راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,953

نمایش موارد : 21701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21701 هایده جلالیان حسینی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21702 ابوذر جلالیان دقیق 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21703 راحله جلالیان راد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21704 سعیده جلالیان سده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21705 محمدحسین جلالیان سده 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21706 شیما جلالیان صداقتی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
21707 ناهید جلالیان فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21708 وحید جلالیان نساج 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
21709 ابوالفضل جلایر 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
21710 احمد جلایر 1353 مهندسي راه و ساختمان
21711 تکتم جلایر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21712 جیران جلایر 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21713 ربابه جلایر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21714 زهرا جلایر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21715 عطاءاله جلایر 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21716 غلامرضا جلایر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21717 فاطمه جلایر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21718 مرجان جلایر 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21719 میلاد جلایر 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21720 نعیمه جلایر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21721 حسن جلایردربندی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21722 جلال جلایرنیا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
21723 ملیکا جلایرنیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21724 اسفندیار جلایری 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
21725 بهاره جلایری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21726 رضا جلایری 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
21727 زهرا جلایری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21728 زهرا جلایری 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
21729 نگین جلایری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
21730 حمیدرضا جلایری گوارشک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21731 منصوره جلایری بقمچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
21732 عیسی جلایری پناه برده 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
21733 رقیه جلایری دربندی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21734 منصوره جلایری راد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21735 سیما جلایری قویونلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21736 مهدیه جلایری کاهو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21737 زینت جلایری لائین 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21738 زینت جلایری لائین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21739 علیرضا جلایری لاین 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21740 محسن جلایری لاین 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21741 سمیه جلایری نژاد برده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
21742 احمد جلایریان دربندی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
21743 فاطمه جلایریان دربندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21744 زهرا جلمبادانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
21745 سمانه جلمبادانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
21746 صفرعلی جلمبادانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21747 عزت جلمبادانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21748 حیدر صبیح جلوب 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
21749 صابر جلوخانی نیارکی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
21750 مجید جلودار 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21751 امین جلودار نوقابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21752 امیرحسن جلودارزاده سدئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
21753 مهدی جلوداری نوقابی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21754 رضا جلوس جمشیدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21755 حسین جلوه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21756 افسانه جلوه گر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21757 حسین جلوه گران اصفهانی 1380 علوم رياضي آمار
21758 علی نجات جلویز 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21759 محمداسمعیل جلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21760 فریبا جلیبا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21761 الهام جلیل العلمائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
21762 الهام جلیل العلمایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21763 راضیه جلیل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21764 راضیه جلیل پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
21765 معین جلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21766 صادق جلیل وند 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21767 صفیه جلیل وند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21768 محمدامین جلیل وند 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21769 پریا جلیل وند قزوینی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21770 حامد جلیلوند 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21771 قاسم جلیلوند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
21772 مریم جلیلوند 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
21773 سارا جلیلوندقزوینی فرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21774 احمد جلیلی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21775 اعظم سادات جلیلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
21776 الهه جلیلی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21777 جلیل جلیلی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21778 جواد جلیلی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21779 حسن جلیلی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21780 حسن جلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21781 حمید جلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21782 رسول جلیلی 1358 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21783 روح اله جلیلی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21784 زهرا جلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21785 زهرا جلیلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21786 سیدعلیرضا جلیلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21787 سیدمجتبی جلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21788 سیده مروارید جلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
21789 عصمت جلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21790 فاطمه جلیلی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21791 فرح جلیلی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
21792 فرزانه جلیلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
21793 فریبرز جلیلی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21794 محمدرضا جلیلی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21795 محمود جلیلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21796 محمود جلیلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21797 مریم جلیلی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21798 مهران جلیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21799 میلاد جلیلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
21800 نیلوفر جلیلی 1389

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37529063