راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 22001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22001 زینب جعفری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22002 زینب جعفری 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
22003 سامان جعفری 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
22004 سجاد جعفری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22005 سجاد جعفری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
22006 سجاد جعفری 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
22007 سحر جعفری 1385 علوم پايه فیزیک
22008 سرفرازحسین جعفری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22009 سعید جعفری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22010 سعید جعفری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
22011 سعیده جعفری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22012 سعیده جعفری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22013 سعیده جعفری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22014 سکینه بیگم جعفری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22015 سمیرا جعفری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22016 سمیه جعفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22017 سهیلا جعفری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22018 سید احمد جعفری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
22019 سید صادق جعفری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
22020 سیّد مهدی جعفری 1363 مهندسي مهندسی عمران
22021 سید هادی جعفری 1384 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
22022 سیداسماعیل جعفری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22023 سیدمجتبی جعفری 1369 علوم پايه زیست شناسی
22024 سیدمحسن جعفری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
22025 سیدمحمدصادق جعفری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22026 سیدمحمدصادق جعفری 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
22027 سیدمهدی جعفری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22028 سیده پریسا جعفری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22029 سیدهادی جعفری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
22030 شیما جعفری 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22031 صدیقه جعفری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
22032 صدیقه جعفری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22033 طاهره جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22034 طاهره جعفری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22035 طاهره جعفری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22036 طیبه جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22037 طیبه جعفری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22038 عباس جعفری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22039 عباس جعفری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22040 عباسعلی جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22041 عبدالرحمان جعفری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
22042 عبدالله جعفری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22043 عبداله جعفری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22044 عبداله جعفری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
22045 عفت جعفری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22046 علی جعفری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22047 علی جعفری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22048 علی جعفری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22049 علی جعفری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22050 علی جعفری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22051 علی جعفری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
22052 علی جعفری 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
22053 علی جعفری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22054 علی جعفری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
22055 علی اصغر جعفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22056 علی اصغر جعفری 1376 علوم پايه فیزیک
22057 علی رضا جعفری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22058 علی محمد جعفری 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
22059 علی محمد جعفری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22060 علی محمد جعفری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22061 علیرضا جعفری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
22062 علیرضا جعفری 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22063 غلام فاروق جعفری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22064 غلامرضا جعفری 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22065 غلامرضا جعفری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22066 غلامرضا جعفری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
22067 غلامرضا جعفری 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22068 غلامعلی جعفری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
22069 فائزه جعفری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22070 فاطمه جعفری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22071 فاطمه جعفری 1379 علوم رياضي آمار
22072 فاطمه جعفری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22073 فاطمه جعفری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
22074 فاطمه جعفری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
22075 فاطمه جعفری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22076 فاطمه جعفری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22077 فاطمه جعفری 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22078 فاطمه جعفری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22079 فاطمه جعفری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22080 فاطمه جعفری 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
22081 فاطمه جعفری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
22082 فریبا جعفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22083 فریدون جعفری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22084 فهیمه جعفری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22085 فهیمه جعفری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22086 فهیمه جعفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22087 فهیمه جعفری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22088 فهیمه جعفری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
22089 قاسم جعفری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22090 قدیر جعفری 1390 علوم پايه فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان
22091 کاظم جعفری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22092 کلثومه جعفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22093 کیمیا جعفری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
22094 کیوان جعفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22095 گل بهار جعفری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22096 لیلا جعفری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22097 لیلا جعفری 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
22098 مجتبی جعفری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
22099 مجتبی جعفری 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
22100 مجید جعفری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489005