راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 21701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21701 رضا جمالی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21702 زهره جمالی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21703 ساناز جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21704 سعید جمالی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
21705 سعید جمالی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
21706 سمانه جمالی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21707 سمانه جمالی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21708 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21709 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21710 سمیه جمالی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
21711 سهیل جمالی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
21712 سهیل جمالی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
21713 سیدعباس جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21714 صدیقه جمالی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21715 صفیه جمالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21716 صفیه جمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21717 عبدالناصر جمالی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
21718 علیرضا جمالی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21719 علیرضا جمالی 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21720 فاطمه جمالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21721 فهیمه سادات جمالی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21722 لادن جمالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21723 لیلا جمالی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21724 ماهنوش جمالی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
21725 مجتبی جمالی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21726 محمدرضا جمالی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
21727 محمدرضا جمالی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21728 محمدهادی جمالی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21729 محمود جمالی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21730 محمود جمالی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21731 مریم جمالی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21732 مهدی جمالی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21733 مهناز جمالی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21734 نجمه جمالی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21735 نسیم جمالی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21736 نسیم جمالی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21737 نیلوفر جمالی 1386 هنر نيشابور نقاشی
21738 وجیهه جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21739 وحید جمالی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
21740 هاجر جمالی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21741 هادی جمالی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
21742 هما جمالی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21743 یوسف علی جمالی 1353 علوم پايه فیزیک
21744 آسیه جمالی شورآب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21745 هانیه جمالی شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
21746 محمد جمالی الموتی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21747 روح الله جمالی باداشیانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21748 محبوبه جمالی باقرآبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21749 حسین جمالی بریمانلو 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
21750 محسن جمالی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
21751 حسین جمالی ترک اباد 1369 علوم رياضي آمار
21752 حمید جمالی دولو 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21753 رقیه فهیمه جمالی راد 1358 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21754 فهیمه جمالی راد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
21755 آسیه جمالی شوراب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21756 علی اکبر جمالی شوراب 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21757 امینه جمالی فرد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21758 احد جمالی فرنجانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
21759 فریبا جمالی کارگر 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21760 فریبا جمالی کارگر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
21761 فرزانه جمالی کاظمینی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
21762 نفیسه جمالی کاظمینی 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21763 مجتبی جمالی کسرینه 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21764 سمیه جمالی کلور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21765 رضا جمالی مطلق 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21766 مهری جمالی مطلق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21767 سمیرا جمالی معصومی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21768 علیرضا جمالی منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
21769 مریم جمالی مهمویی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21770 مریم جمالی نژادحلیمه جانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
21771 راضیه جمالی نژادحلیمه جانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21772 عفت جمالیان 1383 علوم رياضي آمار
21773 علی جمالیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21774 سلما جمالیان نصرآبادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21775 بهتاش جمالیه بسطامی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21776 هدی جمالیه بسطامی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21777 جواد جمبرجوقی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21778 جواد جمجاه 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21779 راضیه جمجاه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21780 زینب جمدر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21781 مریم جمره 1380 علوم رياضي ریاضی محض
21782 هنگامه جمشاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21783 مهدی جمشید عینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21784 علی اصغر جمشیدپناه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21785 عصمت جمشیدپناه خور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21786 سمیه جمشیدجم 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21787 قادربخش جمشیدزهی خانکی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
21788 عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21789 محمدرضا جمشیدصفا 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21790 مهشید جمشیدنژاد عنبرانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
21791 جعفر جمشیدنژادعنبرانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
21792 مونا جمشیدنژادعنبرانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
21793 آرزو جمشیدنیا 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
21794 الناز جمشیدنیا 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21795 احسان جمشیدی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21796 احسان جمشیدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
21797 اعظم جمشیدی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21798 اعظم جمشیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21799 اکرم جمشیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21800 الهام جمشیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622543