راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 22501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22501 سحر جلالی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22502 سمیرا جلالی 1378 علوم پايه زمین شناسی
22503 سیدرضا جلالی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22504 سیدقاسم جلالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22505 سیده منیره جلالی 1382 علوم پايه فیزیک
22506 شهره جلالی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
22507 شهین جلالی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
22508 صدیقه جلالی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
22509 طالب جلالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22510 عالیه جلالی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22511 عالیه جلالی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
22512 عباس جلالی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22513 عبدالله جلالی 1389
22514 عطیه جلالی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
22515 علی جلالی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22516 علی جلالی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22517 علی جلالی 1390 علوم پايه فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان
22518 غزاله جلالی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22519 فاطمه جلالی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
22520 فایزه جلالی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22521 فریبا جلالی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22522 فیروزه جلالی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
22523 قباد جلالی 1391 كشاورزى علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
22524 لیلی جلالی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22525 ماریا جلالی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22526 محبوبه جلالی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
22527 محدثه جلالی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
22528 محدثه جلالی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22529 محمد جلالی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22530 محمداسماعیل جلالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
22531 محمدامین جلالی 1363 كشاورزى امور زراعی
22532 محمدرضا جلالی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22533 مرتضی جلالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22534 مریم جلالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22535 مریم جلالی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22536 مریم جلالی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22537 معصومه جلالی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22538 منوچهر جلالی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22539 مهدی جلالی 1356 علوم پايه زیست شناسی
22540 مهرداد جلالی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22541 میترا جلالی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22542 میترا جلالی 1370 علوم رياضي ریاضی محض
22543 نجمه جلالی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22544 نجمه جلالی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22545 ندا جلالی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22546 نقی جلالی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22547 نیوشا جلالی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
22548 هنگامه جلالی ندوشنی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22549 زهره جلالی امیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22550 آرمین جلالی باجگیران 1376 علوم رياضي آمار
22551 میترا جلالی باجگیران 1369 علوم پايه دبیری شیمی
22552 راضیه جلالی بایگی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22553 حمیدرضا جلالی بجنوردی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22554 حدیثه جلالی بجنوردی راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22555 احمد رضا جلالی بردر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22556 احمدرضا جلالی بردر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22557 آرزو جلالی برکیش 1393 علوم پايه زمین شناسی
22558 ارزو جلالی برکیش 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
22559 مریم جلالی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
22560 راضیه بی بی جلالی پوریزدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22561 حمیدرضا جلالی ترشیزی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22562 مرتضی جلالی خلیل آباد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22563 غزاله جلالی خلیلیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
22564 ملیحه جلالی خواه 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22565 مهدی جلالی زمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22566 سیدرضا جلالی زیدانلو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22567 مصطفی جلالی سفیددشتی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22568 غلامرسول جلالی سنگانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22569 نفیسه جلالی صادق نیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22570 علیرضا جلالی طلب 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22571 حسن جلالی عزیزیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22572 اشرف جلالی عفتیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22573 حسین جلالی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22574 سمانه جلالی فر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
22575 صدیقه جلالی فر 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22576 مریم جلالی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22577 محمدجواد جلالی فرد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22578 سیدحسین جلالی فریزهندی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
22579 قاسم جلالی کامل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22580 محمود جلالی کامل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22581 سهراب جلالی کندری 1355 علوم پايه علوم جانوری
22582 ساجده جلالی کوهستانی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
22583 سیدرضا جلالی کوهی خیلی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
22584 سیدرضا جلالی کوهی خیلی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22585 سیدجواد جلالی کیاسری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22586 رحیم جلالی گرو 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
22587 جلال جلالی گلمکانی 1362 علوم پايه فیزیک
22588 فاطمه جلالی گلمکانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22589 سیده بنین جلالی لمردی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22590 عادله جلالی مجاهد 1383 علوم رياضي آمار
22591 جلال جلالی مسلم 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22592 راضیه جلالی مطلق 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22593 شهلا جلالی مظلومان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22594 محمد جلالی مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
22595 مریم جلالی مقدس 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22596 سیده مملکت جلالی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
22597 سیدهاشم جلالی مقدم 1368 كشاورزى زراعت
22598 نیلوفر جلالی مقدم 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22599 امیرحسین جلالی منش 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22600 جواد جلالی منقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40445075