راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 21601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21601 مریم جلالی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21602 معصومه جلالی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21603 منوچهر جلالی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
21604 مهدی جلالی 1356 علوم پايه زیست شناسی
21605 مهرداد جلالی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21606 میترا جلالی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21607 میترا جلالی 1370 علوم رياضي ریاضی محض
21608 نجمه جلالی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21609 نجمه جلالی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21610 ندا جلالی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21611 نقی جلالی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21612 نیوشا جلالی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
21613 هنگامه جلالی ندوشنی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21614 زهره جلالی امیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21615 آرمین جلالی باجگیران 1376 علوم رياضي آمار
21616 میترا جلالی باجگیران 1369 علوم پايه دبیری شیمی
21617 راضیه جلالی بایگی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21618 حمیدرضا جلالی بجنوردی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21619 حدیثه جلالی بجنوردی راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21620 احمد رضا جلالی بردر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
21621 احمدرضا جلالی بردر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21622 آرزو جلالی برکیش 1393 علوم پايه زمین شناسی
21623 مریم جلالی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
21624 راضیه بی بی جلالی پوریزدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21625 حمیدرضا جلالی ترشیزی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21626 مرتضی جلالی خلیل آباد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21627 غزاله جلالی خلیلیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
21628 ملیحه جلالی خواه 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21629 مهدی جلالی زمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21630 سیدرضا جلالی زیدانلو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21631 مصطفی جلالی سفیددشتی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21632 غلامرسول جلالی سنگانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21633 نفیسه جلالی صادق نیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21634 علیرضا جلالی طلب 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21635 حسن جلالی عزیزیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21636 اشرف جلالی عفتیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21637 حسین جلالی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21638 سمانه جلالی فر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
21639 صدیقه جلالی فر 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21640 مریم جلالی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21641 محمدجواد جلالی فرد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21642 سیدحسین جلالی فریزهندی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
21643 قاسم جلالی کامل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21644 محمود جلالی کامل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21645 سهراب جلالی کندری 1355 علوم پايه علوم جانوری
21646 ساجده جلالی کوهستانی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
21647 سیدرضا جلالی کوهی خیلی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21648 سیدرضا جلالی کوهی خیلی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21649 سیدجواد جلالی کیاسری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21650 رحیم جلالی گرو 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
21651 جلال جلالی گلمکانی 1362 علوم پايه فیزیک
21652 فاطمه جلالی گلمکانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21653 سیده بنین جلالی لمردی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21654 عادله جلالی مجاهد 1383 علوم رياضي آمار
21655 جلال جلالی مسلم 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21656 راضیه جلالی مطلق 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21657 شهلا جلالی مظلومان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21658 محمد جلالی مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
21659 مریم جلالی مقدس 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21660 سیده مملکت جلالی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
21661 سیدهاشم جلالی مقدم 1368 كشاورزى زراعت
21662 نیلوفر جلالی مقدم 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21663 امیرحسین جلالی منش 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21664 جواد جلالی منقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
21665 زهره جلالی منقابی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21666 سیدنبی جلالی موسوی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21667 طیبه جلالی مهر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21668 ارژنگ جلالی مهماندوست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21669 رضا جلالی ندوشنی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21670 سیدمحمد جلالی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21671 سیدمحمدرضا جلالی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
21672 سیدمصطفی جلالی نژاد 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21673 اشرف جلالی نیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
21674 طاهره جلالی نیا 1375 علوم رياضي ریاضی
21675 مریم جلالی نیا 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
21676 وحیده جلالی نیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21677 رحیم جلالی یزدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21678 علیرضا جلالی یزدی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
21679 مسعود جلالی یزدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21680 آزاده جلالیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
21681 ازیتا جلالیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21682 الهه جلالیان 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21683 تکتم جلالیان 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21684 زهرا جلالیان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21685 زهرا جلالیان 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
21686 سارا جلالیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
21687 سیدجواد جلالیان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
21688 سیدرضا جلالیان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21689 معصومه جلالیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21690 سهیلا جلالیان بردر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21691 لیلا جلالیان بردر 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21692 پیرعلی جلالیان برور 1355 علوم پايه دبیری شیمی
21693 غلامرضا جلالیان پور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21694 سیده مهشید جلالیان حسینی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
21695 هایده جلالیان حسینی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21696 ابوذر جلالیان دقیق 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21697 راحله جلالیان راد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21698 سعیده جلالیان سده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21699 محمدحسین جلالیان سده 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21700 شیما جلالیان صداقتی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517646