راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 22001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22001 شراره جمشیدیان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22002 فاطمه جمشیدیان 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22003 فیروزه جمشیدیان 1376 علوم پايه فیزیک
22004 مجید جمشیدیان مجاور 1381 دامپزشكي دامپزشکی
22005 علیرضا جمشیدیان رشتخوار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22006 مهدی جمشیدیان رشتخواری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
22007 علیرضا جمشیدیان مجاور 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
22008 مجید جمشیدیان مجاور 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
22009 معصومه جمعگی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22010 اکرم جمعه 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22011 مریم جمعه اسداباد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22012 حمید جمعه بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22013 سیدعلی حسن جمعه پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22014 صغری جمعه پور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22015 محمود جمعه پور 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22016 سمانه جمعه پور زاوه 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
22017 سعید جمعه پور هدایت آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
22018 حمید جمعه پورچهارامان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22019 مریم جمعه پورشریف اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22020 فروزان جمعه پورکاریزکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22021 زهرا جمعه زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
22022 زهرا جمعه زاده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
22023 صالحه جمعه زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22024 محبوبه جمعه زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22025 محبوبه جمعه زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
22026 راحله جمعه زاده بهابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22027 راحله جمعه زاده بهابادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22028 زهرا جمعه طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22029 مرضیه جمعه کی یان ارداکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22030 نجمه جمعه کیان ارداکی 1381 علوم پايه زمین شناسی
22031 ابوالفضل جمعه گیان ارداکی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
22032 رضا جمعه منظری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22033 سکینه جمعه نیا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22034 عاطفه جمعهء 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
22035 پریان جمعی 1390 علوم پايه فیزیک
22036 وحید جمعی 1387 هنر نيشابور نقاشی
22037 مریم جمهوری شوکت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
22038 سارا جمهوری شوکت آباد 1378 علوم رياضي آمار
22039 سارا جمهوری شوکت آباد 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
22040 سارا جمهوری شوکت آباد 1384 علوم رياضي آمار
22041 رواء عصام جمیل جمیل 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
22042 فاطمه جمیل 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
22043 حبیب جمیل زاده 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
22044 ذلفا جمیل زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22045 عصمت جمیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
22046 فرشته جمیلی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
22047 محمدرضا جمیلی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
22048 مرضیه جمیلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22049 مسعود جمیلی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
22050 نگین جمیلی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22051 نگین جمیلی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22052 شیما جمیلی دشتبیاضی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22053 زهرا جمیلی شیروان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22054 زهرا جمیلی شیروان 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
22055 زهرا جمیلی شیروان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
22056 زینب جمیلی شیروان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22057 سمیرا جناب 1389 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
22058 اعظم جنابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22059 زهرا جنابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22060 فاطمه جنابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22061 هادی جنابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22062 گیتا جنابیه 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22063 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
22064 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
22065 زینب جنامی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
22066 صدیقه جنانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
22067 محمدرضا جنانی 1355 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
22068 محسن جنانی قدیربیگلر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22069 تکتم جنت 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22070 علی اکبر جنت آبادی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
22071 اسماعیل جنت ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22072 علی اکبر جنت آبادی 1383 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
22073 ازاده جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22074 امیرحسین جنتی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22075 جواد جنتی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
22076 حبیبه جنتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22077 حسن جنتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22078 حمید جنتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22079 زهرا جنتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
22080 سپیده جنتی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22081 سپیده جنتی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22082 سمیه جنتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22083 سّمیه جنّتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22084 سونا جنتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22085 علی جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22086 مجید جنتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22087 مهدی جنتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
22088 راضیه جنتی پیروز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22089 سلیمه جنتی پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22090 محمد حسین جنتی پیروز 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
22091 محمدحسین جنتی پیروز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
22092 مرضیه جنتی پیروز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22093 زهرا جنتی جنت آباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22094 میترا جنتی جهرمی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
22095 کشور جنتی راد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22096 عربعلی جنتی زاده 1364 علوم رياضي آمار
22097 مهدیه جنتی عطائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
22098 امین جنتی فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22099 فاطمه جنتی فرد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
22100 فاطمه جنتی فرد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299529