راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 22001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22001 رسول جعفری نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22002 زهرا جعفری نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22003 سلیمان جعفری نژاد 1384 دامپزشكي دامپزشکی
22004 طاهره جعفری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22005 محمد جعفری نژاد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22006 حمید جعفری نژاد بجستانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
22007 حمید جعفری نژادبجستانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22008 مریم جعفری نژادبسطامی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
22009 اباذر جعفری نسب 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22010 خسرو جعفری نسب 1349 علوم پايه زمین شناسی
22011 سیدمحمدرضا جعفری نسب 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22012 محدثه جعفری نسب کرمانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22013 مجید جعفری نوزاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22014 علی اصغر جعفری نوق 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22015 عادله جعفری نیکو 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22016 الهه جعفری هرفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22017 مهرداد جعفری یخفروزانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22018 زینب جعفری ینگی کند 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
22019 زینب جعفری ینگی کند 1389
22020 آذین جعفریان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
22021 احد جعفریان 1366 كشاورزى زراعت
22022 احمد جعفریان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22023 بهاره جعفریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
22024 بی بی ندا جعفریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
22025 بی بی هانیه جعفریان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
22026 بی بی هانیه جعفریان 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
22027 حسن جعفریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22028 حمیدرضا جعفریان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22029 حمیدرضا جعفریان 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22030 زکیه جعفریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
22031 زینب جعفریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22032 سارا جعفریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22033 صدیقه جعفریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
22034 عطااله جعفریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22035 علی جعفریان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22036 علی جعفریان 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22037 علی جعفریان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22038 فاطمه جعفریان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22039 فهیمه جعفریان 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
22040 کلثوم جعفریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22041 محمدرضا جعفریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22042 مصطفی جعفریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22043 مصطفی جعفریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22044 نیکی جعفریان فرد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22045 زهرا جعفریان اول 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
22046 مهدی جعفریان اول 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22047 جابر جعفریان جلودار 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22048 علی جعفریان جلودار 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22049 مرتضی جعفریان دهکردی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
22050 نسرین جعفریان دهکردی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22051 رئوفه سادات جعفریان راد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22052 مهدی جعفریان زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22053 آزیتا جعفریان شهری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22054 علی جعفریان غلامرضایی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
22055 ملیحه جعفریان کاریزک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22056 مهدی جعفریان کیکانلو 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22057 ناهید جعفریان کیکانلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22058 ناهید جعفریان کیکانلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
22059 هادی جعفریان گرو 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
22060 هادی جعفریان گرو 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
22061 مهدی جعفریان مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22062 مرتضی جعفریان نیک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22063 حسن جعفریانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22064 حسن جعفریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
22065 زهرا جعفریانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22066 محترم جعفریانی 1384 علوم پايه زمین شناسی
22067 مینا جعفریانی 1379 علوم پايه فیزیک
22068 هادی جعفریانی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22069 سیده حمیده جعفریه مزرعه آخوندی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
22070 سیده حمیده جعفریه مزرعه اخوندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22071 جعفر جعویک 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22072 جعفر جعویک 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
22073 زهیرمحمدهاشم جعیفر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22074 اعظم جغتائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22075 حسین جغتائی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22076 سهیلاسادات جغتائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
22077 صادق جغتائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22078 علی جغتائی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22079 علیرضا جغتائی 1376 علوم پايه زمین شناسی
22080 فرشته جغتائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22081 محسن جغتائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22082 محمود جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
22083 منصوره جغتائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22084 مهری جغتائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
22085 مهری جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
22086 مهری خانم جغتائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22087 نجمه جغتائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
22088 علی اکبر جغتای 1373 مهندسي آتشنشاني
22089 زهرا جغتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22090 صادق جغتایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22091 طاهره جغتایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22092 فاطمه جغتایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22093 مجتبی جغتایی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
22094 مسعود جغتایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22095 منیره سادات جغراتیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22096 محبوبه جغفری 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22097 منیر جفائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22098 اعظم جفائی شهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22099 معصومه جفادوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22100 صادق جقتائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044029