راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 52 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 22601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22601 طیّبه چشمی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22602 علی چشمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
22603 علی چشمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22604 علی رضا چشمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
22605 فاطمه چشمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22606 کاظم چشمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
22607 مجتبی چشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22608 محمدرضا چشمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22609 مریم چشمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22610 معصومه چشمی 1382 علوم پايه زمین شناسی
22611 مهدی چشمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
22612 مهدی چشمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
22613 نرگس چشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
22614 نعیما چشمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
22615 جاوید چشمی کلخوران 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
22616 کاظم چفلکی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22617 معصومه چقاله راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22618 صفیه چکاو 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
22619 سهیلا چکره 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
22620 سهیلا چکره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
22621 مهدی چکشی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22622 هدی چکشیان خراسانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22623 علیرضا چکنگی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
22624 زینب چکنه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22625 داریوش چکنی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22626 رضا چکنی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22627 سحر چکنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22628 سعید چکنی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
22629 فرزانه چکنی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22630 فرشید چکنی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
22631 هدا چکنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
22632 عبدالرحیم چگله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22633 محمد چگنی 1375 علوم پايه زیست شناسی
22634 همایون چگنی 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
22635 ملیحه چگونه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22636 ملیحه چگونه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22637 علی محمد چگینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22638 کسری چگینی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22639 مهدی چگینی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22640 عبدالرضا چلاجور 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22641 سیّدابراهیم چلنگر 1384 علوم پايه فیزیک
22642 نوید چلوارفروش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22643 مهشید چلواری نصرتی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22644 مرجان چلوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22645 علیرضا چلوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22646 محمد چلوی 1386 علوم پايه زمین شناسی
22647 زهرا چله کلهری 1389 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
22648 محسن چم پور 1387 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
22649 مهدی چمانده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22650 یوسف چمانه 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22651 الهام چمانه پور 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22652 سارا چمانه فر 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22653 ساناز چمانه فر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
22654 سمیرا چمانه فر 1381 علوم پايه زمین شناسی
22655 سمیرا چمانه فر 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
22656 فرزانه چمانه گیر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
22657 فرشته چمانه گیر 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22658 فرشته چمانه گیر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
22659 مهدی چمانه گیر 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
22660 خدیجه چمبر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22661 عیسی چمبر 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22662 احسان چمبری 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
22663 ایمان چمبری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
22664 مینا چمبری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22665 نظرعلی چمبری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
22666 عفت چمبریانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22667 سیدمحمدباقر چمن پرا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22668 جواد چمن زاری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
22669 محمد چمن فارمد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22670 آدای چمنی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
22671 احسان چمنی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22672 ثارالله چمنی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22673 جمشیدخان چمنی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22674 حمیده چمنی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
22675 رضا چمنی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
22676 زینب چمنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
22677 عالیه چمنی 1374 علوم پايه فیزیک کاربردی
22678 عالیه چمنی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
22679 محمد چمنی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22680 محمود چمنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
22681 هومن چمنی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
22682 الهام چمنی اصغری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
22683 فاطمه چمنی بوساری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
22684 حسین چمنی خرم آباد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22685 محسن چمنی خرم آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22686 سمیه چمنی خرم اباد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22687 بهاره چمنی راد 1378 علوم پايه فیزیک
22688 سمیه چمنی شوراب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
22689 حسن چمنیان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22690 محمد على چمنیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
22691 محمدعلی چمنیان 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22692 مژگان چمی پا 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22693 فاطمه چمی گو 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22694 ابوالفضل چنارانی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
22695 احمد چنارانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22696 جهانگیر چنارانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
22697 حسن چنارانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22698 حمید چنارانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
22699 رضا چنارانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22700 زهرا چنارانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566366