راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 22301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22301 بهمن جعفری زارع 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
22302 سپیده جعفری زاوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22303 محبوبه جعفری زاوه 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22304 علی جعفری زرمهری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
22305 نرگس جعفری زنگلانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22306 منیره جعفری سبزیکاران مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22307 شهلا جعفری سرابی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22308 حسن جعفری سرناابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
22309 طاهره جعفری سهل اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22310 جواد جعفری سیداباد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22311 سعید جعفری سیداباد 1383 علوم پايه زمین شناسی
22312 وحید جعفری سیداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22313 وحید جعفری سیداباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22314 حمیده جعفری سیریزی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22315 سیدروح اله جعفری سیریزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22316 سیدمهدی جعفری سیریزی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22317 سیده حکیمه جعفری سیریزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22318 جلیل جعفری شاندیز 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
22319 رعنا جعفری شاه آباد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22320 سیدهادی جعفری شیاده 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
22321 علیرضا جعفری صیادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22322 جابر جعفری طرقی 1383 علوم رياضي آمار
22323 سیدامیر جعفری عالیزمینی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22324 طوبی جعفری عراقی 1379 علوم پايه زمین شناسی
22325 علی جعفری علم آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22326 ساجده جعفری فرخد 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22327 سمیه جعفری فرخد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22328 محمدرضا جعفری فرخد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22329 سعید جعفری فره چناق 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22330 هادی جعفری فیروزآباد 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22331 فاطمه جعفری قلعه جوقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22332 ایمان جعفری قوچانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
22333 امید جعفری قوژدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22334 سعدی جعفری کاردگر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22335 شیما جعفری کجوری 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
22336 علی جعفری کشتلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22337 فاطمه جعفری کمانگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22338 مهدی جعفری کیا 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
22339 نعمت اله جعفری گدنه 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22340 رضا جعفری گوکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22341 دانیال جعفری گیو 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22342 زهرا جعفری گیو 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
22343 عیسی جعفری گیو 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
22344 سعید جعفری ماچک پشتی 1367 علوم رياضي ریاضی
22345 فضل اله جعفری ماسوله 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22346 ژاله جعفری مدرک 1373 علوم رياضي ریاضی
22347 محسن جعفری مذهب حقیقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22348 امین جعفری مقدم 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
22349 حجت جعفری مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22350 محمد جعفری مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
22351 معصومه جعفری مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
22352 میلاد جعفری مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
22353 ایوب جعفری ملک آبادی 1390 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
22354 محمدرضا جعفری ممتاز 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22355 امیر جعفری منامین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22356 جواد جعفری مندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
22357 سارا جعفری نائینی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22358 هاله جعفری نائینی لطف آبادی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22359 هاله جعفری نائینی لطف آبادی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22360 فرزانه جعفری نجف آباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22361 محمدحسن جعفری نجف آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22362 محمّدسعید جعفری نجف آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
22363 رسول جعفری نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22364 زهرا جعفری نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22365 سلیمان جعفری نژاد 1384 دامپزشكي دامپزشکی
22366 طاهره جعفری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22367 محمد جعفری نژاد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22368 حمید جعفری نژاد بجستانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
22369 حمید جعفری نژادبجستانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22370 مریم جعفری نژادبسطامی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
22371 اباذر جعفری نسب 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22372 خسرو جعفری نسب 1349 علوم پايه زمین شناسی
22373 سیدمحمدرضا جعفری نسب 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22374 محدثه جعفری نسب کرمانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22375 محدثه جعفری نسب کرمانی 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
22376 مجید جعفری نوزاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22377 علی اصغر جعفری نوق 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22378 عادله جعفری نیکو 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22379 الهه جعفری هرفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22380 مهرداد جعفری یخفروزانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22381 زینب جعفری ینگی کند 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
22382 زینب جعفری ینگی کند 1389
22383 آذین جعفریان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
22384 احد جعفریان 1366 كشاورزى زراعت
22385 احمد جعفریان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22386 بهاره جعفریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
22387 بی بی ندا جعفریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
22388 بی بی هانیه جعفریان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
22389 بی بی هانیه جعفریان 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
22390 حسن جعفریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22391 حمیدرضا جعفریان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22392 حمیدرضا جعفریان 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22393 زکیه جعفریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22394 زینب جعفریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22395 سارا جعفریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22396 صدیقه جعفریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
22397 عطااله جعفریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22398 علی جعفریان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22399 علی جعفریان 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22400 علی جعفریان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40769949