راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,807

نمایش موارد : 22001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22001 مهدی جلیلی مهربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22002 منا جلیلی نخودیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22003 آرمین جلیلی وندسلوط 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22004 سیده زهرا جلیلی هاشمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22005 فتانه جلیلی یوسف نژاد 1389
22006 جواد جلیلیان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22007 حسنا جلیلیان 1386 هنر نيشابور نقاشی
22008 روزیتا جلیلیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22009 سهیلا جلیلیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22010 سیدسعید جلیلیان 1375 علوم رياضي آمار
22011 سیده متین جلیلیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22012 علی جلیلیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
22013 فاطمه جلیلیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
22014 لیلی جلیلیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22015 منیژه جلیلیان 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22016 غزاله جلیلیان جمع 1380 علوم پايه فیزیک
22017 محبوبه جلیلیان انارکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22018 حسن جلیلیان پویا 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
22019 حمیدرضا جلیلیان خالقی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22020 مجید جلیلیان صفارپور 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
22021 حسین جلیلیان عاملی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22022 حسین جلیلیان عاملی 1387 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22023 مریم جلیلیان عاملی 1384 علوم رياضي آمار
22024 علی جلیلیان عطار 1358 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22025 علی خ جلیلیان عطار 1373 علوم رياضي ریاضی
22026 زهره جلیلیان فتاحی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22027 محسن جلیلیان قالیباف 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22028 کمال جلیلیان کبیری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
22029 اشرف جلیلیان مبهوت 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22030 حدیث جلیلیان مشهود 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22031 حدیث جلیلیان مشهود 1387 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22032 الهه جلیلیان مصلحی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22033 سحر جلیلیان مهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
22034 محمد جلینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22035 محمد جلینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22036 مریم جلینی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
22037 مریم جلینی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
22038 اعظم جم ساز 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
22039 ناهید جم ساز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
22040 ملیحه جمادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22041 هیوا جماران 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22042 جعفر جماعتی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22043 جعفر جماعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22044 جواد جماعتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
22045 سعید جماعتی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22046 حسین جمال 1390 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
22047 فرزانه جمال 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22048 مرتضی ریاض جمال جمال 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
22049 مرضیه جمال 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
22050 صدیقه سادات جمال آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22051 مریم سادات جمال آبادی 1380 علوم رياضي آمار
22052 مصطفی جمال آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22053 جواد جمال ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22054 علی اصغر جمال ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
22055 محمود جمال ابادی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
22056 محسن جمال باشی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22057 مژده جمال پور 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
22058 حسین جمال خو 1361 مهندسي راه و ساختمان
22059 محدثه جمال خو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22060 محمدحسین جمال خو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
22061 شهریار جمال زاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22062 علیرضا جمال زاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
22063 کیوان جمال زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22064 گل نوش جمال زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
22065 محمد جمال زاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22066 هدیه جمال زاده 1378 علوم پايه فیزیک
22067 هدیه جمال زاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
22068 جواد جمال زاده جمالکندی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
22069 سیده صابره جمال زاده موسوی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22070 فرشته جمال نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22071 اعظم السادات جمال هاشمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22072 سیدحسین جمال هاشمی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22073 فاطمه جمالان بیمرغ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22074 لیلا جمالان بیمرغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22075 معصومه جمالزاده مقدم 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22076 فرزاد جمالزهی مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
22077 آمنه جمالی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22078 ابوالقاسم جمالی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
22079 اکرم جمالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22080 بابک جمالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22081 بهزاد جمالی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
22082 تهمینه جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22083 جمال الدین جمالی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22084 جمشید جمالی 1381 علوم رياضي آمار
22085 حسن جمالی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22086 حسین جمالی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
22087 رحمان جمالی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
22088 رضا جمالی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22089 رضا جمالی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22090 زهره جمالی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22091 ساناز جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22092 سعید جمالی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
22093 سعید جمالی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
22094 سمانه جمالی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22095 سمانه جمالی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22096 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22097 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22098 سمیه جمالی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
22099 سهیل جمالی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
22100 سهیل جمالی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37906835