راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 21701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21701 نجمه جامی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
21702 نصرالله جامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21703 وجیهه جامی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21704 وجیهه جامی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
21705 زهرا جامی عابد مقدم 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21706 اتنا جامی الاحمدی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
21707 احمد جامی الاحمدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
21708 الهام جامی الاحمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21709 حسن جامی الاحمدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21710 حسن جامی الاحمدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
21711 حسین جامی الاحمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21712 حمیرا جامی الاحمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21713 زری جامی الاحمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21714 سارا جامی الاحمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21715 سحر جامی الاحمدی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
21716 صغرا جامی الاحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
21717 عبدالرحمان جامی الاحمدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک
21718 عبدالرحمان جامی الاحمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21719 عبداله جامی الاحمدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21720 فائزه جامی الاحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21721 فخرالدین جامی الاحمدی 1370 علوم پايه زمین شناسی
21722 فریده جامی الاحمدی 1357 علوم رياضي ریاضی
21723 لیوزا جامی الاحمدی 1382 علوم پايه فیزیک
21724 مانا جامی الاحمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21725 مجید جامی الاحمدی 1374 كشاورزى زراعت
21726 مجید جامی الاحمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21727 محبوبه جامی الاحمدی 1376 علوم پايه فیزیک
21728 محمدعثمان جامی الاحمدی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21729 مریم جامی الاحمدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
21730 مریم جامی الاحمدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21731 مریم جامی الاحمدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21732 مینا جامی الاحمدی 1377 علوم پايه شیمی
21733 مینا جامی الاحمدی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21734 نرگس جامی الاحمدی 1381 علوم پايه فیزیک
21735 نفیسه جامی الاحمدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21736 نیلوفر جامی الاحمدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21737 هانیه جامی الاحمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21738 هدی جامی الاحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21739 یاسمن جامی الاحمدی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
21740 امیر جامی خراسانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
21741 محمدحسن جامی خراسانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21742 محمدحسن جامی خراسانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21743 نسترن جامی خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21744 نسترن جامی خراسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
21745 سمیرا جامی خرگردی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21746 جلیل جامی رودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
21747 فاطمه جامی رودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21748 زهرا جامی زاده 1389 علوم پايه فیزیک
21749 زهرا جامی عابد مقدم 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21750 فرید جامی فر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
21751 پرستو جامی لاحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21752 شهناز جان ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21753 مهدی جان پرور 1373 علوم پايه زمین شناسی
21754 مهرداد جان پرور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21755 رضا جان پرورجاودانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21756 محسن جان پور دشتی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
21757 محسن جان پوردشتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21758 الناز جان سریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21759 طیبه جان فدا 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21760 خدیجه جان فدا بایگی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21761 مریم جان فداه دربادام 1385 علوم رياضي آمار
21762 مریم جان فداه دربادام 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21763 محمدیار جان محمدی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21764 مهدی جان محمدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21765 مریم جان محمدی قپق تاز 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21766 صفرعلی جان نثار 1374 علوم پايه زمین شناسی
21767 محسن جان نثار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21768 هدا جان نثار احمدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
21769 بهناز جان نثاراحمدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
21770 زینب جان نثاربروجردی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21771 انسیه جانانه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21772 صدیقه جانانه 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21773 فاطمه جانانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21774 فاطمه جانباز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21775 حسین جانبازی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21776 جواد جانپور 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
21777 الهه جانتن 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21778 الهه جانتن 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
21779 مریم جانثاروطن 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21780 فاطمه جانداری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
21781 محمداعظم جانساراحمدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21782 فاطمه جانسوز 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
21783 حیدر جانعلی زاده چوب بستی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21784 مریم جانعلی زاده قزوینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21785 مریم جانعلی زاده قزوینی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21786 فرزاد جانعلی نیاگاوماستی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
21787 علیرضا جانفدا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
21788 مجید جانفدا 1384 علوم رياضي آمار
21789 محمد جانفدا 1376 علوم رياضي ریاضی محض
21790 محمد جانفدا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
21791 مهدی جانفدا 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
21792 زبیده جانفدای برابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21793 محمد جانفزا 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21794 شهره جانقربان لاریچه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21795 مینا جانقربانیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21796 محمدباقر جانقلی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
21797 وحیده جانکی فرشه 1388 علوم رياضي آمار
21798 حسین جانمحمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
21799 اسماعیل جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21800 اسماعیل جانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199688