راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 21501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21501 سپیده ثانیان یزدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
21502 ملیحه ثباتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21503 یگانه ثباتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21504 عبدالرضا ثباتی کیوانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21505 علیرضا ثبتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21506 محمد ثبوت 1389 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
21507 طیبه ثبوتی 1370 علوم رياضي آمار
21508 محمدجواد ثبوتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21509 عباس مونس فرج ثجیل 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21510 سمانه ثروت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21511 علی ثروتی فریمانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور )
21512 اعظم ثروتی قوچانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21513 بنت الهدی ثریا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21514 پرویز ثریائی 1365 مهندسي مهندسی عمران
21515 ناصر ثریائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21516 مهدی ثریاکشتیبان 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21517 نفیسه ثریایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21518 احمد ثقفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21519 امین ثقفی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
21520 امین ثقفی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21521 تکتم ثقفی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21522 حسین ثقفی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21523 عباس ثقفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21524 فریبرز ثقفی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21525 مامک ثقفی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21526 محمدحسین ثقفی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21527 مهدی ثقفی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21528 مهران ثقفی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21529 حمیدرضا ثقفی بیرجند 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
21530 بهروز ثقفی خادم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21531 ثریا ثقفی بیناباج 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21532 سعادت ثقفی بیناباج 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21533 عطیه ثقفی بیناباج 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
21534 بهروز ثقفی خادم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21535 رضا ثقفی خادم 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21536 سروش ثقفی خادم 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21537 محمد ثقفی خراسانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21538 محدثه ثقفی نیک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21539 محمد ثقفی نیک 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21540 زهرا ثقه الاسلامی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21541 محبوبه ثقینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21542 رضا ثلاثی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21543 علیرضا ثلثی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
21544 نرگس ثمره 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21545 مهشید ثمره حسینعلی نژاد 1395 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک)
21546 فرزاد ثمره محمدیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21547 فرزاد ثمره محمدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21548 سعیده ثمره موسوی 1393 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
21549 سیدشهاب الدین ثمره موسوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21550 سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21551 اکرم ثمری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21552 الهه ثمری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21553 الهه ثمری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
21554 علی اکبر ثمری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21555 لیلا ثمینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21556 جواد ثنائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21557 حمید ثنائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21558 حمیدرضا ثنائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21559 محمدامین ثنائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
21560 مسعود ثنائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21561 معصومه ثنائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21562 نوید ثنائی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
21563 حسن ثنائی جوشقان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21564 اعظم ثنائی زرمهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
21565 الهه ثنائی زرمهری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21566 امیرحسین ثنائی طرقبه 1394 مهندسي مهندسی عمران
21567 علی ثنائی فر 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21568 حسین ثنائی فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21569 حسین ثنائی فرد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21570 معصومه ثنائی فرد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21571 اکبر ثنائی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
21572 اعظم ثنائی نامقی 1376 علوم پايه فیزیک
21573 امیر ثنائی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
21574 حسین ثنائی نامقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21575 محمد ثنائی نامقی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
21576 حسین ثنائی نژاد 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
21577 سمیه ثنائی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21578 سیدسروش ثنائی نژاد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21579 فائزه سادات ثنائی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21580 محمدمسعود ثناگردربانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21581 محمدمسعود ثناگردربانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
21582 مصطفی ثناگو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
21583 مصطفی ثناگو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21584 معصومه ثناگو 1375 علوم رياضي آمار
21585 احمد ثنایی 1375 علوم رياضي آمار
21586 زکیه ثنایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21587 مسعود ثنایی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
21588 سعیده ثنایی پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21589 مونا ثنایی فیض آباد 1378 علوم رياضي آمار
21590 اکبر ثنایی مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21591 جعفر ثنایی مقدم سبزوار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
21592 حسن ثوابی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21593 غلامرضا ثوابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
21594 الهه ثوابی اول سبزوار 1381 علوم رياضي ریاضی محض
21595 الهه ثوابی اول سبزوار 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز ( آموزش محور )
21596 طاهره ثوابی طرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21597 عبداله ثوابی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21598 مریم ج معماری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21599 منوچهر ج معماری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21600 ژاله جابانی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223417