راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 22201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22201 منصوره جلایری راد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22202 سیما جلایری قویونلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22203 مهدیه جلایری کاهو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22204 زینت جلایری لائین 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22205 زینت جلایری لائین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
22206 علیرضا جلایری لاین 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22207 محسن جلایری لاین 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22208 سمیه جلایری نژاد برده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
22209 احمد جلایریان دربندی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
22210 فاطمه جلایریان دربندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22211 زهرا جلمبادانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
22212 سمانه جلمبادانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
22213 صفرعلی جلمبادانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
22214 عزت جلمبادانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22215 حیدر صبیح جلوب 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
22216 صابر جلوخانی نیارکی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
22217 مجید جلودار 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22218 امین جلودار نوقابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22219 امیرحسن جلودارزاده سدئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
22220 مهدی جلوداری نوقابی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22221 رضا جلوس جمشیدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22222 حسین جلوه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22223 افسانه جلوه گر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
22224 حسین جلوه گران اصفهانی 1380 علوم رياضي آمار
22225 علی نجات جلویز 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22226 محمداسمعیل جلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22227 فریبا جلیبا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22228 الهام جلیل العلمائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
22229 الهام جلیل العلمایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22230 راضیه جلیل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22231 راضیه جلیل پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
22232 معین جلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22233 صادق جلیل وند 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22234 صفیه جلیل وند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22235 محمدامین جلیل وند 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22236 پریا جلیل وند قزوینی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22237 حامد جلیلوند 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22238 قاسم جلیلوند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
22239 مریم جلیلوند 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
22240 سارا جلیلوندقزوینی فرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22241 احمد جلیلی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22242 اعظم سادات جلیلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
22243 الهه جلیلی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
22244 جلیل جلیلی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22245 جواد جلیلی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22246 حسن جلیلی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22247 حسن جلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22248 حمید جلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22249 رسول جلیلی 1358 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22250 روح اله جلیلی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22251 زهرا جلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22252 زهرا جلیلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22253 سیدعلیرضا جلیلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22254 سیدمجتبی جلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22255 سیده مروارید جلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22256 عصمت جلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22257 فاطمه جلیلی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
22258 فرح جلیلی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
22259 فرزانه جلیلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
22260 فریبرز جلیلی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
22261 محمدرضا جلیلی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22262 محمود جلیلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22263 محمود جلیلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22264 مریم جلیلی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22265 مهران جلیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22266 میلاد جلیلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
22267 نیلوفر جلیلی 1389
22268 آسیه جلیلی هنرور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22269 نرجس خاتون جلیلی انوشیروانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22270 حسین جلیلی باذل 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22271 رعنا جلیلی باذل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22272 شهناز جلیلی باذل 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22273 مریم جلیلی باذل 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
22274 منیره سادات جلیلی پروانه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22275 منیره سادات جلیلی پروانه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
22276 فهیمه جلیلی تقویان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22277 محمدمهدی جلیلی تقویان 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22278 مصطفی جلیلی تقویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22279 مصطفی جلیلی تقویان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22280 محمدباقر جلیلی جشن آباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22281 صغری جلیلی جشن آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22282 صغری جلیلی جشن آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22283 مجدالدین جلیلی جشن آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22284 فرید جلیلی جمشیدیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22285 محمدتقی جلیلی جمشیدیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22286 فاطمه جلیلی دربندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22287 حمیده جلیلی دربندی سفلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22288 محسن جلیلی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22289 فائزه جلیلی شناسائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22290 زهرا جلیلی شناسایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22291 جمیله جلیلی شهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22292 بهروز جلیلی ضمیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22293 بهروز جلیلی ضمیری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22294 بردیا جلیلی فر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22295 مرتضی جلیلی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
22296 فریبا جلیلی فیروزی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22297 مرتضی جلیلی قاضی زاده 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
22298 سیما جلیلی قاضی زاده خیاط 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22299 سعید جلیلی کبریائی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22300 سعید جلیلی کبریائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372326