راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 21301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21301 سعید تیموری خلیل آباد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21302 حمید تیموری راد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21303 اسدالله تیموری یانسری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
21304 احمد تیموری اسماعیل 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21305 خسرو تیموری اوغاز 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
21306 فیروز تیموری اوغاز 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
21307 مجتبی تیموری اوغاز 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
21308 نرگس تیموری اوغاز 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
21309 سعیده تیموری باخرزی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
21310 حمیده تیموری بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21311 محمود تیموری بازگری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21312 رمضان تیموری بریوانلو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21313 مهدی تیموری بقسانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21314 یگانه تیموری بقسانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21315 علی تیموری بنده قرائی 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
21316 بهرام تیموری بیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
21317 صدیقه تیموری پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21318 فاطمه تیموری پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21319 مازیار تیموری پور 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21320 مریم تیموری توکلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
21321 اله مدد تیموری توکلی قازقان 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
21322 اکرم تیموری حامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21323 زهرا تیموری حسین آباد 1386 علوم رياضي ریاضی محض
21324 فاطمه تیموری حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21325 مرضیه تیموری حسین آباد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21326 عبدالغفور تیموری حفیظ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21327 عبدالحکیم تیموری حفیظآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21328 مصطفی تیموری خروی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
21329 جلیل تیموری خوشدرگی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21330 نعیمه تیموری خویرد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21331 عباس تیموری دامسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21332 حمیدرضا تیموری دستجردان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21333 مینا تیموری راد 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
21334 سمانه تیموری رزدابی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
21335 فرید تیموری رودی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
21336 مرضیه تیموری رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
21337 عاطفه تیموری زیارت 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
21338 حمید تیموری سنگانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21339 فروزان تیموری سنگانی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
21340 نرگس تیموری سنگانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21341 مریم تیموری شبان 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21342 حسن تیموری صفر 1387 مهندسي مهندسی شیمی
21343 فرزانه سادات تیموری طوفال 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21344 فریده سادات تیموری طوفال 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21345 فهیمه سادات تیموری طوفال 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21346 عیسی تیموری عبداللهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21347 مینا تیموری فتحی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
21348 وحیده تیموری قله زو 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21349 مهناز تیموری کلاته سبلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21350 ملیحه تیموری کلاته سفلی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21351 شهربانو تیموری کلاه دراز 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21352 حسن تیموری لواسانی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
21353 فرامرز تیموری مرادآبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21354 روح اله تیموری مژن آبادی 1391 علوم پايه زمین شناسی
21355 فائزه تیموری مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
21356 فاطمه تیموری مقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21357 پروین تیموری نصرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
21358 احمد تیموری نقابی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21359 عبدالواحد تیموری نقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21360 زهرا تیموری نیا 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21361 اسداله تیموری یانسری 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21362 اسداله تیموری یانسری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21363 زینب تیموری یانسری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی
21364 آزاده تیموریان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
21365 اسما تیموریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21366 امید تیموریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
21367 تیمور تیموریان 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
21368 حسین تیموریان 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
21369 سیدمحمد تیموریان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21370 عباس تیموریان 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
21371 محمد تیموریان 1384 علوم پايه زمین شناسی
21372 محمد تیموریان 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
21373 نرگس تیموریان قلعه نو 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21374 یونس تیموریان نامانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21375 پیمان تیموریان نصرآبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21376 محمد تیموریان نصرآبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
21377 محمد تیموریان نصرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21378 الهام ثائری طوسی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21379 احسان ثابت 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
21380 اکرم ثابت 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21381 صغرا ثابت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21382 علی ثابت 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21383 مریم ثابت 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21384 نسترن ثابت 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21385 محمدعلی ثابت اسمعیل پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21386 مجید ثابت اکبرزاده 1376 علوم رياضي آمار
21387 بهناز ثابت قدم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21388 حسین ثابت قدم وحید 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21389 حسین ثابت قدم وحید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21390 علی ثابت نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21391 راحیل ثابت اکبرزاده 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
21392 زینب ثابت اکبرزاده 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21393 علی ثابت اکبرزاده 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری
21394 فریده سادات ثابت امیری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
21395 سجّاد ثابت بیرجندی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21396 مژگان ثابت تیموری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21397 مژگان ثابت تیموری 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
21398 زهرا ثابت جازاری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21399 صدیقه ثابت جازاری 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21400 صدیقه ثابت جازاری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199803