راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,518

نمایش موارد : 21301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21301 جواد جلالی منقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
21302 زهره جلالی منقابی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21303 سیدنبی جلالی موسوی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21304 طیبه جلالی مهر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21305 ارژنگ جلالی مهماندوست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21306 رضا جلالی ندوشنی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21307 سیدمحمد جلالی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21308 سیدمحمدرضا جلالی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
21309 سیدمصطفی جلالی نژاد 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21310 اشرف جلالی نیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
21311 طاهره جلالی نیا 1375 علوم رياضي ریاضی
21312 مریم جلالی نیا 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
21313 وحیده جلالی نیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21314 رحیم جلالی یزدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21315 علیرضا جلالی یزدی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
21316 مسعود جلالی یزدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21317 آزاده جلالیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
21318 ازیتا جلالیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21319 الهه جلالیان 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21320 تکتم جلالیان 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21321 زهرا جلالیان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21322 زهرا جلالیان 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
21323 سارا جلالیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
21324 سیدجواد جلالیان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
21325 سیدرضا جلالیان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21326 معصومه جلالیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21327 سهیلا جلالیان بردر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21328 لیلا جلالیان بردر 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21329 پیرعلی جلالیان برور 1355 علوم پايه دبیری شیمی
21330 غلامرضا جلالیان پور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21331 سیده مهشید جلالیان حسینی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
21332 هایده جلالیان حسینی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21333 ابوذر جلالیان دقیق 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21334 راحله جلالیان راد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21335 سعیده جلالیان سده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21336 محمدحسین جلالیان سده 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21337 شیما جلالیان صداقتی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
21338 ناهید جلالیان فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21339 وحید جلالیان نساج 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
21340 ابوالفضل جلایر 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
21341 احمد جلایر 1353 مهندسي راه و ساختمان
21342 تکتم جلایر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21343 جیران جلایر 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21344 ربابه جلایر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21345 زهرا جلایر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21346 عطاءاله جلایر 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21347 غلامرضا جلایر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21348 فاطمه جلایر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21349 مرجان جلایر 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21350 میلاد جلایر 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21351 نعیمه جلایر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21352 حسن جلایردربندی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21353 جلال جلایرنیا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
21354 ملیکا جلایرنیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21355 اسفندیار جلایری 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
21356 بهاره جلایری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21357 رضا جلایری 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
21358 زهرا جلایری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21359 زهرا جلایری 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
21360 حمیدرضا جلایری گوارشک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21361 منصوره جلایری بقمچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
21362 عیسی جلایری پناه برده 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
21363 رقیه جلایری دربندی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21364 منصوره جلایری راد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21365 سیما جلایری قویونلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21366 مهدیه جلایری کاهو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21367 زینت جلایری لائین 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21368 زینت جلایری لائین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21369 علیرضا جلایری لاین 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21370 محسن جلایری لاین 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21371 سمیه جلایری نژاد برده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
21372 احمد جلایریان دربندی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
21373 فاطمه جلایریان دربندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21374 زهرا جلمبادانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
21375 سمانه جلمبادانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
21376 صفرعلی جلمبادانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21377 عزت جلمبادانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21378 علی اکبر جلمبادانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21379 حیدر صبیح جلوب 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
21380 صابر جلوخانی نیارکی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
21381 مجید جلودار 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21382 امین جلودار نوقابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21383 امیرحسن جلودارزاده سدئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
21384 مهدی جلوداری نوقابی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21385 رضا جلوس جمشیدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21386 حسین جلوه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21387 افسانه جلوه گر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21388 حسین جلوه گران اصفهانی 1380 علوم رياضي آمار
21389 علی نجات جلویز 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21390 محمداسمعیل جلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21391 فریبا جلیبا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21392 الهام جلیل العلمائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
21393 الهام جلیل العلمایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21394 راضیه جلیل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21395 راضیه جلیل پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
21396 معین جلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21397 صادق جلیل وند 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21398 صفیه جلیل وند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21399 محمدامین جلیل وند 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21400 پریا جلیل وند قزوینی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36242335