راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 21601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21601 بهروز جلیلی ضمیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21602 بهروز جلیلی ضمیری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21603 مرتضی جلیلی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
21604 فریبا جلیلی فیروزی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21605 مرتضی جلیلی قاضی زاده 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
21606 سعید جلیلی کبریائی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21607 سعید جلیلی کبریائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21608 شیوا جلیلی لایق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21609 سیدکاظم جلیلی مجره 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21610 سیدمجتبی جلیلی محتشم 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
21611 محبوبه جلیلی ملاک 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21612 نگار جلیلی ملاک 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21613 مهسا جلیلی منش 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
21614 طیبه جلیلی مهربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21615 مهدی جلیلی مهربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21616 سیده زهرا جلیلی هاشمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21617 فتانه جلیلی یوسف نژاد 1389
21618 جواد جلیلیان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21619 حسنا جلیلیان 1386 هنر نيشابور نقاشی
21620 روزیتا جلیلیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21621 سهیلا جلیلیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21622 سیدسعید جلیلیان 1375 علوم رياضي آمار
21623 سیده متین جلیلیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21624 علی جلیلیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21625 فاطمه جلیلیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
21626 لیلی جلیلیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21627 منیژه جلیلیان 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21628 غزاله جلیلیان جمع 1380 علوم پايه فیزیک
21629 محبوبه جلیلیان انارکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21630 حسن جلیلیان پویا 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
21631 حمیدرضا جلیلیان خالقی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21632 مجید جلیلیان صفارپور 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
21633 حسین جلیلیان عاملی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21634 حسین جلیلیان عاملی 1387 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
21635 مریم جلیلیان عاملی 1384 علوم رياضي آمار
21636 علی جلیلیان عطار 1358 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21637 علی خ جلیلیان عطار 1373 علوم رياضي ریاضی
21638 زهره جلیلیان فتاحی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21639 محسن جلیلیان قالیباف 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21640 کمال جلیلیان کبیری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
21641 اشرف جلیلیان مبهوت 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21642 حدیث جلیلیان مشهود 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21643 حدیث جلیلیان مشهود 1387 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
21644 الهه جلیلیان مصلحی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21645 سحر جلیلیان مهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
21646 محمد جلینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
21647 محمد جلینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21648 مریم جلینی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
21649 مریم جلینی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
21650 اعظم جم ساز 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21651 ناهید جم ساز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
21652 ملیحه جمادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21653 هیوا جماران 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21654 جعفر جماعتی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21655 جعفر جماعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21656 جواد جماعتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
21657 سعید جماعتی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21658 حسین جمال 1390 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
21659 فرزانه جمال 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21660 مرتضی ریاض جمال جمال 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
21661 مرضیه جمال 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
21662 صدیقه سادات جمال آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21663 مریم سادات جمال آبادی 1380 علوم رياضي آمار
21664 مصطفی جمال آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21665 جواد جمال ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21666 علی اصغر جمال ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21667 محمود جمال ابادی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
21668 محسن جمال باشی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21669 مژده جمال پور 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
21670 حسین جمال خو 1361 مهندسي راه و ساختمان
21671 محدثه جمال خو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21672 محمدحسین جمال خو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
21673 شهریار جمال زاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21674 علیرضا جمال زاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
21675 کیوان جمال زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21676 گل نوش جمال زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
21677 محمد جمال زاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21678 هدیه جمال زاده 1378 علوم پايه فیزیک
21679 هدیه جمال زاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21680 جواد جمال زاده جمالکندی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
21681 سیده صابره جمال زاده موسوی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21682 فرشته جمال نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21683 اعظم السادات جمال هاشمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21684 سیدحسین جمال هاشمی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21685 فاطمه جمالان بیمرغ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21686 لیلا جمالان بیمرغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21687 معصومه جمالزاده مقدم 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21688 فرزاد جمالزهی مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
21689 آمنه جمالی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21690 ابوالقاسم جمالی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
21691 اکرم جمالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21692 بابک جمالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21693 بهزاد جمالی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
21694 تهمینه جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21695 جمال الدین جمالی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21696 جمشید جمالی 1381 علوم رياضي آمار
21697 حسن جمالی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21698 حسین جمالی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
21699 رحمان جمالی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21700 رضا جمالی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622460