راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 3 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 21801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21801 رقیه جزمنشی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21802 رضا جزمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21803 زهرا جزندری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
21804 فاطمه زهرا جزی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21805 محمدعلی جزی خرزوقی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
21806 آیدا جزینی بجستانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21807 فرناز جزینی درچه 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21808 حسن جسمانی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21809 محمّد جسمانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21810 سارا جعفر زاده 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
21811 نیوشا جعفر زاده 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
21812 نازنین جعفر زاده کرمانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21813 مجید جعفرآقائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21814 اسماعیل جعفرپناه 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21815 ابراهیم جعفرپور 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21816 امیر جعفرپور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21817 ایمان جعفرپور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21818 بابا علی جعفرپور 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
21819 بیتا جعفرپور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21820 بیتا جعفرپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21821 سمانه جعفرپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21822 نصراله جعفرپور 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
21823 نفیسه جعفرپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21824 طاهره جعفرپور چک آب 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
21825 فاطمه جعفرپور چک اب 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
21826 مینا جعفرپوربروجنی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
21827 مژگان جعفرپورجاغرق 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21828 ثریا جعفرپورچکاب 1378 علوم پايه زمین شناسی
21829 جواد جعفرپورچکاب 1357 مهندسي برق
21830 ستاره جعفرپورچکاب 1378 علوم پايه زمین شناسی
21831 طاهره جعفرپورچکاب 1387 مهندسي مهندسی شیمی
21832 فاطمه جعفرپورچکاب 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
21833 فهیمه جعفرپورچکاب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21834 سمیه جعفرپورنصیرمحله 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21835 محمد جعفرخادم 1375 علوم پايه زمین شناسی
21836 شبنم جعفرخانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21837 علی جعفرخانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
21838 محمد جعفرخانی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21839 زهرا جعفردرواری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21840 اسماء جعفردقیقی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21841 جعفر جعفردقیقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
21842 وحید جعفررمزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21843 آرزو جعفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21844 آزاده جعفرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21845 آزاده جعفرزاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21846 افسانه جعفرزاده 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
21847 اکرم جعفرزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21848 الهام جعفرزاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21849 الهه جعفرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21850 پروین جعفرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21851 پروین جعفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
21852 جلال جعفرزاده 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21853 حامد جعفرزاده 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
21854 حامد جعفرزاده 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
21855 حامد جعفرزاده 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21856 حسین جعفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21857 حمید جعفرزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21858 راضیه سیمین جعفرزاده 1354 علوم پايه شیمی
21859 زهرا جعفرزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
21860 زهرا جعفرزاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21861 زهراالهه جعفرزاده 1354 علوم پايه شیمی
21862 زینب جعفرزاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21863 سمیه السادات جعفرزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21864 سّیدجواد جعفرزاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21865 سیده معصومه جعفرزاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
21866 عاطفه جعفرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21867 عباس جعفرزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21868 عباس جعفرزاده 1375 علوم رياضي ریاضی محض
21869 عبدالرضا جعفرزاده 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
21870 عصمت جعفرزاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21871 عطا جعفرزاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21872 علی جعفرزاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21873 علی جعفرزاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21874 مرتضی جعفرزاده 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
21875 معصومه جعفرزاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21876 ملیحه جعفرزاده 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21877 مهدی جعفرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
21878 مینو جعفرزاده 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
21879 نعیم جعفرزاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21880 نیلوفر جعفرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21881 نیلوفر جعفرزاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21882 هدا جعفرزاده 1378 علوم رياضي ریاضی محض
21883 ابوالفضل جعفرزاده باغان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21884 الهه جعفرزاده اصفهانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21885 علی رضا جعفرزاده اصفهانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21886 نسرین جعفرزاده اصفهانی 1357 علوم پايه علوم جانوری
21887 مصطفی جعفرزاده اطربی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
21888 طوبی جعفرزاده باغان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
21889 مهشید جعفرزاده باکوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21890 محبوبه جعفرزاده بجستانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21891 علی جعفرزاده برگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21892 مهناز جعفرزاده بنا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21893 تکتم جعفرزاده بناء 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
21894 الهام جعفرزاده بوانلو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21895 محسن جعفرزاده بوانلو 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21896 حسین جعفرزاده بهابادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21897 سیدجلال جعفرزاده جزین 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21898 زهرا جعفرزاده جسمانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21899 زهرا جعفرزاده جسمانی 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
21900 ابوالفضل جعفرزاده دهنوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40760616