راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 22601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22601 محدثه جلالی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22602 محمد جلالی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22603 محمداسماعیل جلالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
22604 محمدامین جلالی 1363 كشاورزى امور زراعی
22605 محمدرضا جلالی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22606 مرتضی جلالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22607 مریم جلالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22608 مریم جلالی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22609 مریم جلالی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22610 معصومه جلالی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22611 منوچهر جلالی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22612 مهدی جلالی 1356 علوم پايه زیست شناسی
22613 مهرداد جلالی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22614 میترا جلالی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22615 میترا جلالی 1370 علوم رياضي ریاضی محض
22616 نجمه جلالی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22617 نجمه جلالی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22618 ندا جلالی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22619 نقی جلالی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22620 نیوشا جلالی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
22621 هنگامه جلالی ندوشنی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22622 زهره جلالی امیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22623 آرمین جلالی باجگیران 1376 علوم رياضي آمار
22624 میترا جلالی باجگیران 1369 علوم پايه دبیری شیمی
22625 راضیه جلالی بایگی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22626 حمیدرضا جلالی بجنوردی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22627 حدیثه جلالی بجنوردی راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22628 احمد رضا جلالی بردر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22629 احمدرضا جلالی بردر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22630 آرزو جلالی برکیش 1393 علوم پايه زمین شناسی
22631 ارزو جلالی برکیش 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
22632 مریم جلالی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
22633 راضیه بی بی جلالی پوریزدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22634 حمیدرضا جلالی ترشیزی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22635 مرتضی جلالی خلیل آباد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22636 غزاله جلالی خلیلیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
22637 ملیحه جلالی خواه 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22638 مهدی جلالی زمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22639 سیدرضا جلالی زیدانلو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22640 مصطفی جلالی سفیددشتی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22641 غلامرسول جلالی سنگانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22642 نفیسه جلالی صادق نیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22643 علیرضا جلالی طلب 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22644 حسن جلالی عزیزیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22645 اشرف جلالی عفتیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22646 حسین جلالی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22647 سمانه جلالی فر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
22648 صدیقه جلالی فر 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22649 مریم جلالی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22650 محمدجواد جلالی فرد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22651 سیدحسین جلالی فریزهندی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
22652 قاسم جلالی کامل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22653 محمود جلالی کامل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22654 سهراب جلالی کندری 1355 علوم پايه علوم جانوری
22655 ساجده جلالی کوهستانی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
22656 سیدرضا جلالی کوهی خیلی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
22657 سیدرضا جلالی کوهی خیلی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22658 سیدجواد جلالی کیاسری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22659 رحیم جلالی گرو 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
22660 جلال جلالی گلمکانی 1362 علوم پايه فیزیک
22661 فاطمه جلالی گلمکانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22662 سیده بنین جلالی لمردی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22663 عادله جلالی مجاهد 1383 علوم رياضي آمار
22664 جلال جلالی مسلم 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22665 راضیه جلالی مطلق 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22666 شهلا جلالی مظلومان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22667 محمد جلالی مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
22668 مریم جلالی مقدس 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22669 سیده مملکت جلالی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
22670 سیدهاشم جلالی مقدم 1368 كشاورزى زراعت
22671 نیلوفر جلالی مقدم 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22672 امیرحسین جلالی منش 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22673 جواد جلالی منقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
22674 زهره جلالی منقابی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22675 سیدنبی جلالی موسوی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22676 طیبه جلالی مهر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22677 ارژنگ جلالی مهماندوست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22678 رضا جلالی ندوشنی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22679 سیدمحمد جلالی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22680 سیدمحمدرضا جلالی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
22681 سیدمصطفی جلالی نژاد 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22682 اشرف جلالی نیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22683 حانیه جلالی نیا 1393 مهندسي مهندسی صنایع
22684 طاهره جلالی نیا 1375 علوم رياضي ریاضی
22685 مریم جلالی نیا 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
22686 وحیده جلالی نیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22687 رحیم جلالی یزدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22688 علیرضا جلالی یزدی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
22689 مسعود جلالی یزدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
22690 آزاده جلالیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
22691 ازیتا جلالیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22692 الهه جلالیان 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22693 امیررضا جلالیان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22694 تکتم جلالیان 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22695 زهرا جلالیان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22696 زهرا جلالیان 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
22697 سارا جلالیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
22698 سیدجواد جلالیان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
22699 سیدرضا جلالیان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22700 معصومه جلالیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905175