راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 20301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20301 فیروزه تقی خواه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
20302 زهرا تقی زادگان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20303 زهرا تقی زادگان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20304 کاوه تقی زادگان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
20305 آزاده تقی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20306 آسیه تقی زاده 1383 علوم رياضي آمار
20307 ابراهیم تقی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20308 افسانه تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20309 اکرم تقی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
20310 بهروز تقی زاده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
20311 بهروز تقی زاده 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
20312 جواد تقی زاده 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20313 حسن تقی زاده 1353 علوم رياضي ریاضی
20314 حسن رضا تقی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
20315 حسین تقی زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
20316 حمیده تقی زاده 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
20317 راضیه تقی زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
20318 زهرا تقی زاده 1354 علوم پايه عمومی
20319 زینب تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20320 سعید تقی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
20321 سعید تقی زاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20322 سمیه تقی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20323 سیدرمضان تقی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20324 سیدمجید تقی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20325 سیده فائزه تقی زاده 1392 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
20326 شهریار تقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
20327 صدیقه تقی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20328 عاطفه تقی زاده 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20329 عزت تقی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20330 علی تقی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
20331 غلامحسین تقی زاده 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
20332 فاضله سادات تقی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20333 فاطمه تقی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20334 فرزانه تقی زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20335 فرشاد تقی زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20336 فهیمه تقی زاده 1382 علوم رياضي آمار
20337 مجید تقی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20338 محسن تقی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20339 محمد تقی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20340 محمد تقی زاده 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20341 محمد تقی زاده 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20342 محمد تقی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20343 محمد تقی زاده 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
20344 محمدتقی تقی زاده 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
20345 محمدحسین تقی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20346 محمدرضا تقی زاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20347 محمدصادق تقی زاده 1366 كشاورزى زراعت
20348 محمدصادق تقی زاده 1370 كشاورزى زراعت
20349 مریم تقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20350 مسعود تقی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20351 مسعود تقی زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
20352 ملیحه تقی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20353 ملیحه تقی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
20354 مهناز تقی زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20355 مینا تقی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20356 نفیسه تقی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20357 نفیسه تقی زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
20358 وحید تقی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20359 وحید تقی زاده 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
20360 وحید تقی زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
20361 هادی تقی زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
20362 علی تقی زاده اکبری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
20363 علی تقی زاده اکبری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20364 سجاد تقی زاده ایمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20365 جواد تقی زاده بالونی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
20366 حسین تقی زاده بالونی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20367 شکیبا تقی زاده بجستانی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
20368 زهره تقی زاده بزاباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20369 نعمت تقی زاده بیزکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
20370 جواد تقی زاده بیلندی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20371 عباس تقی زاده بیلندی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
20372 علی تقی زاده بیلندی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
20373 علی تقی زاده حصار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20374 عبدالرحیم تقی زاده خانلق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20375 مریم تقی زاده خراسانیان 1372 علوم پايه زمین شناسی
20376 رستم تقی زاده خسرویه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20377 مرضیه تقی زاده داغیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20378 محمدعلی تقی زاده رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20379 حسین تقی زاده زانوقی 1367 علوم پايه زمین شناسی
20380 قاسم تقی زاده شاه آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20381 علیرضا تقی زاده شول 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20382 زهره تقی زاده طبری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
20383 زهره تقی زاده طبری 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
20384 مجید تقی زاده طرقدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20385 آرزو تقی زاده طوسی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20386 مهدی تقی زاده فوزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20387 بهروز تقی زاده قرقشه 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20388 محمد تقی زاده قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20389 مهدی تقی زاده کاخکی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
20390 زهرا تقی زاده کرمان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20391 مائده تقی زاده کرمان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20392 نفیسه تقی زاده کرمان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
20393 نفیسه تقی زاده کرمان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
20394 مرتضی تقی زاده کلّر 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20395 مصطفی تقی زاده کله 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20396 عباس تقی زاده کلیشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20397 غلامرضا تقی زاده کمالی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
20398 غلامرضا تقی زاده کمالی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
20399 حمید تقی زاده کهنه اوغاز 1383 علوم پايه زمین شناسی
20400 غزاله تقی زاده گان 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222995