راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 21201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21201 پدرام جاجرمی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21202 پیام جاجرمی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21203 عماد جاجرمی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21204 عماد جاجرمی 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
21205 فرزانه جاجرمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
21206 فرشته جاجرمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21207 محمود جاجرمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21208 نرجس جاجرمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21209 هانیه جاجرمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21210 هانیه جاجرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
21211 رویا جاجوندیان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21212 رویا جاجوندیان 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
21213 الهام جاجویی مقدم 1377 علوم رياضي ریاضی محض
21214 مریم جاجویی مقدم 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21215 منیر جادر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21216 حسنیه جاذبی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21217 محمدعلی جارالهی 1354 مهندسي راه و ساختمان
21218 لیلا جاروندی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21219 لادن جاریانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21220 علی کاظم جاسم 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21221 محمدعبدالحسن جاسم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21222 عبدالرحمن جاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21223 غلام اکبر جاشی 1376 علوم پايه فیزیک
21224 سامان جاغرقی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21225 فرشته جاغوری 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
21226 مریم جاغوری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21227 زهرا جاقری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
21228 جعفر جاقوری 1386 علوم پايه زمین شناسی
21229 جعفر جاقوری 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
21230 حکیمه جاقوری 1382 علوم پايه فیزیک
21231 حکیمه جاقوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21232 حکیمه جاقوری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21233 ریحانه جاقوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21234 زهرا جاقوری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21235 طاهره جاقوری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
21236 علیرضا جاقوری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
21237 فاطمه جاقوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21238 معصومه جاقوری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21239 هاجر جاقوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21240 زهرا جام ساززاده کرمانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21241 پروین جام گوهری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
21242 رامین جاماسبی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21243 مصطفی جامچی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21244 مینا جامچی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21245 فاطمه جامع کردکندی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21246 طیبه جامعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21247 عبدالله جامعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21248 عبداله جامعی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21249 علی جامعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21250 علی جامعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21251 علیرضا جامعی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
21252 مژده جامعی 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
21253 مسعود جامعی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21254 عباس جامه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21255 الهام جامه ابریشمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21256 مرضیه جامه بزرگ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21257 هدی جامه داری سبزوار 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21258 پگاه جامی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
21259 روهینا جامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21260 زهرا جامی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21261 زهرا جامی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
21262 سعیده جامی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
21263 صفا جامی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
21264 صفا جامی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21265 صفا جامی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21266 صفیه جامی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21267 علیرضا جامی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
21268 مجید جامی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21269 مجید جامی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
21270 محمد جامی 1376 علوم رياضي آمار
21271 محمدفاروق جامی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21272 نجمه جامی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
21273 نصرالله جامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21274 وجیهه جامی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21275 وجیهه جامی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
21276 زهرا جامی عابد مقدم 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21277 اتنا جامی الاحمدی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
21278 احمد جامی الاحمدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
21279 الهام جامی الاحمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21280 حسن جامی الاحمدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21281 حسن جامی الاحمدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
21282 حسین جامی الاحمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21283 حمیرا جامی الاحمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21284 زری جامی الاحمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21285 سارا جامی الاحمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21286 سحر جامی الاحمدی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
21287 صغرا جامی الاحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
21288 عبدالرحمان جامی الاحمدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک
21289 عبدالرحمان جامی الاحمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21290 عبداله جامی الاحمدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21291 فائزه جامی الاحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21292 فخرالدین جامی الاحمدی 1370 علوم پايه زمین شناسی
21293 فریده جامی الاحمدی 1357 علوم رياضي ریاضی
21294 لیوزا جامی الاحمدی 1382 علوم پايه فیزیک
21295 مانا جامی الاحمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21296 مجید جامی الاحمدی 1374 كشاورزى زراعت
21297 مجید جامی الاحمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21298 محبوبه جامی الاحمدی 1376 علوم پايه فیزیک
21299 محمدعثمان جامی الاحمدی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21300 مریم جامی الاحمدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436389