راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,459

نمایش موارد : 21701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21701 حمیدرضا جباری قپق تاز 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21702 شعیب جباری قلعه خاکی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
21703 مرتضی جباری کندری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
21704 حسین جباری مشکنانی 1354 علوم پايه شیمی
21705 علی جباری مقدم 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21706 علی جباری مقدم 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21707 راهله جباری نوقابی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21708 فاطمه جباری نوقابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
21709 فاطمه جباری نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21710 هادی جباری نوقابی 1375 علوم رياضي آمار
21711 هادی جباری نوقابی 1382 علوم رياضي آمار
21712 مریم جباری هادی آباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21713 فاطمه جباریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21714 فاطمه جباریان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21715 معصومه جباریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21716 حسن عادل جبر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21717 عبدالحسن بحلس جبر جبر 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
21718 علی خیری جبر 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
21719 مشرق یوسف جبر 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
21720 نعمان عطیه جبر جبر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21721 سمانه جبرائیلی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
21722 یحیی جبرائیلی مرغزار 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
21723 شهلا جبرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21724 علی جبرئیلی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21725 باقر جبرئیلی جلودار 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21726 فرناز جبروتی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21727 فرناز جبروتی راد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21728 سوسن جبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21729 سوسن جبری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21730 علی عبدالحسن مغیض جبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21731 حسین جبله 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21732 زینب جبله 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21733 علی جبله 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
21734 کبری جبله 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21735 مجتبی جبله 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
21736 محسن جبله 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21737 جواد جبلی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
21738 زهرا جبلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
21739 سیدداریوش جبلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21740 فهیمه جبلی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
21741 محمد جبلی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21742 بتول جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21743 محمدحسن جبیری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21744 ملیحه جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21745 بهروز جبینی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21746 سجاد جبینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21747 شیما جدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21748 عطااله جداری لطف ابادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
21749 اسوان باهل جدعان جدعان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21750 آیدا جدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21751 الهه جدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
21752 الهه جدی 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
21753 حمیده جدی 1381 علوم رياضي آمار
21754 حمیده جدی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
21755 فاطمه جدی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21756 فریده جدی 1351 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21757 باب اله جدی زاهد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21758 سید علی جدی شورچه 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21759 عباس جدی کار 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21760 محمدمهدی جدیدالاسلامی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
21761 فاطمه جدیدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21762 ماشااله جدیدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
21763 منصور جدیدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21764 صفرعلی جدیدی کوهستانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21765 رضا جدیدیان 1368 علوم پايه شیمی
21766 سمیه جدیدیان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21767 پیمان جدیدیان مقدم 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
21768 پردیس جدیر 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21769 سلیما جدیر 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21770 سمیرا جدیر 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
21771 سمیه جدیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21772 علی جدیر 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21773 محمدرضا جدیر 1392 مهندسي مهندسی عمران
21774 شمس الله جرائیل اف 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21775 سمیه جراثمی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21776 حسین جراح زاده 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
21777 فاطمه جراح نجفی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21778 اسماعیل جراحی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21779 الهام جراحی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21780 حسن جراحی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21781 زهرا جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21782 زینب جراحی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21783 علی جراحی 1366 علوم پايه زمین شناسی
21784 فائزه جراحی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21785 فائزه جراحی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
21786 فاطمه جراحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21787 ستاره جراحی دربان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21788 ناصر جراحی دربان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21789 محسن جراحی زاده 1364 مهندسي نقشه برداری
21790 مسعود جراحی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21791 جلیل جراحی فریز 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
21792 جلیل جراحی فریز 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
21793 زهرا جراحی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21794 زهره جرجانی سرخوانکلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21795 هاجر جرست شمس آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
21796 حمیده جرگه 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
21797 عزیز عبد جرمد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21798 شیما جرموزی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21799 مریم جریته 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21800 اعظم جریده دار 1354 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40899569