راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 21101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21101 مهران ثقفی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21102 حمیدرضا ثقفی بیرجند 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
21103 بهروز ثقفی خادم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21104 ثریا ثقفی بیناباج 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21105 سعادت ثقفی بیناباج 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21106 عطیه ثقفی بیناباج 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
21107 بهروز ثقفی خادم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21108 رضا ثقفی خادم 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21109 سروش ثقفی خادم 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21110 محمد ثقفی خراسانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21111 محمد ثقفی نیک 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21112 زهرا ثقه الاسلامی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21113 محبوبه ثقینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21114 رضا ثلاثی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21115 علیرضا ثلثی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
21116 نرگس ثمره 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21117 مهشید ثمره حسینعلی نژاد 1395 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک)
21118 فرزاد ثمره محمدیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21119 فرزاد ثمره محمدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21120 سعیده ثمره موسوی 1393 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
21121 سیدشهاب الدین ثمره موسوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21122 سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21123 اکرم ثمری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21124 الهه ثمری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21125 الهه ثمری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
21126 علی اکبر ثمری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21127 لیلا ثمینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21128 جواد ثنائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21129 حمید ثنائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21130 حمیدرضا ثنائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21131 محمدامین ثنائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
21132 مسعود ثنائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21133 معصومه ثنائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21134 نوید ثنائی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
21135 حسن ثنائی جوشقان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21136 اعظم ثنائی زرمهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
21137 الهه ثنائی زرمهری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21138 علی ثنائی فر 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21139 حسین ثنائی فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21140 حسین ثنائی فرد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21141 معصومه ثنائی فرد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21142 اکبر ثنائی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
21143 اعظم ثنائی نامقی 1376 علوم پايه فیزیک
21144 امیر ثنائی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
21145 حسین ثنائی نامقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21146 محمد ثنائی نامقی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
21147 حسین ثنائی نژاد 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
21148 سمیه ثنائی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21149 فائزه سادات ثنائی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21150 محمدمسعود ثناگردربانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21151 محمدمسعود ثناگردربانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
21152 مصطفی ثناگو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
21153 مصطفی ثناگو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21154 معصومه ثناگو 1375 علوم رياضي آمار
21155 احمد ثنایی 1375 علوم رياضي آمار
21156 زکیه ثنایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21157 مسعود ثنایی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
21158 سعیده ثنایی پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21159 مونا ثنایی فیض آباد 1378 علوم رياضي آمار
21160 اکبر ثنایی مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21161 جعفر ثنایی مقدم سبزوار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
21162 حسن ثوابی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21163 غلامرضا ثوابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
21164 الهه ثوابی اول سبزوار 1381 علوم رياضي ریاضی محض
21165 الهه ثوابی اول سبزوار 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز ( آموزش محور )
21166 طاهره ثوابی طرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21167 عبداله ثوابی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21168 مریم ج معماری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21169 منوچهر ج معماری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21170 ژاله جابانی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
21171 حمید جابر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21172 سکینه سادات جابر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
21173 سیده خدیجه جابر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21174 علاء حاتم جابر جابر 1396 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
21175 اسماعیل جابری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
21176 اعظم جابری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21177 الهام جابری 1383 علوم پايه فیزیک
21178 الهه جابری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
21179 جلال جابری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21180 حمید جابری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21181 روح اله جابری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21182 زهرا جابری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21183 طاهره جابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21184 طیبه جابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21185 طیبه جابری 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
21186 علی محمد جابری 1354 علوم رياضي ریاضی
21187 علیرضا جابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21188 فاطمه جابری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21189 فاطمه جابری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21190 فاطمه جابری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
21191 محسن جابری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21192 محمدعلی جابری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21193 مسلم جابری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21194 هادی جابری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21195 یوسف جابری پوده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21196 فاطمه جابری پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21197 اعظم جابری کوشکی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21198 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21199 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21200 مجتبی جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457176