راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 11,495

نمایش موارد : 22901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22901 شهریار جمال زاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22902 علیرضا جمال زاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
22903 کیوان جمال زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22904 گل نوش جمال زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
22905 محمد جمال زاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22906 هدیه جمال زاده 1378 علوم پايه فیزیک
22907 هدیه جمال زاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
22908 جواد جمال زاده جمالکندی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
22909 سیده سارا جمال زاده موسوی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22910 سیده صابره جمال زاده موسوی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22911 فرشته جمال نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22912 اعظم السادات جمال هاشمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22913 سیدحسین جمال هاشمی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22914 فاطمه جمالان بیمرغ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22915 لیلا جمالان بیمرغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22916 معصومه جمالزاده مقدم 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22917 فرزاد جمالزهی مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
22918 آمنه جمالی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22919 ابوالقاسم جمالی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
22920 اکرم جمالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22921 بابک جمالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22922 بهزاد جمالی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
22923 تهمینه جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22924 جمال الدین جمالی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22925 جمشید جمالی 1381 علوم رياضي آمار
22926 حسن جمالی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22927 حسین جمالی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
22928 رحمان جمالی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
22929 رضا جمالی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22930 رضا جمالی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22931 زهره جمالی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22932 ساناز جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22933 سعید جمالی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
22934 سعید جمالی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
22935 سمانه جمالی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22936 سمانه جمالی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22937 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22938 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22939 سمیه جمالی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
22940 سهیل جمالی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
22941 سهیل جمالی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
22942 سیدعباس جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22943 صدیقه جمالی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
22944 صفیه جمالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22945 صفیه جمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22946 عبدالناصر جمالی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
22947 علیرضا جمالی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22948 علیرضا جمالی 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
22949 فاطمه جمالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22950 فهیمه سادات جمالی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22951 لادن جمالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22952 لیلا جمالی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22953 ماهنوش جمالی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
22954 مجتبی جمالی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22955 محمدرضا جمالی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
22956 محمدرضا جمالی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22957 محمّدهادی جمالی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22958 محمود جمالی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22959 محمود جمالی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
22960 مریم جمالی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22961 مهدی جمالی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22962 مهناز جمالی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22963 نجمه جمالی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22964 نسیم جمالی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22965 نسیم جمالی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22966 نوراله جمالی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
22967 نیلوفر جمالی 1386 هنر نيشابور نقاشی
22968 وجیهه جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22969 وحید جمالی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
22970 هاجر جمالی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22971 هادی جمالی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22972 هما جمالی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22973 یوسف علی جمالی 1353 علوم پايه فیزیک
22974 آسیه جمالی شورآب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22975 هانیه جمالی شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
22976 محمد جمالی الموتی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22977 روح اله جمالی باداشیانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22978 محبوبه جمالی باقرآبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22979 حسین جمالی بریمانلو 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
22980 سارا جمالی پاقلعه 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
22981 محسن جمالی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
22982 حسین جمالی ترک اباد 1369 علوم رياضي آمار
22983 حمید جمالی دولو 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22984 رقیه فهیمه جمالی راد 1358 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22985 فهیمه جمالی راد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22986 آسیه جمالی شوراب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22987 علی اکبر جمالی شوراب 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22988 عصمت جمالی فاروجی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22989 علی جمالی فر 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22990 امینه جمالی فرد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
22991 مهلا جمالی فرد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22992 احد جمالی فرنجانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
22993 فریبا جمالی کارگر 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22994 فریبا جمالی کارگر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
22995 فرزانه جمالی کاظمینی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
22996 نفیسه جمالی کاظمینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22997 مجتبی جمالی کسرینه 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22998 سمیه جمالی کلور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22999 رضا جمالی مطلق 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23000 مهری جمالی مطلق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211    

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40876648