راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 20601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20601 علی جراحی 1366 علوم پايه زمین شناسی
20602 فائزه جراحی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20603 فائزه جراحی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
20604 فاطمه جراحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20605 ستاره جراحی دربان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20606 ناصر جراحی دربان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20607 محسن جراحی زاده 1364 مهندسي نقشه برداري
20608 مسعود جراحی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20609 جلیل جراحی فریز 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
20610 جلیل جراحی فریز 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
20611 زهرا جراحی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20612 زهره جرجانی سرخوانکلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
20613 هاجر جرست شمس آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
20614 حمیده جرگه 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20615 عزیز عبد جرمد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20616 شیما جرموزی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
20617 مریم جریته 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20618 اعظم جریده دار 1354 علوم پايه دبیری شیمی
20619 زید عامر عباس جریو 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20620 محمدعبدعلی حسین جریو 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
20621 محمد جزا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
20622 محمدجواد جزائری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20623 سیدمجتبی جزائری جونقانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
20624 عفت جزائری سقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20625 محدثه جزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20626 محدثه جزائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20627 جواد جزائی بابارمضان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20628 آزاده جزایری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20629 مصطفی جزایری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20630 سیدمحمدحسین جزایری ابنوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
20631 هادی جزایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20632 علی اصغر جزخراسانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20633 رقیه جزمنشی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20634 رضا جزمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20635 زهرا جزندری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
20636 فاطمه زهرا جزی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20637 محمدعلی جزی خرزوقی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
20638 آیدا جزینی بجستانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
20639 فرناز جزینی درچه 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20640 حسن جسمانی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20641 محمّد جسمانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20642 سارا جعفر زاده 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
20643 نیوشا جعفر زاده 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
20644 نازنین جعفر زاده کرمانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
20645 مجید جعفرآقائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
20646 اسماعیل جعفرپناه 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20647 ابراهیم جعفرپور 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20648 امیر جعفرپور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20649 ایمان جعفرپور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20650 بابا علی جعفرپور 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
20651 بیتا جعفرپور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20652 بیتا جعفرپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20653 سمانه جعفرپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20654 نصراله جعفرپور 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
20655 نفیسه جعفرپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20656 طاهره جعفرپور چک آب 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
20657 مینا جعفرپوربروجنی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
20658 مژگان جعفرپورجاغرق 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20659 ثریا جعفرپورچکاب 1378 علوم پايه زمین شناسی
20660 جواد جعفرپورچکاب 1357 مهندسي برق
20661 ستاره جعفرپورچکاب 1378 علوم پايه زمین شناسی
20662 طاهره جعفرپورچکاب 1387 مهندسي مهندسی شیمی
20663 فاطمه جعفرپورچکاب 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
20664 فهیمه جعفرپورچکاب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20665 سمیه جعفرپورنصیرمحله 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20666 محمد جعفرخادم 1375 علوم پايه زمین شناسی
20667 شبنم جعفرخانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
20668 علی جعفرخانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
20669 محمد جعفرخانی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20670 زهرا جعفردرواری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20671 اسماء جعفردقیقی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
20672 جعفر جعفردقیقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
20673 وحید جعفررمزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20674 آرزو جعفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20675 آزاده جعفرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20676 آزاده جعفرزاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20677 افسانه جعفرزاده 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
20678 اکرم جعفرزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20679 الهام جعفرزاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20680 الهه جعفرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20681 پروین جعفرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20682 پروین جعفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
20683 جلال جعفرزاده 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20684 حامد جعفرزاده 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
20685 حامد جعفرزاده 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
20686 حسین جعفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20687 حمید جعفرزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20688 راضیه سیمین جعفرزاده 1354 علوم پايه شیمی
20689 زهرا جعفرزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
20690 زهرا جعفرزاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20691 زهراالهه جعفرزاده 1354 علوم پايه شیمی
20692 زینب جعفرزاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20693 سمیه السادات جعفرزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20694 سّیدجواد جعفرزاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20695 سیده معصومه جعفرزاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
20696 عاطفه جعفرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
20697 عباس جعفرزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20698 عباس جعفرزاده 1375 علوم رياضي ریاضی محض
20699 عبدالرضا جعفرزاده 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
20700 عصمت جعفرزاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622458