راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 22001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22001 علیرضا جاهدطاهرانی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22002 علیرضا جاهدطاهرانی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22003 فاطمه جاهدطاهرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
22004 ستاره جاهدناوخ 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22005 ستاره جاهدناوخ 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
22006 اکرم جاهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22007 جواد جاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22008 سکینه جاهدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22009 سیده زهره جاهدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22010 فاطمه جاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
22011 اعظم جاهدی چکاب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22012 بی بی سمیه جاهدی پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22013 سعید جاهدی پور 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
22014 فرشته جاهدی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22015 جواد جاهدی چکاب 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22016 فاطمه جاهدی خیراباد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22017 نوید جاهدی دباغ 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22018 احسان جاهدی زاده 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
22019 میلاد جاهدی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22020 زینب جاهدی ساری قیه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
22021 علی جاهدی طوسی 1375 علوم پايه شیمی
22022 فهیمه جاهدی فاز 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22023 صدیقه جاهدی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22024 محجوبه جاهدی منصوری 1388 علوم پايه فیزیک
22025 محجوبه جاهدی منصوری 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
22026 محمد جاهدیان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22027 نسیم جاهدیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
22028 زهرا جبارانی طرقبه 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22029 مریم جبارزادنوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22030 پرهام جبارزاده 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22031 مریم جبارزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
22032 نسیبه جبارزاده سرابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22033 یلدا جبارزاده سرابی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22034 پرهام جبارزاده کابلی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22035 مژگان جبارزاده گنجه 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22036 مسعود جبارزاده گنجه 1369 علوم پايه شیمی
22037 مهران جبارزاده گنجه 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22038 مهرداد جبارزاده گنجه 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22039 اسمعیل جباری 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22040 الناز جباری 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
22041 الهام جباری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22042 الهه جباری 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
22043 بهاره جباری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22044 جمال جباری 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
22045 حسن جباری 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22046 حسین جباری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22047 خاطره جباری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
22048 زهره جباری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
22049 سمانه جباری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22050 سیدابوالفضل جباری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22051 صدیقه جباری 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
22052 علی جباری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22053 علی جباری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
22054 علی جباری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
22055 محسن جباری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22056 محسن جباری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
22057 محمد جباری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22058 مریم جباری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22059 مریم جباری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22060 نازنین جباری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22061 نصیب الله جباری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22062 هادی جباری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22063 علی جباری شاهزاده محمدی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
22064 علی جباری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22065 مهدی جباری نوقابی 1379 علوم رياضي آمار
22066 علی جباری آزاد 1349 علوم پايه فیزیک
22067 علی جباری آزاد 1346 علوم پايه فیزیک
22068 آتنا جباری الم دشت 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
22069 آتنا جباری الم دشت 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
22070 آتنا جباری الم دشت 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
22071 رفیده جباری الم دشت 1378 علوم رياضي ریاضی محض
22072 حنانه جباری المدشت 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
22073 امیر جباری برجسته 1354 علوم پايه فیزیک
22074 جواد جباری بزدی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22075 فاطمه جباری بزدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22076 مرضیه جباری بزدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22077 مرضیه جباری بزدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
22078 مریم جباری بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22079 رضا جباری پور 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22080 امیر جباری ثانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22081 انسیه جباری ثانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22082 مهدی جباری ثانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22083 زینب جباری چرمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22084 فروزان جباری رودی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22085 حمیدرضا جباری قپق تاز 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22086 شعیب جباری قلعه خاکی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
22087 مرتضی جباری کندری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
22088 حسین جباری مشکنانی 1354 علوم پايه شیمی
22089 علی جباری مقدم 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22090 علی جباری مقدم 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22091 راهله جباری نوقابی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22092 فاطمه جباری نوقابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
22093 فاطمه جباری نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22094 هادی جباری نوقابی 1375 علوم رياضي آمار
22095 هادی جباری نوقابی 1382 علوم رياضي آمار
22096 مریم جباری هادی آباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22097 فاطمه جباریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
22098 فاطمه جباریان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
22099 معصومه جباریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22100 حسن عادل جبر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223159