راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 20601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20601 رضا جلایری 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
20602 زهرا جلایری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20603 زهرا جلایری 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
20604 حمیدرضا جلایری گوارشک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
20605 منصوره جلایری بقمچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
20606 عیسی جلایری پناه برده 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
20607 رقیه جلایری دربندی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20608 منصوره جلایری راد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20609 سیما جلایری قویونلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20610 مهدیه جلایری کاهو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20611 زینت جلایری لائین 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20612 زینت جلایری لائین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
20613 علیرضا جلایری لاین 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20614 محسن جلایری لاین 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20615 سمیه جلایری نژاد برده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
20616 فاطمه جلایریان دربندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20617 فاطمه جلایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20618 زهرا جلمبادانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
20619 سمانه جلمبادانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
20620 صفرعلی جلمبادانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
20621 عزت جلمبادانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
20622 علی اکبر جلمبادانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20623 صابر جلوخانی نیارکی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
20624 مجید جلودار 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20625 امین جلودار نوقابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
20626 امیرحسن جلودارزاده سدئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
20627 مهدی جلوداری نوقابی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20628 رضا جلوس جمشیدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20629 حسین جلوه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20630 افسانه جلوه گر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
20631 حسین جلوه گران اصفهانی 1380 علوم رياضي آمار
20632 علی نجات جلویز 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
20633 محمداسمعیل جلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20634 فریبا جلیبا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20635 الهام جلیل العلمائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
20636 الهام جلیل العلمایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20637 راضیه جلیل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20638 راضیه جلیل پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
20639 معین جلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20640 صادق جلیل وند 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20641 صفیه جلیل وند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20642 محمدامین جلیل وند 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20643 پریا جلیل وند قزوینی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20644 حامد جلیلوند 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20645 قاسم جلیلوند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
20646 مریم جلیلوند 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
20647 سارا جلیلوندقزوینی فرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20648 احمد جلیلی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
20649 اعظم سادات جلیلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
20650 الهه جلیلی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
20651 جلیل جلیلی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20652 جواد جلیلی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20653 حسن جلیلی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20654 حسن جلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20655 حمید جلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20656 روح اله جلیلی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20657 زهرا جلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20658 زهرا جلیلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20659 سیدعلیرضا جلیلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20660 سیدمجتبی جلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20661 سیده مروارید جلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
20662 عصمت جلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20663 فاطمه جلیلی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
20664 فرح جلیلی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
20665 فرزانه جلیلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
20666 فریبرز جلیلی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20667 محمدرضا جلیلی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20668 محمود جلیلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20669 محمود جلیلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20670 مریم جلیلی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20671 مهران جلیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20672 میلاد جلیلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
20673 آسیه جلیلی هنرور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20674 نرجس خاتون جلیلی انوشیروانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20675 حسین جلیلی باذل 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
20676 رعنا جلیلی باذل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20677 شهناز جلیلی باذل 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20678 مریم جلیلی باذل 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
20679 منیره سادات جلیلی پروانه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20680 منیره سادات جلیلی پروانه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
20681 فهیمه جلیلی تقویان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20682 محمدمهدی جلیلی تقویان 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20683 مصطفی جلیلی تقویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20684 مصطفی جلیلی تقویان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20685 محمدباقر جلیلی جشن آباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20686 صغری جلیلی جشن آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20687 صغری جلیلی جشن آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20688 مجدالدین جلیلی جشن آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20689 فرید جلیلی جمشیدیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
20690 محمدتقی جلیلی جمشیدیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20691 فاطمه جلیلی دربندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20692 حمیده جلیلی دربندی سفلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
20693 محسن جلیلی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20694 فائزه جلیلی شناسائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20695 زهرا جلیلی شناسایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20696 جمیله جلیلی شهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20697 بهروز جلیلی ضمیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20698 بهروز جلیلی ضمیری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
20699 مرتضی جلیلی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
20700 فریبا جلیلی فیروزی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973250