راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 56 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 20601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20601 فاطمه جعفری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
20602 فاطمه جعفری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20603 فاطمه جعفری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20604 فاطمه جعفری 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20605 فاطمه جعفری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20606 فاطمه جعفری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20607 فاطمه جعفری 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
20608 فریبا جعفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20609 فریدون جعفری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20610 فهیمه جعفری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20611 فهیمه جعفری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20612 فهیمه جعفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
20613 فهیمه جعفری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20614 فهیمه جعفری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20615 قاسم جعفری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20616 قدیر جعفری 1390 علوم پايه فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان
20617 کاظم جعفری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20618 کلثومه جعفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20619 کیمیا جعفری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
20620 کیوان جعفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20621 گل بهار جعفری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20622 لیلا جعفری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20623 لیلا جعفری 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
20624 مجتبی جعفری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
20625 مجید جعفری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20626 مجید جعفری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
20627 مجید جعفری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
20628 مجید جعفری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20629 محبوبه جعفری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20630 محسن جعفری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20631 محسن جعفری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
20632 محسن جعفری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
20633 محمد جعفری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20634 محمد جعفری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20635 محمد جعفری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
20636 محمد جعفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
20637 محمد جعفری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
20638 محمد جعفری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20639 محمد جعفری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20640 محمّد جعفری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20641 محمّد جعفری 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
20642 محمدجواد جعفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20643 محمدحسن جعفری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
20644 محمدحسین جعفری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20645 محمدرضا جعفری 1372 علوم پايه فیزیک
20646 محمدرضا جعفری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20647 محمدرضا جعفری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
20648 محمدرضا جعفری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
20649 محمدرضا جعفری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20650 محمدعلی جعفری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20651 محمدعلی جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20652 محمدعلی جعفری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
20653 محمدمهدی جعفری 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
20654 محمدناظم جعفری 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20655 مرتضی جعفری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20656 مرتضی جعفری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
20657 مرضیه جعفری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20658 مرضیه جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20659 مرضیه جعفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20660 مرضیه جعفری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20661 مریم جعفری 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20662 مریم جعفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20663 مریم جعفری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20664 مریم جعفری 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
20665 مسعود جعفری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20666 مسعود جعفری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
20667 مسعود جعفری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
20668 مصطفی جعفری 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
20669 مصطفی جعفری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20670 معصومه جعفری 1377 علوم رياضي ریاضی
20671 معصومه جعفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20672 معصومه جعفری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
20673 معصومه جعفری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
20674 ملیحه جعفری 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
20675 مهدی جعفری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20676 مهدی جعفری 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
20677 مهدی جعفری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20678 مهدی جعفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20679 مهدیس جعفری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
20680 مهناز جعفری 1383 علوم رياضي آمار
20681 مهناز جعفری 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
20682 نجیبه جعفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
20683 نساء جعفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
20684 نصراله جعفری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20685 نوشا جعفری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20686 نوشین جعفری 1375 علوم پايه فیزیک
20687 وجیهه جعفری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20688 وحیده جعفری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
20689 هاجربیگم جعفری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20690 هادی جعفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
20691 هدی جعفری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20692 هومن جعفری 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20693 سحر جعفری بجدنی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20694 عاطفه جعفری فرخد 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
20695 محسن جعفری کیا 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
20696 حسین جعفری آنی 1361 مهندسي راه و ساختمان
20697 یوسف جعفری آهنگری 1362
20698 سید مهدی جعفری احمدآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20699 سیده نجمه جعفری احمدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
20700 سیده نجمه جعفری احمدابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566375