راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 21301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21301 نسرین جعفرزاده اصفهانی 1357 علوم پايه علوم جانوری
21302 مصطفی جعفرزاده اطربی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
21303 طوبی جعفرزاده باغان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
21304 مهشید جعفرزاده باکوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21305 محبوبه جعفرزاده بجستانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21306 علی جعفرزاده برگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21307 مهناز جعفرزاده بنا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21308 تکتم جعفرزاده بناء 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
21309 الهام جعفرزاده بوانلو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21310 محسن جعفرزاده بوانلو 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21311 حسین جعفرزاده بهابادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21312 سیدجلال جعفرزاده جزین 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21313 زهرا جعفرزاده جسمانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21314 ابوالفضل جعفرزاده دهنوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
21315 زهرا جعفرزاده زیبا 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21316 طیبه جعفرزاده زیبا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21317 مجید جعفرزاده عبدل آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21318 صالح جعفرزاده فخاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
21319 الهام جعفرزاده فدردی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21320 بی بی وجیهه جعفرزاده فدکی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21321 سیدمحمدرضا جعفرزاده فدکی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21322 جواد جعفرزاده قره تکان 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21323 روح اله جعفرزاده قهدریجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
21324 زهرا جعفرزاده کرمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
21325 مجتبی جعفرزاده کنارسری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21326 فهیمه جعفرزاده گان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21327 عین الله جعفرزاده گردرودباری 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21328 مریم جعفرزاده گل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21329 مریم جعفرزاده گل 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
21330 حسین جعفرزاده مزاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21331 محمد جعفرزاده مقدم 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21332 علیرضا جعفرزاده نجار 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21333 احمد جعفرزاده یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21334 نرگس جعفرطباطبائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21335 بتول جعفرطوسی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21336 آزاده جعفرنژاد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21337 آزاده جعفرنژاد 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
21338 ابراهیم جعفرنژاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21339 احمد جعفرنژاد 1366 كشاورزى زراعت
21340 احمد جعفرنژاد 1370 كشاورزى زراعت
21341 احمد جعفرنژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21342 الهه جعفرنژاد 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21343 خلیل جعفرنژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
21344 عین اله جعفرنژادقمی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21345 محمد جعفرنژادقمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21346 محمد جعفرنژادندیکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21347 شقایق جعفرنژادهتکه لویی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21348 بهمن جعفرنیا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21349 بهمن جعفرنیا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
21350 بی بی نرجس جعفرنیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21351 زهراسادات جعفرنیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21352 ساسان جعفرنیا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21353 سیدحسین جعفرنیا 1371 علوم رياضي آمار
21354 صغری سادات جعفرنیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21355 فاطمه سادات جعفرنیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21356 فاطمه سادات جعفرنیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21357 فریده جعفرنیا 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21358 محمدعلی جعفرنیا 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21359 ناهید جعفرنیا 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21360 آذرنوش جعفری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21361 آزاده جعفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21362 آمنه جعفری 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
21363 ابراهیم جعفری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
21364 احمد جعفری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21365 احمدرضا جعفری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
21366 اسحق جعفری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21367 اسیه جعفری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21368 افسانه جعفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21369 افسانه جعفری 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
21370 اقدس جعفری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
21371 اکرم جعفری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21372 الهام جعفری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
21373 الهام جعفری 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
21374 الهه جعفری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21375 ام البنین جعفری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21376 امیر جعفری 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21377 امیر جعفری 1387 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
21378 امیرحسین جعفری 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21379 امیرمحمد جعفری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21380 امین جعفری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21381 انسیه جعفری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21382 انسیه جعفری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21383 بلقیس جعفری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21384 بنفشه جعفری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21385 بنفشه جعفری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21386 بهاره جعفری 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21387 بهزاد جعفری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21388 بهمن جعفری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21389 پرویز جعفری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21390 پروین جعفری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21391 پروین جعفری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
21392 تیمور جعفری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21393 جعفر جعفری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21394 جمیله جعفری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21395 جواد جعفری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
21396 جواد جعفری 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21397 جواد جعفری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
21398 جواد جعفری 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
21399 حسن جعفری 1372 علوم پايه زمین شناسی
21400 حسن جعفری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38158573