راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 21601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21601 محمد جبلی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21602 بتول جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21603 محمدحسن جبیری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21604 ملیحه جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21605 بهروز جبینی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21606 سجاد جبینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21607 شیما جدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21608 عطااله جداری لطف ابادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
21609 اسوان باهل جدعان جدعان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21610 آیدا جدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21611 الهه جدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
21612 الهه جدی 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
21613 حمیده جدی 1381 علوم رياضي آمار
21614 حمیده جدی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
21615 فاطمه جدی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21616 فریده جدی 1351 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21617 باب اله جدی زاهد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21618 سید علی جدی شورچه 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21619 عباس جدی کار 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21620 محمدمهدی جدیدالاسلامی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
21621 فاطمه جدیدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21622 ماشااله جدیدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
21623 منصور جدیدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21624 صفرعلی جدیدی کوهستانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21625 رضا جدیدیان 1368 علوم پايه شیمی
21626 سمیه جدیدیان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21627 پیمان جدیدیان مقدم 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
21628 پردیس جدیر 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21629 سلیما جدیر 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21630 سمیرا جدیر 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
21631 سمیه جدیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21632 علی جدیر 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21633 محمدرضا جدیر 1392 مهندسي مهندسی عمران
21634 شمس الله جرائیل اف 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21635 سمیه جراثمی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21636 حسین جراح زاده 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
21637 فاطمه جراح نجفی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21638 اسماعیل جراحی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21639 الهام جراحی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21640 حسن جراحی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21641 زهرا جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21642 زینب جراحی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21643 علی جراحی 1366 علوم پايه زمین شناسی
21644 فائزه جراحی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21645 فائزه جراحی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
21646 فاطمه جراحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21647 ستاره جراحی دربان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21648 ناصر جراحی دربان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21649 محسن جراحی زاده 1364 مهندسي نقشه برداری
21650 مسعود جراحی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21651 جلیل جراحی فریز 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
21652 جلیل جراحی فریز 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
21653 زهرا جراحی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21654 زهره جرجانی سرخوانکلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21655 هاجر جرست شمس آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
21656 حمیده جرگه 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
21657 عزیز عبد جرمد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21658 شیما جرموزی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21659 مریم جریته 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21660 اعظم جریده دار 1354 علوم پايه دبیری شیمی
21661 زید عامر عباس جریو 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21662 محمدعبدعلی حسین جریو 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
21663 محمد جزا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21664 محمدجواد جزائری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21665 سیدمجتبی جزائری جونقانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
21666 عفت جزائری سقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21667 صفورا جزائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21668 محدثه جزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21669 محدثه جزائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21670 جواد جزائی بابارمضان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
21671 آزاده جزایری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21672 مصطفی جزایری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21673 سیدمحمدحسین جزایری ابنوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
21674 هادی جزایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21675 علی اصغر جزخراسانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21676 رقیه جزمنشی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21677 رضا جزمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21678 زهرا جزندری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
21679 فاطمه زهرا جزی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21680 محمدعلی جزی خرزوقی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
21681 آیدا جزینی بجستانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21682 فرناز جزینی درچه 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21683 حسن جسمانی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21684 محمّد جسمانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21685 سارا جعفر زاده 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
21686 نیوشا جعفر زاده 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
21687 نازنین جعفر زاده کرمانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21688 مجید جعفرآقائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21689 اسماعیل جعفرپناه 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21690 ابراهیم جعفرپور 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21691 امیر جعفرپور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21692 ایمان جعفرپور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21693 بابا علی جعفرپور 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
21694 بیتا جعفرپور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21695 بیتا جعفرپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21696 سمانه جعفرپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21697 نصراله جعفرپور 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
21698 نفیسه جعفرپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21699 طاهره جعفرپور چک آب 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
21700 فاطمه جعفرپور چک اب 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40059105