راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,451

نمایش موارد : 21901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21901 مصطفی جعفرزاده اطربی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
21902 طوبی جعفرزاده باغان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
21903 مهشید جعفرزاده باکوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21904 محبوبه جعفرزاده بجستانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21905 علی جعفرزاده برگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21906 مهناز جعفرزاده بنا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21907 تکتم جعفرزاده بناء 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
21908 الهام جعفرزاده بوانلو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21909 محسن جعفرزاده بوانلو 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21910 حسین جعفرزاده بهابادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21911 سیدجلال جعفرزاده جزین 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21912 زهرا جعفرزاده جسمانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21913 زهرا جعفرزاده جسمانی 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
21914 ابوالفضل جعفرزاده دهنوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
21915 زهرا جعفرزاده زیبا 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21916 طیبه جعفرزاده زیبا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21917 مجید جعفرزاده عبدل آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21918 صالح جعفرزاده فخاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
21919 الهام جعفرزاده فدردی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21920 بی بی وجیهه جعفرزاده فدکی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21921 سیدمحمدرضا جعفرزاده فدکی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21922 جواد جعفرزاده قره تکان 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21923 روح اله جعفرزاده قهدریجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
21924 زهرا جعفرزاده کرمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
21925 مجتبی جعفرزاده کنارسری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21926 فهیمه جعفرزاده گان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21927 عین الله جعفرزاده گردرودباری 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21928 مریم جعفرزاده گل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21929 مریم جعفرزاده گل 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
21930 حسین جعفرزاده مزاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21931 محمد جعفرزاده مقدم 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21932 علیرضا جعفرزاده نجار 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21933 احمد جعفرزاده یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21934 نرگس جعفرطباطبائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21935 بتول جعفرطوسی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21936 آزاده جعفرنژاد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21937 آزاده جعفرنژاد 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
21938 ابراهیم جعفرنژاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21939 احمد جعفرنژاد 1366 كشاورزى زراعت
21940 احمد جعفرنژاد 1370 كشاورزى زراعت
21941 احمد جعفرنژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21942 الهه جعفرنژاد 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21943 خلیل جعفرنژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
21944 عین اله جعفرنژادقمی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21945 محمد جعفرنژادقمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21946 محمد جعفرنژادندیکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21947 شقایق جعفرنژادهتکه لویی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21948 بهمن جعفرنیا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21949 بهمن جعفرنیا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
21950 بی بی نرجس جعفرنیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21951 زهراسادات جعفرنیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21952 ساسان جعفرنیا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21953 سیدحسین جعفرنیا 1371 علوم رياضي آمار
21954 صغری سادات جعفرنیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21955 فاطمه سادات جعفرنیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21956 فاطمه سادات جعفرنیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21957 فریده جعفرنیا 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21958 محمدعلی جعفرنیا 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21959 ناهید جعفرنیا 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21960 آذرنوش جعفری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21961 آزاده جعفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21962 آمنه جعفری 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
21963 ابراهیم جعفری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
21964 احمد جعفری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21965 احمدرضا جعفری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
21966 اسحق جعفری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21967 اسیه جعفری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21968 افسانه جعفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21969 افسانه جعفری 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
21970 اقدس جعفری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
21971 اکرم جعفری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21972 الهام جعفری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
21973 الهام جعفری 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
21974 الهه جعفری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21975 ام البنین جعفری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21976 امیر جعفری 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21977 امیر جعفری 1387 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
21978 امیرحسین جعفری 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21979 امیرمحمد جعفری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21980 امین جعفری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21981 انسیه جعفری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21982 انسیه جعفری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21983 بلقیس جعفری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21984 بنفشه جعفری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21985 بنفشه جعفری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21986 بهاره جعفری 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21987 بهرام جعفری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
21988 بهروز جعفری 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
21989 بهزاد جعفری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21990 بهمن جعفری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21991 پرویز جعفری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21992 پروین جعفری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21993 پروین جعفری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
21994 تکتم جعفری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21995 تیمور جعفری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21996 جعفر جعفری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21997 جمیله جعفری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21998 جواد جعفری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
21999 جواد جعفری 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22000 جواد جعفری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40880107