راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 21001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21001 مانا جامی الاحمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21002 مجید جامی الاحمدی 1374 كشاورزى زراعت
21003 مجید جامی الاحمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21004 محبوبه جامی الاحمدی 1376 علوم پايه فیزیک
21005 محمدعثمان جامی الاحمدی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21006 مریم جامی الاحمدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
21007 مریم جامی الاحمدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21008 مریم جامی الاحمدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21009 مینا جامی الاحمدی 1377 علوم پايه شیمی
21010 مینا جامی الاحمدی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21011 نرگس جامی الاحمدی 1381 علوم پايه فیزیک
21012 نفیسه جامی الاحمدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21013 نیلوفر جامی الاحمدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21014 هانیه جامی الاحمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21015 هدی جامی الاحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21016 یاسمن جامی الاحمدی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
21017 امیر جامی خراسانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
21018 محمدحسن جامی خراسانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21019 محمدحسن جامی خراسانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21020 نسترن جامی خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21021 نسترن جامی خراسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
21022 سمیرا جامی خرگردی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21023 جلیل جامی رودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
21024 فاطمه جامی رودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21025 زهرا جامی زاده 1389 علوم پايه فیزیک
21026 زهرا جامی عابد مقدم 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21027 فرید جامی فر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
21028 پرستو جامی لاحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21029 شهناز جان ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21030 مهدی جان پرور 1373 علوم پايه زمین شناسی
21031 مهرداد جان پرور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21032 رضا جان پرورجاودانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21033 محسن جان پوردشتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21034 الناز جان سریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21035 طیبه جان فدا 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21036 خدیجه جان فدا بایگی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21037 مریم جان فداه دربادام 1385 علوم رياضي آمار
21038 مریم جان فداه دربادام 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21039 محمدیار جان محمدی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21040 مهدی جان محمدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21041 مریم جان محمدی قپق تاز 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21042 صفرعلی جان نثار 1374 علوم پايه زمین شناسی
21043 محسن جان نثار 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21044 بهناز جان نثاراحمدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
21045 زینب جان نثاربروجردی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21046 انسیه جانانه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21047 صدیقه جانانه 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21048 فاطمه جانانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21049 فاطمه جانباز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21050 حسین جانبازی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21051 جواد جانپور 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
21052 الهه جانتن 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21053 الهه جانتن 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
21054 مریم جانثاروطن 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21055 فاطمه جانداری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
21056 محمداعظم جانساراحمدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21057 فاطمه جانسوز 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
21058 حیدر جانعلی زاده چوب بستی 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21059 مریم جانعلی زاده قزوینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21060 مریم جانعلی زاده قزوینی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21061 فرزاد جانعلی نیاگاوماستی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
21062 علیرضا جانفدا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
21063 مجید جانفدا 1384 علوم رياضي آمار
21064 محمد جانفدا 1376 علوم رياضي ریاضی محض
21065 محمد جانفدا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
21066 مهدی جانفدا 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
21067 زبیده جانفدای برابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21068 محمد جانفزا 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21069 شهره جانقربان لاریچه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21070 مینا جانقربانیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21071 محمدباقر جانقلی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
21072 وحیده جانکی فرشه 1388 علوم رياضي آمار
21073 حسین جانمحمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
21074 اسماعیل جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21075 اسماعیل جانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21076 الهام جانی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21077 ام سلمه جانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21078 حمیدرضا جانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
21079 سعید جانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21080 سعید جانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
21081 صدیقه جانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21082 عباس جانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
21083 فاطمه بیگم جانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21084 محمد جانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21085 معصومه جانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21086 میترا جانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21087 شهباز جانی پور 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
21088 صدیقه جانی آبادی محمد آباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21089 سمیه جانی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21090 محمدرحیم جانی پور بیدسردره 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21091 راضیه جانی گنبدجق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
21092 سبا جاودان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
21093 مجتبی جاودان 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
21094 زهرا جاودان اشتیوانی 1391
21095 مریم جاودان اشتیوانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21096 نیلوفر جاودان فر 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21097 طاهره جاودان مهر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21098 عبدالمجیدهوش جاودان مهر 1368 علوم پايه دبیری شیمی
21099 علی جاودان مهر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21100 فاطمه جاودان مهر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032856