راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 20401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20401 کامبیز تقی زاده گان 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20402 حسنعلی تقی زاده لنده 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20403 سرور تقی زاده مایانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20404 حسن تقی زاده مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20405 الهام تقی زاده مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20406 حسین تقی زاده مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20407 علی تقی زاده مقدم 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20408 مرضیه تقی زاده مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
20409 هیوا تقی زاده مقدم 1397 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
20410 جلیل تقی زاده مهنه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20411 شهرام تقی زاده مهنه 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
20412 مازیار تقی زاده مهنه 1395 مهندسي مهندسی عمران
20413 مسعود تقی زاده مهنه 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
20414 یاسر تقی زاده مهنه 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
20415 محمدتقی تقی زاده میراب 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20416 آرش تقی زاده نادری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20417 آرش تقی زاده نادری 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
20418 افسانه تقی زاده نادری 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20419 الهه تقی زاده نادری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20420 فرشاد تقی زاده نادری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20421 فرشاد تقی زاده نادری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20422 نسترن تقی زاده ناصح 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20423 ریحانه تقی زاده نداف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20424 مهیار تقی زاده نوعی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
20425 معظمه تقی زاذه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20426 رامین تقی نژادبیلندی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20427 نیلوفر تقی نژاددرجزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20428 علی تقی نژادعمران 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20429 سعید تقی نژادکاشانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
20430 ابراهیم تقی نژادکفشگری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20431 طاهره محبوبه تقی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
20432 علیرضا تقی نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20433 کاظم تقی نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20434 محبوبه تقی نیا 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20435 طیبه تقی یان 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20436 اکرم تقیان 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
20437 مهدی تقیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
20438 حسن تقیان موسی آبادی 1378 علوم رياضي آمار
20439 علی اکبر تقیلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20440 علی اکبر تقیلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20441 هادی تک دهقان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20442 امیر تک زارع 1394 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
20443 امید تک فلاح 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20444 علی تکابی 1374 علوم رياضي آمار
20445 زهرا تکاپوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20446 سمیه تکاسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
20447 سّمیه تکاسی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
20448 محمدولی تکاسی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20449 سمانه تکافی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20450 فاطمه تکافی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20451 فاطمه تکافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
20452 لیلی تکافی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20453 مریم تکافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20454 اسماعیل تکالو همت آبادی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
20455 مریم تکالو همت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20456 محمدابراهیم تکاملی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
20457 صادق تکاورنژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20458 منا تکاورنژاد 1393 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
20459 علیرضا تکاوندی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
20460 الهام تکبیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20461 الهام تکبیری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
20462 الهه تکبیری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20463 ماهان تکبیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20464 وجدا تکبیری ترشیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20465 رضا تکجو چلارس 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
20466 حمیدرضا تکریمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
20467 غلامحسین تکفلی 1362 كشاورزى علوم زراعی
20468 احسان تکلّو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20469 رضا تکلو 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
20470 زهرا تکلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20471 فاطمه تکلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20472 مریم تکلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20473 مهیار تکلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
20474 نعیمه تکلو 1386 علوم پايه زمین شناسی
20475 یاشار تکلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20476 فرزانه تکلوجامی ابدال آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20477 فاطمه تکلیفی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20478 زهرا تل زرد 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20479 حمیده تلافیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20480 صفیه تلافیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20481 مریم تلافیان 1379 علوم پايه فیزیک
20482 مبارکه تلخ آبی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20483 امان اله تلخابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20484 امان اله تلخابی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
20485 نسرین تلخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
20486 اعظم تلگردی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20487 بتول تلگردی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20488 سیدجواد تلگردی 1372 علوم پايه زمین شناسی
20489 علیرضا تلگردی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20490 محمدرضا تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
20491 مرتضی تلگردی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
20492 مهلا تلگردی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20493 زهرا تلگردی لوشاب 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
20494 امیرحسین تلواری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
20495 فاطمه تلوری 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20496 محسن تلیاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
20497 محمد ارکان صاحب تلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20498 رضا تماس گوابری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20499 محمدرضا تمامگر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20500 زهرا تمجیدفرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223197