راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 22001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22001 سیده فاطمه جلال زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22002 آرمان جلال زاده مقدم شهری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22003 بنفشه جلال زاده مقدم شهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22004 رقیه جلال شاهکوهی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
22005 فاطمه جلال شاهکوهی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22006 رضا جلال کمالی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22007 سیدعلیرضا جلال نیا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22008 منصوره جلال یزدی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22009 منصوره جلال یزدی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22010 پناه علی جلالت 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22011 رهام جلالوند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
22012 آرش جلالی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22013 آرش جلالی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22014 آرش جلالی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22015 آزاده جلالی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
22016 ابوالقاسم جلالی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22017 احسان جلالی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22018 الهام جلالی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22019 الهام جلالی 1385 هنر نيشابور نقاشی
22020 امیر جلالی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22021 بهزاد جلالی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22022 بی تا جلالی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
22023 پگاه جلالی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22024 ثمین جلالی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
22025 جلیل جلالی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22026 جواد جلالی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22027 حجت جلالی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22028 حسین جلالی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22029 حمید جلالی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
22030 حمیده جلالی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22031 زهرا جلالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22032 زهرا جلالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22033 زهرا جلالی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22034 زهرا جلالی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
22035 زهره جلالی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22036 سحر جلالی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22037 سمیرا جلالی 1378 علوم پايه زمین شناسی
22038 سیدرضا جلالی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22039 سیدقاسم جلالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22040 سیده منیره جلالی 1382 علوم پايه فیزیک
22041 شهره جلالی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
22042 شهین جلالی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
22043 صدیقه جلالی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
22044 طالب جلالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22045 عالیه جلالی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22046 عالیه جلالی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
22047 عباس جلالی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
22048 عبدالله جلالی 1389
22049 عطیه جلالی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
22050 علی جلالی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22051 علی جلالی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22052 علی جلالی 1390 علوم پايه فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان
22053 غزاله جلالی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22054 فاطمه جلالی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
22055 فایزه جلالی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22056 فریبا جلالی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22057 فیروزه جلالی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
22058 قباد جلالی 1391 كشاورزى علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
22059 لیلی جلالی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22060 ماریا جلالی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22061 محبوبه جلالی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
22062 محدثه جلالی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
22063 محدثه جلالی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22064 محمد جلالی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22065 محمداسماعیل جلالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
22066 محمدامین جلالی 1363 كشاورزى امور زراعی
22067 محمدرضا جلالی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22068 مرتضی جلالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22069 مریم جلالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22070 مریم جلالی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22071 مریم جلالی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22072 معصومه جلالی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22073 منوچهر جلالی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22074 مهدی جلالی 1356 علوم پايه زیست شناسی
22075 مهرداد جلالی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22076 میترا جلالی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22077 میترا جلالی 1370 علوم رياضي ریاضی محض
22078 نجمه جلالی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22079 نجمه جلالی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22080 ندا جلالی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22081 نقی جلالی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22082 نیوشا جلالی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
22083 هنگامه جلالی ندوشنی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22084 زهره جلالی امیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22085 آرمین جلالی باجگیران 1376 علوم رياضي آمار
22086 میترا جلالی باجگیران 1369 علوم پايه دبیری شیمی
22087 راضیه جلالی بایگی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22088 حمیدرضا جلالی بجنوردی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22089 حدیثه جلالی بجنوردی راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22090 احمد رضا جلالی بردر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22091 احمدرضا جلالی بردر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22092 آرزو جلالی برکیش 1393 علوم پايه زمین شناسی
22093 ارزو جلالی برکیش 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
22094 مریم جلالی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
22095 راضیه بی بی جلالی پوریزدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22096 حمیدرضا جلالی ترشیزی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22097 مرتضی جلالی خلیل آباد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22098 غزاله جلالی خلیلیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
22099 ملیحه جلالی خواه 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22100 مهدی جلالی زمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38378522