راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 22701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22701 مریم جعفری زاده 1385 علوم پايه فیزیک
22702 ندا جعفری زاده 1383 علوم رياضي آمار
22703 بهمن جعفری زارع 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
22704 سپیده جعفری زاوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22705 سپیده جعفری زاوه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
22706 محبوبه جعفری زاوه 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22707 علی جعفری زرمهری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
22708 نرگس جعفری زنگلانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22709 منیره جعفری سبزیکاران مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22710 شهلا جعفری سرابی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22711 حسن جعفری سرناابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
22712 طاهره جعفری سهل اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22713 جواد جعفری سیداباد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22714 سعید جعفری سیداباد 1383 علوم پايه زمین شناسی
22715 وحید جعفری سیداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22716 وحید جعفری سیداباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22717 حمیده جعفری سیریزی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22718 سیدروح اله جعفری سیریزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22719 سیدمهدی جعفری سیریزی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22720 سیده حکیمه جعفری سیریزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22721 جلیل جعفری شاندیز 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
22722 رعنا جعفری شاه آباد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22723 سیدابوالفضل جعفری ششتمد 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
22724 سیدهادی جعفری شیاده 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
22725 علیرضا جعفری صیادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22726 جابر جعفری طرقی 1383 علوم رياضي آمار
22727 سیدامیر جعفری عالیزمینی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22728 طوبی جعفری عراقی 1379 علوم پايه زمین شناسی
22729 علی جعفری علم آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22730 ساجده جعفری فرخد 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22731 سمیه جعفری فرخد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22732 محمدرضا جعفری فرخد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22733 سعید جعفری فره چناق 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22734 هادی جعفری فیروزآباد 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22735 فاطمه جعفری قلعه جوقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22736 ایمان جعفری قوچانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
22737 امید جعفری قوژدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22738 سعدی جعفری کاردگر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22739 شیما جعفری کجوری 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
22740 علی جعفری کشتلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22741 فاطمه جعفری کمانگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22742 مهدی جعفری کیا 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
22743 نعمت اله جعفری گدنه 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22744 زهرا جعفری گل نسائی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
22745 رضا جعفری گوکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22746 دانیال جعفری گیو 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22747 زهرا جعفری گیو 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
22748 عیسی جعفری گیو 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
22749 سعید جعفری ماچک پشتی 1367 علوم رياضي ریاضی
22750 فضل اله جعفری ماسوله 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22751 ژاله جعفری مدرک 1373 علوم رياضي ریاضی
22752 محسن جعفری مذهب حقیقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22753 غزاله جعفری مرندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
22754 امین جعفری مقدم 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
22755 حجت جعفری مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22756 محمد جعفری مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
22757 معصومه جعفری مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
22758 میلاد جعفری مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
22759 ایوب جعفری ملک آبادی 1390 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
22760 محمدرضا جعفری ممتاز 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22761 امیر جعفری منامین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22762 جواد جعفری مندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
22763 سیدسجاد جعفری موحد 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
22764 سارا جعفری نائینی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22765 هاله جعفری نائینی لطف آبادی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22766 هاله جعفری نائینی لطف آبادی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22767 فرزانه جعفری نجف آباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22768 محمدحسن جعفری نجف آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22769 محمّدسعید جعفری نجف آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
22770 رسول جعفری نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22771 زهرا جعفری نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22772 سلیمان جعفری نژاد 1384 دامپزشكي دامپزشکی
22773 طاهره جعفری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22774 محمد جعفری نژاد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22775 حمید جعفری نژاد بجستانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
22776 حمید جعفری نژادبجستانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22777 مریم جعفری نژادبسطامی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
22778 اباذر جعفری نسب 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22779 خسرو جعفری نسب 1349 علوم پايه زمین شناسی
22780 سیدمحمدرضا جعفری نسب 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22781 محدثه جعفری نسب کرمانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22782 محدثه جعفری نسب کرمانی 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
22783 مجید جعفری نوزاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22784 علی اصغر جعفری نوق 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22785 عادله جعفری نیکو 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22786 الهه جعفری هرفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22787 مهرداد جعفری یخفروزانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22788 زینب جعفری ینگی کند 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
22789 زینب جعفری ینگی کند 1389
22790 آذین جعفریان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
22791 احد جعفریان 1366 كشاورزى زراعت
22792 احمد جعفریان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22793 بهاره جعفریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
22794 بی بی ندا جعفریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
22795 بی بی هانیه جعفریان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
22796 بی بی هانیه جعفریان 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
22797 حسن جعفریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22798 حمیدرضا جعفریان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22799 حمیدرضا جعفریان 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22800 زکیه جعفریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199557