راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 22201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22201 هادی جزایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22202 علی اصغر جزخراسانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
22203 رقیه جزمنشی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22204 رضا جزمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22205 زهرا جزندری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
22206 فاطمه زهرا جزی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22207 محمدعلی جزی خرزوقی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
22208 آیدا جزینی بجستانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22209 فرناز جزینی درچه 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22210 حسن جسمانی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22211 محمّد جسمانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22212 سارا جعفر زاده 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
22213 نیوشا جعفر زاده 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
22214 نازنین جعفر زاده کرمانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
22215 مرتضی جعفر زاده نجار 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
22216 مجید جعفرآقائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22217 اسماعیل جعفرپناه 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22218 ابراهیم جعفرپور 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22219 امیر جعفرپور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22220 ایمان جعفرپور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22221 ایمان جعفرپور 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
22222 بابا علی جعفرپور 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22223 بیتا جعفرپور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22224 بیتا جعفرپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22225 سمانه جعفرپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22226 نصراله جعفرپور 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
22227 نفیسه جعفرپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22228 طاهره جعفرپور چک آب 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
22229 فاطمه جعفرپور چک اب 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
22230 مینا جعفرپوربروجنی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
22231 مژگان جعفرپورجاغرق 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22232 ثریا جعفرپورچکاب 1378 علوم پايه زمین شناسی
22233 جواد جعفرپورچکاب 1357 مهندسي برق
22234 ستاره جعفرپورچکاب 1378 علوم پايه زمین شناسی
22235 طاهره جعفرپورچکاب 1387 مهندسي مهندسی شیمی
22236 فاطمه جعفرپورچکاب 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
22237 فهیمه جعفرپورچکاب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22238 سمیه جعفرپورنصیرمحله 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22239 محمد جعفرخادم 1375 علوم پايه زمین شناسی
22240 شبنم جعفرخانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22241 علی جعفرخانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
22242 محمد جعفرخانی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22243 زهرا جعفردرواری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22244 اسماء جعفردقیقی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22245 جعفر جعفردقیقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
22246 وحید جعفررمزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22247 آرزو جعفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22248 آزاده جعفرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22249 آزاده جعفرزاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22250 افسانه جعفرزاده 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
22251 اکرم جعفرزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22252 الهام جعفرزاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22253 الهه جعفرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22254 پروین جعفرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22255 پروین جعفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
22256 جلال جعفرزاده 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22257 حامد جعفرزاده 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
22258 حامد جعفرزاده 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
22259 حامد جعفرزاده 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
22260 حسین جعفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22261 حمید جعفرزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22262 راضیه سیمین جعفرزاده 1354 علوم پايه شیمی
22263 زهرا جعفرزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
22264 زهرا جعفرزاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22265 زهراالهه جعفرزاده 1354 علوم پايه شیمی
22266 زینب جعفرزاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22267 سمیه السادات جعفرزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22268 سّیدجواد جعفرزاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22269 سیده معصومه جعفرزاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
22270 عاطفه جعفرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
22271 عباس جعفرزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
22272 عباس جعفرزاده 1375 علوم رياضي ریاضی محض
22273 عبدالرضا جعفرزاده 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
22274 عصمت جعفرزاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22275 عطا جعفرزاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22276 علی جعفرزاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22277 علی جعفرزاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22278 مرتضی جعفرزاده 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
22279 معصومه جعفرزاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22280 ملیحه جعفرزاده 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22281 مهدی جعفرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
22282 مینو جعفرزاده 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
22283 نعیم جعفرزاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22284 نیلوفر جعفرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22285 نیلوفر جعفرزاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22286 هدا جعفرزاده 1378 علوم رياضي ریاضی محض
22287 ابوالفضل جعفرزاده باغان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22288 الهه جعفرزاده اصفهانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22289 علی رضا جعفرزاده اصفهانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22290 نسرین جعفرزاده اصفهانی 1357 علوم پايه علوم جانوری
22291 مصطفی جعفرزاده اطربی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
22292 طوبی جعفرزاده باغان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
22293 مهشید جعفرزاده باکوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22294 محبوبه جعفرزاده بجستانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22295 علی جعفرزاده برگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22296 مهناز جعفرزاده بنا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22297 تکتم جعفرزاده بناء 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
22298 الهام جعفرزاده بوانلو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22299 محسن جعفرزاده بوانلو 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22300 حسین جعفرزاده بهابادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223151