راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 21301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21301 محمّدسعید جعفری نجف آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21302 رسول جعفری نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21303 زهرا جعفری نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21304 سلیمان جعفری نژاد 1384 دامپزشكي دامپزشکی
21305 طاهره جعفری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21306 محمد جعفری نژاد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21307 حمید جعفری نژاد بجستانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
21308 حمید جعفری نژادبجستانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21309 مریم جعفری نژادبسطامی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
21310 اباذر جعفری نسب 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21311 خسرو جعفری نسب 1349 علوم پايه زمین شناسی
21312 سیدمحمدرضا جعفری نسب 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21313 محدثه جعفری نسب کرمانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21314 مجید جعفری نوزاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21315 علی اصغر جعفری نوق 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21316 عادله جعفری نیکو 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21317 الهه جعفری هرفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21318 مهرداد جعفری یخفروزانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21319 زینب جعفری ینگی کند 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
21320 زینب جعفری ینگی کند 1389
21321 آذین جعفریان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21322 احد جعفریان 1366 كشاورزى زراعت
21323 احمد جعفریان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21324 بهاره جعفریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
21325 بی بی ندا جعفریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21326 بی بی هانیه جعفریان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
21327 حسن جعفریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21328 حمیدرضا جعفریان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
21329 حمیدرضا جعفریان 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21330 زکیه جعفریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21331 زینب جعفریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21332 سارا جعفریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21333 صدیقه جعفریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
21334 عطااله جعفریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21335 علی جعفریان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21336 علی جعفریان 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
21337 علی جعفریان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21338 فاطمه جعفریان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21339 فهیمه جعفریان 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
21340 کلثوم جعفریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21341 محمدرضا جعفریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21342 مصطفی جعفریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21343 مصطفی جعفریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21344 نیکی جعفریان فرد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21345 زهرا جعفریان اول 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
21346 مهدی جعفریان اول 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21347 جابر جعفریان جلودار 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21348 علی جعفریان جلودار 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21349 مرتضی جعفریان دهکردی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21350 نسرین جعفریان دهکردی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21351 رئوفه سادات جعفریان راد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21352 مهدی جعفریان زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21353 آزیتا جعفریان شهری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21354 علی جعفریان غلامرضایی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21355 ملیحه جعفریان کاریزک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21356 مهدی جعفریان کیکانلو 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21357 ناهید جعفریان کیکانلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21358 ناهید جعفریان کیکانلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
21359 هادی جعفریان گرو 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
21360 هادی جعفریان گرو 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
21361 مهدی جعفریان مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21362 مرتضی جعفریان نیک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21363 حسن جعفریانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21364 حسن جعفریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
21365 محترم جعفریانی 1384 علوم پايه زمین شناسی
21366 مینا جعفریانی 1379 علوم پايه فیزیک
21367 هادی جعفریانی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21368 سیده حمیده جعفریه مزرعه آخوندی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
21369 سیده حمیده جعفریه مزرعه اخوندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21370 جعفر جعویک 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21371 جعفر جعویک 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
21372 زهیرمحمدهاشم جعیفر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21373 اعظم جغتائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21374 حسین جغتائی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21375 سهیلاسادات جغتائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
21376 صادق جغتائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21377 علی جغتائی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21378 علیرضا جغتائی 1376 علوم پايه زمین شناسی
21379 فرشته جغتائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21380 محسن جغتائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21381 محمود جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
21382 منصوره جغتائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21383 مهری جغتائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21384 مهری جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21385 مهری خانم جغتائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21386 نجمه جغتائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
21387 علی اکبر جغتای 1373 مهندسي آتشنشاني
21388 زهرا جغتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21389 صادق جغتایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21390 طاهره جغتایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21391 فاطمه جغتایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21392 مجتبی جغتایی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
21393 مسعود جغتایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21394 منیره سادات جغراتیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21395 محبوبه جغفری 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21396 منیر جفائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21397 اعظم جفائی شهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21398 معصومه جفادوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21399 صادق جقتائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21400 محمدکاظم جقتائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37306783