راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,396

نمایش موارد : 21401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21401 فاطمه جانسوز 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
21402 حیدر جانعلی زاده چوب بستی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21403 مریم جانعلی زاده قزوینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21404 مریم جانعلی زاده قزوینی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21405 فرزاد جانعلی نیاگاوماستی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
21406 علیرضا جانفدا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
21407 مجید جانفدا 1384 علوم رياضي آمار
21408 محمد جانفدا 1376 علوم رياضي ریاضی محض
21409 محمد جانفدا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
21410 مهدی جانفدا 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
21411 زبیده جانفدای برابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21412 محمد جانفزا 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21413 شهره جانقربان لاریچه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21414 مینا جانقربانیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21415 محمدباقر جانقلی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
21416 وحیده جانکی فرشه 1388 علوم رياضي آمار
21417 حسین جانمحمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
21418 اسماعیل جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21419 اسماعیل جانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21420 الهام جانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21421 ام سلمه جانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21422 حمیدرضا جانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
21423 سعید جانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21424 سعید جانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
21425 صدیقه جانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21426 عباس جانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
21427 فاطمه بیگم جانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21428 محمد جانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21429 معصومه جانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21430 میترا جانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21431 شهباز جانی پور 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
21432 صدیقه جانی آبادی محمد آباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21433 سمیه جانی بورنگ 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
21434 سمیه جانی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21435 محمدرحیم جانی پور بیدسردره 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21436 راضیه جانی گنبدجق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
21437 سبا جاودان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
21438 مجتبی جاودان 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
21439 زهرا جاودان اشتیوانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی(آموزش محور)
21440 مریم جاودان اشتیوانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21441 نیلوفر جاودان فر 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21442 طاهره جاودان مهر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21443 عبدالمجیدهوش جاودان مهر 1368 علوم پايه دبیری شیمی
21444 علی جاودان مهر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21445 فاطمه جاودان مهر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21446 فاطمه جاودان مهر 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
21447 مهسا جاودان مهر 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21448 مجتبی جاودان نوقابی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21449 نورمحمد جاودانه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21450 الناز جاودانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21451 الهام جاودانی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21452 محدثه جاودانی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
21453 مینا جاودانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21454 نادیا جاودانی یکتا 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21455 سیدمحمد جاودانی ادهمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
21456 سیدمحمد جاودانی ادهمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21457 فرزانه جاودانی اصله 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
21458 میترا جاودانی اصله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21459 میترا جاودانی اصله 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
21460 وحیده جاودانی باروح 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21461 جلیل جاودانی بافکر 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
21462 فاطمه جاودانی بافکر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21463 محمدمهدی جاودانی برخوردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21464 زینب جاودانی پور 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
21465 محمد جاودانی چنبرغربال 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21466 سروش جاودانی حاجی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21467 مرجان جاودانی حاجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21468 مهدی جاودانی خالقی مانی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21469 طاهره جاودانی خلیفه 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
21470 ناصر جاودانی خلیفه 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21471 محمدامیر جاودانی زمانی ثاقب 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21472 هستی جاودانی زمانی ثاقب 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21473 فرشته جاودانی سالک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21474 فهیمه جاودانی سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21475 نجمه جاودانی سعیدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21476 سعیده جاودانی سمیعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21477 ریحانه جاودانی شانه سازاول 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
21478 حمید جاودانی شاهدین 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21479 هادی جاودانی شاهدین 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
21480 سارا جاودانی صعودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21481 سارا جاودانی صعودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
21482 محمدتقی جاودانی ضیائی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
21483 سوسن جاودانی عادل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21484 حسین جاودانی مسرورتنها 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
21485 الهه جاودانی مصفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21486 هدی جاودانی ملاک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21487 شیدا جاودانیان 1387 علوم رياضي آمار
21488 طاهره جاودانیان 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
21489 فاطمه سادات جاور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21490 مریم جاورتنی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21491 طاهره جاوی مقدم 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21492 حسین جاوی مقدم 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21493 سعید جاوی مقدم 1385 مهندسي مهندسی شیمی
21494 محمدباقر جاوی مقدم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21495 خداداد جاوید 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21496 زهرا جاوید 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21497 سکینه جاوید 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21498 سمیه جاوید 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
21499 سیدمحمدامین جاوید 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
21500 سیدمرتضی جاوید 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40742480