راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 20201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20201 سیدمحمود تقوی شهری 1382 علوم رياضي آمار
20202 لیا تقوی شهری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20203 محمود تقوی شیخ 1355 علوم پايه زمین شناسی
20204 حسین تقوی طلب 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
20205 علی تقوی طلب 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20206 سعیده تقوی طهرانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20207 محمد تقوی طهرانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
20208 بی بی مرجانه تقوی فدکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20209 نرجس تقوی فر 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20210 مهدی تقوی قوچان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20211 نرگس تقوی قوچان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20212 نرگس تقوی قوچان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20213 نوشین تقوی کنی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20214 حسین تقوی گرجی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
20215 محمد تقوی گلیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
20216 ملیحه تقوی مظلوم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20217 فهیمه تقوی مندی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
20218 فهیمه تقوی مندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
20219 سیدعبدالحمید تقوی نژادعروه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20220 نفیسه تقوی نصر 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
20221 راحله تقوی نصرالله زاده 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
20222 راحله تقوی نصراله زاده 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
20223 هدیه تقوی نصراله زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20224 ابوالفضل تقوی نوغاب 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
20225 فرشید تقوی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20226 نفیسه تقوی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20227 محمدزمان تقویان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
20228 سیداحمد تقویان نوغان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20229 سیدوحید تقویان نوغان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
20230 محمد نسیم تقی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
20231 اکبر تقی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
20232 احسان تقی زاده طوسی 1379 علوم پايه فیزیک
20233 بهاره تقی زاده سرشوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20234 آتنا تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20235 اکرم تقی آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20236 حمید تقی آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20237 حمیدرضا تقی آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20238 راضیه تقی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک
20239 راضیه تقی آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
20240 سمیه تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
20241 سمیه تقی آبادی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20242 محدثه تقی آبادی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
20243 معظم تقی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20244 مهدیه تقی آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20245 الهام تقی ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
20246 جواد تقی ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20247 حسین تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
20248 رضا تقی ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20249 زری تقی ابادی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20250 زینب تقی ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20251 فاطمه تقی ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20252 محمد تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
20253 معصومه تقی ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20254 زهرا تقی ئی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20255 زینب تقی ئی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20256 زینب تقی ئی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20257 فاطمه تقی پناهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
20258 فاطمه تقی پناهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
20259 جواد تقی پور 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20260 حسین تقی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
20261 حسین تقی پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20262 رسول تقی پور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
20263 رسول تقی پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20264 زهرا تقی پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
20265 سیدجمال الدین تقی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20266 سیدجمال الدین تقی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
20267 سیدمهدی تقی پور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20268 علی اکبر تقی پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20269 فائزه تقی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
20270 فرهاد تقی پور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20271 فرهاد تقی پور 1362 كشاورزى امور زراعی
20272 فریبا تقی پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20273 مُنا تقی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20274 مجید تقی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
20275 محمد تقی پور 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20276 مژگان تقی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
20277 مسلم تقی پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
20278 معصومه تقی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20279 موسی تقی پور 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20280 مهدی تقی پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
20281 مهری تقی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20282 ناصر تقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
20283 نسرین تقی پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20284 هما تقی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20285 مالک تقی پور بیرگانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
20286 حبیب اله تقی پور سهل آبادی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20287 بهمن تقی پور قرشی 1385 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
20288 مرضیه تقی پور ملامحمدقلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
20289 ربابه تقی پوراذر 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
20290 آزاده تقی پورجاوی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
20291 علیرضا تقی پورجیردهی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
20292 حمیدرضا تقی پورخوئینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20293 لیلی تقی پورزرقری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20294 زهرا تقی خاکی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20295 عالیه تقی خانی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
20296 فیروزه تقی خواه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
20297 زهرا تقی زادگان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20298 زهرا تقی زادگان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20299 کاوه تقی زادگان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
20300 آزاده تقی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42207231