار 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
20229 زهرا تواناولی زاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی
20230 جلیل توانای مندی 1389 معماري و شهرسازي معماری
20231 نیکو توانایی بشرویه 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20232 عفت توانایی شاهرودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
20233 ربابه توانچه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20234 مرتضی توانچه 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
20235 عباس توانگر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20236 فریبا توانگر 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
20237 مجتبی توانگر 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
20238 معصومه توانگر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20239 مهسا توانگر 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20240 مریم توبچی ثانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
20241 معصومه توبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20242 صفورا توپکانلوئی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
20243 عطیه توپی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20244 فرشته توپی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20245 ایرج توتونچی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20246 رفیعه توتونچی 1361 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
20247 مجید توتونچی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20248 الناز توتونچی صراف 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20249 کیوان توتونچی صراف 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20250 فاطمه توتونچیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20251 فاطمه توتونچیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20252 نفیسه توتونچیان 1384 مهندسي مهندسی شیمی
20253 نفیسه توتونچیان 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
20254 علی توتونی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
20255 نفیسه توتونی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
20256 حمید توتیان 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
20257 حمید توتیان 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
20258 زینب توجگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20259 سکینه توجگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20260 تورج توجهی 1367 علوم پايه زمین شناسی
20261 میترا توحید آملی 1355 كشاورزى علوم زراعی
20262 احمد توحیدخواه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20263 اسماعیل توحیدلو 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20264 وحید توحیدلو 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20265 احمد توحیدی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
20266 امیر توحیدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20267 پروین توحیدی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20268 جعفر توحیدی 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20269 حمیدرضا توحیدی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20270 حمیدرضا توحیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20271 رمضان توحیدی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
20272 زهره السادات توحیدی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
20273 سبحان توحیدی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
20274 سمیه توحیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20275 سولماز توحیدی 1384 علوم پايه فیزیک
20276 سیده سمانه توحیدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20277 عزت توحیدی 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
20278 علیرضا توحیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20279 عمران توحیدی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20280 عمران توحیدی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20281 عمران توحیدی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
20282 فریده توحیدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
20283 مهدی توحیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
20284 مهدی توحیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20285 یاسمن توحیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20286 ربابه توحیدی بایگی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
20287 زهرا توحیدی پور 1355 علوم پايه فیزیک
20288 لیلی توحیدی پور 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20289 مرتضی توحیدی پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20290 زینب توحیدی راد 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20291 سمیه توحیدی راد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20292 علی توحیدی شکیب 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20293 سلمان توحیدی فر 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20294 وحیده توحیدی کرندق 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
20295 امیر توحیدی مقدم 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20296 طلیعه توحیدی مقدم 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
20297 علی توحیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
20298 فهیمه توحیدی مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
20299 محمد توحیدی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
20300 سمیرا توحیدی منش 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457443