راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 22601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22601 زینت جلایری لائین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
22602 علیرضا جلایری لاین 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22603 محسن جلایری لاین 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22604 سمیه جلایری نژاد برده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
22605 احمد جلایریان دربندی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
22606 فاطمه جلایریان دربندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22607 زهرا جلمبادانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
22608 سمانه جلمبادانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
22609 صفرعلی جلمبادانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22610 عزت جلمبادانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22611 حیدر صبیح جلوب 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
22612 صابر جلوخانی نیارکی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
22613 مجید جلودار 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22614 امین جلودار نوقابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22615 امیرحسن جلودارزاده سدئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
22616 مهدی جلوداری نوقابی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22617 رضا جلوس جمشیدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22618 حسین جلوه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22619 افسانه جلوه گر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
22620 حسین جلوه گران اصفهانی 1380 علوم رياضي آمار
22621 علی نجات جلویز 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22622 محمداسمعیل جلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22623 فریبا جلیبا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22624 الهام جلیل العلمائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
22625 الهام جلیل العلمایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22626 راضیه جلیل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22627 راضیه جلیل پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
22628 معین جلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22629 محسن جلیل نژاد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
22630 صادق جلیل وند 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22631 صفیه جلیل وند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22632 محمدامین جلیل وند 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22633 پریا جلیل وند قزوینی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22634 حامد جلیلوند 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22635 قاسم جلیلوند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
22636 مریم جلیلوند 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
22637 سارا جلیلوندقزوینی فرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22638 احمد جلیلی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22639 اعظم سادات جلیلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
22640 الهه جلیلی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22641 جلیل جلیلی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22642 جواد جلیلی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22643 حسن جلیلی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22644 حسن جلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22645 حمید جلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22646 رسول جلیلی 1358 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22647 روح اله جلیلی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22648 زهرا جلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22649 زهرا جلیلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22650 سیدعلیرضا جلیلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22651 سیدمجتبی جلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22652 سیده مروارید جلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22653 عصمت جلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22654 فاطمه جلیلی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
22655 فرح جلیلی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
22656 فرزانه جلیلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
22657 فریبرز جلیلی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
22658 محمدرضا جلیلی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22659 محمود جلیلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22660 محمود جلیلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22661 مریم جلیلی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22662 مهران جلیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22663 میلاد جلیلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
22664 نیلوفر جلیلی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
22665 آسیه جلیلی هنرور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22666 نرجس خاتون جلیلی انوشیروانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22667 حسین جلیلی باذل 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22668 رعنا جلیلی باذل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22669 شهناز جلیلی باذل 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22670 مریم جلیلی باذل 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
22671 سعید جلیلی بشاشی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22672 منیره سادات جلیلی پروانه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22673 منیره سادات جلیلی پروانه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
22674 فهیمه جلیلی تقویان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22675 محمدمهدی جلیلی تقویان 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22676 مصطفی جلیلی تقویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22677 مصطفی جلیلی تقویان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22678 محمدباقر جلیلی جشن آباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22679 صغری جلیلی جشن آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22680 صغری جلیلی جشن آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22681 مجدالدین جلیلی جشن آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22682 فرید جلیلی جمشیدیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22683 محمدتقی جلیلی جمشیدیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22684 سیدحسن جلیلی حسن کیاده 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
22685 فاطمه جلیلی دربندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22686 حمیده جلیلی دربندی سفلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22687 محسن جلیلی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22688 فائزه جلیلی شناسائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22689 زهرا جلیلی شناسایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22690 جمیله جلیلی شهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22691 بهروز جلیلی ضمیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22692 بهروز جلیلی ضمیری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22693 بردیا جلیلی فر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22694 مرتضی جلیلی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
22695 فریبا جلیلی فیروزی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22696 مرتضی جلیلی قاضی زاده 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
22697 سیما جلیلی قاضی زاده خیاط 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22698 سعید جلیلی کبریائی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22699 سعید جلیلی کبریائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22700 شیوا جلیلی لایق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100587