راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 22401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22401 خدیجه جعفری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22402 داریوش جعفری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
22403 داریوش جعفری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
22404 داود جعفری 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22405 داود جعفری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22406 راضیه جعفری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22407 رامین جعفری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
22408 رضا جعفری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22409 رضا جعفری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22410 رضا جعفری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22411 رضا جعفری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22412 رضا جعفری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22413 رقیه جعفری 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
22414 روح الله جعفری 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
22415 روح اله جعفری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22416 زکیه جعفری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22417 زکیه جعفری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22418 زهرا جعفری 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22419 زهرا جعفری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22420 زهرا جعفری 1377 علوم رياضي ریاضی محض
22421 زهرا جعفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22422 زهرا جعفری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22423 زهرا جعفری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22424 زهرا جعفری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22425 زهرا جعفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
22426 زهرا جعفری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
22427 زهرا جعفری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
22428 زهرا جعفری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
22429 زهرا جعفری 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی مرتعداری
22430 زهره جعفری 1361 مهندسي راه و ساختمان
22431 زهره جعفری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22432 زینب جعفری 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
22433 زینب جعفری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22434 زینب جعفری 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
22435 سامان جعفری 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
22436 سجاد جعفری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22437 سجاد جعفری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
22438 سجاد جعفری 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
22439 سحر جعفری 1385 علوم پايه فیزیک
22440 سرفرازحسین جعفری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22441 سعید جعفری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22442 سعید جعفری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
22443 سعیده جعفری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22444 سعیده جعفری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22445 سعیده جعفری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22446 سکینه بیگم جعفری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22447 سمیرا جعفری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22448 سمیه جعفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22449 سهیلا جعفری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22450 سیامک جعفری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22451 سید احمد جعفری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
22452 سید صادق جعفری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
22453 سیّد مهدی جعفری 1363 مهندسي مهندسی عمران
22454 سید هادی جعفری 1384 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
22455 سیداسماعیل جعفری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22456 سیدمجتبی جعفری 1369 علوم پايه زیست شناسی
22457 سیدمحسن جعفری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
22458 سیدمحمدصادق جعفری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22459 سیدمحمدصادق جعفری 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
22460 سیدمهدی جعفری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22461 سیده پریسا جعفری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22462 سیدهادی جعفری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
22463 شیما جعفری 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22464 صدیقه جعفری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
22465 صدیقه جعفری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22466 طاهره جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22467 طاهره جعفری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22468 طاهره جعفری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22469 طیبه جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22470 طیبه جعفری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22471 عباس جعفری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22472 عباس جعفری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22473 عباسعلی جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22474 عبدالرحمان جعفری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
22475 عبدالله جعفری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22476 عبداله جعفری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22477 عبداله جعفری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
22478 عفت جعفری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22479 علی جعفری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22480 علی جعفری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22481 علی جعفری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22482 علی جعفری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22483 علی جعفری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22484 علی جعفری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
22485 علی جعفری 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
22486 علی جعفری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22487 علی جعفری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
22488 علی اصغر جعفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22489 علی اصغر جعفری 1376 علوم پايه فیزیک
22490 علی رضا جعفری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22491 علی محمد جعفری 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
22492 علی محمد جعفری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22493 علی محمد جعفری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22494 علیرضا جعفری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
22495 علیرضا جعفری 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22496 غلام فاروق جعفری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22497 غلامرضا جعفری 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22498 غلامرضا جعفری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22499 غلامرضا جعفری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
22500 غلامرضا جعفری 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199280