راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 22701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22701 سهیلا جلالیان بردر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22702 لیلا جلالیان بردر 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22703 پیرعلی جلالیان برور 1355 علوم پايه دبیری شیمی
22704 غلامرضا جلالیان پور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22705 سیده مهشید جلالیان حسینی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
22706 هایده جلالیان حسینی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22707 ابوذر جلالیان دقیق 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22708 راحله جلالیان راد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22709 سعیده جلالیان سده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22710 محمدحسین جلالیان سده 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22711 سیدمحمدرضا جلالیان شهری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
22712 شیما جلالیان صداقتی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
22713 ناهید جلالیان فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
22714 وحید جلالیان نساج 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
22715 ابوالفضل جلایر 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
22716 احمد جلایر 1353 مهندسي راه و ساختمان
22717 تکتم جلایر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22718 جیران جلایر 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22719 ربابه جلایر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22720 زهرا جلایر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22721 عطاءاله جلایر 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22722 غلامرضا جلایر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22723 فاطمه جلایر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22724 مرجان جلایر 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22725 میلاد جلایر 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22726 نعیمه جلایر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
22727 حسن جلایردربندی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22728 جلال جلایرنیا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
22729 ملیکا جلایرنیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22730 اسفندیار جلایری 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
22731 بهاره جلایری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22732 رضا جلایری 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
22733 زهرا جلایری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22734 زهرا جلایری 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
22735 نگین جلایری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
22736 حمیدرضا جلایری گوارشک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22737 منصوره جلایری بقمچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
22738 عیسی جلایری پناه برده 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
22739 رقیه جلایری دربندی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22740 منصوره جلایری راد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22741 سیما جلایری قویونلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22742 مهدیه جلایری کاهو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22743 زینت جلایری لائین 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22744 زینت جلایری لائین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
22745 علیرضا جلایری لاین 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22746 محسن جلایری لاین 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22747 سمیه جلایری نژاد برده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
22748 احمد جلایریان دربندی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
22749 فاطمه جلایریان دربندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22750 زهرا جلمبادانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
22751 سمانه جلمبادانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
22752 صفرعلی جلمبادانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22753 عزت جلمبادانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22754 حیدر صبیح جلوب 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
22755 صابر جلوخانی نیارکی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
22756 مجید جلودار 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22757 امین جلودار نوقابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22758 امیرحسن جلودارزاده سدئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
22759 مهدی جلوداری نوقابی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22760 رضا جلوس جمشیدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22761 حسین جلوه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22762 افسانه جلوه گر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
22763 حسین جلوه گران اصفهانی 1380 علوم رياضي آمار
22764 علی نجات جلویز 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22765 محمداسمعیل جلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22766 فریبا جلیبا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22767 الهام جلیل العلمائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
22768 الهام جلیل العلمایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22769 راضیه جلیل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22770 راضیه جلیل پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
22771 معین جلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22772 محسن جلیل نژاد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
22773 صادق جلیل وند 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22774 صفیه جلیل وند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22775 محمدامین جلیل وند 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22776 پریا جلیل وند قزوینی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22777 حامد جلیلوند 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22778 قاسم جلیلوند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
22779 مریم جلیلوند 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
22780 سارا جلیلوندقزوینی فرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22781 احمد جلیلی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22782 اعظم سادات جلیلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
22783 الهه جلیلی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22784 جلیل جلیلی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22785 جواد جلیلی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22786 حسن جلیلی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22787 حسن جلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22788 حمید جلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22789 رسول جلیلی 1358 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22790 روح اله جلیلی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22791 زهرا جلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22792 زهرا جلیلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22793 سیدعلیرضا جلیلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22794 سیدمجتبی جلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22795 سیده مروارید جلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22796 عصمت جلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22797 فاطمه جلیلی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
22798 فرح جلیلی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
22799 فرزانه جلیلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
22800 فریبرز جلیلی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40901651