راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,953

نمایش موارد : 21901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21901 کیوان جمال زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21902 گل نوش جمال زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
21903 محمد جمال زاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21904 هدیه جمال زاده 1378 علوم پايه فیزیک
21905 هدیه جمال زاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21906 جواد جمال زاده جمالکندی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
21907 سیده صابره جمال زاده موسوی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21908 فرشته جمال نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21909 اعظم السادات جمال هاشمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21910 سیدحسین جمال هاشمی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21911 فاطمه جمالان بیمرغ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21912 لیلا جمالان بیمرغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21913 معصومه جمالزاده مقدم 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21914 فرزاد جمالزهی مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
21915 آمنه جمالی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21916 ابوالقاسم جمالی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
21917 اکرم جمالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21918 بابک جمالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21919 بهزاد جمالی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
21920 تهمینه جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21921 جمال الدین جمالی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21922 جمشید جمالی 1381 علوم رياضي آمار
21923 حسن جمالی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21924 حسین جمالی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
21925 رحمان جمالی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21926 رضا جمالی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21927 رضا جمالی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21928 زهره جمالی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21929 ساناز جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21930 سعید جمالی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
21931 سعید جمالی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
21932 سمانه جمالی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21933 سمانه جمالی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21934 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21935 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21936 سمیه جمالی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
21937 سهیل جمالی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
21938 سهیل جمالی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
21939 سیدعباس جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21940 صدیقه جمالی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21941 صفیه جمالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21942 صفیه جمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21943 عبدالناصر جمالی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
21944 علیرضا جمالی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21945 علیرضا جمالی 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21946 فاطمه جمالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21947 فهیمه سادات جمالی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21948 لادن جمالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21949 لیلا جمالی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21950 ماهنوش جمالی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
21951 مجتبی جمالی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21952 محمدرضا جمالی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
21953 محمدرضا جمالی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21954 محمدهادی جمالی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21955 محمود جمالی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21956 محمود جمالی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21957 مریم جمالی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21958 مهدی جمالی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21959 مهناز جمالی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21960 نجمه جمالی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21961 نسیم جمالی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21962 نسیم جمالی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21963 نیلوفر جمالی 1386 هنر نيشابور نقاشی
21964 وجیهه جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21965 وحید جمالی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
21966 هاجر جمالی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21967 هادی جمالی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
21968 هما جمالی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21969 یوسف علی جمالی 1353 علوم پايه فیزیک
21970 آسیه جمالی شورآب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21971 هانیه جمالی شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
21972 محمد جمالی الموتی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21973 روح الله جمالی باداشیانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21974 محبوبه جمالی باقرآبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21975 حسین جمالی بریمانلو 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
21976 محسن جمالی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
21977 حسین جمالی ترک اباد 1369 علوم رياضي آمار
21978 حمید جمالی دولو 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21979 رقیه فهیمه جمالی راد 1358 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21980 فهیمه جمالی راد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
21981 آسیه جمالی شوراب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21982 علی اکبر جمالی شوراب 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21983 امینه جمالی فرد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21984 احد جمالی فرنجانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
21985 فریبا جمالی کارگر 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21986 فریبا جمالی کارگر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
21987 فرزانه جمالی کاظمینی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
21988 نفیسه جمالی کاظمینی 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21989 مجتبی جمالی کسرینه 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21990 سمیه جمالی کلور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21991 رضا جمالی مطلق 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21992 مهری جمالی مطلق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21993 سمیرا جمالی معصومی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21994 علیرضا جمالی منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
21995 مریم جمالی مهمویی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21996 مریم جمالی نژادحلیمه جانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
21997 راضیه جمالی نژادحلیمه جانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21998 عفت جمالیان 1383 علوم رياضي آمار
21999 علی جمالیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22000 سلما جمالیان نصرآبادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37529048