راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 22901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22901 بهناز جلائیان فهمیده 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22902 معصومه جلائیان قاسم زاده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22903 سینا جلائیان قربان زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22904 وحید جلائیان مهری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
22905 محمد جلادت 1382 علوم پايه فیزیک
22906 محمد جلادت 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
22907 شهداد جلال 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22908 شهداد جلال 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22909 علی جلال 1386 علوم پايه فیزیک
22910 علیرضا جلال 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22911 محمدرضا جلال 1361 مهندسي مكانيك
22912 نغمه جلال 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
22913 حمیده جلال آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
22914 مژگان جلال آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
22915 مهدی جلال آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
22916 مریم جلال آبادی راوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22917 پری ناز جلال احمدی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
22918 محمدرضا جلال احمدی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22919 رضا جلال پناهی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22920 محمودرضا جلال پور 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22921 فاطمه جلال خوش نویس 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
22922 مهدی جلال زائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22923 بی بی زهرا جلال زاده 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22924 بی بی ملیحه جلال زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22925 سیدجواد جلال زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22926 سیدجواد جلال زاده 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22927 سیده فاطمه جلال زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22928 آرمان جلال زاده مقدم شهری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22929 بنفشه جلال زاده مقدم شهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22930 رقیه جلال شاهکوهی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
22931 فاطمه جلال شاهکوهی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22932 رضا جلال کمالی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22933 سیدعلیرضا جلال نیا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22934 منصوره جلال یزدی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22935 منصوره جلال یزدی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22936 پناه علی جلالت 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22937 رهام جلالوند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
22938 آرش جلالی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22939 آرش جلالی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22940 آرش جلالی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22941 آزاده جلالی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
22942 ابوالقاسم جلالی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22943 احسان جلالی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22944 الهام جلالی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22945 الهام جلالی 1385 هنر نيشابور نقاشی
22946 امیر جلالی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22947 بهزاد جلالی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22948 بی تا جلالی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
22949 پگاه جلالی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22950 ثمین جلالی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
22951 جلیل جلالی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22952 جواد جلالی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22953 حجت جلالی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22954 حسین جلالی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22955 حمید جلالی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
22956 حمیده جلالی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22957 زهرا جلالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22958 زهرا جلالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22959 زهرا جلالی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22960 زهرا جلالی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
22961 زهره جلالی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22962 سحر جلالی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22963 سمیرا جلالی 1378 علوم پايه زمین شناسی
22964 سیدرضا جلالی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22965 سیدقاسم جلالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22966 سیده منیره جلالی 1382 علوم پايه فیزیک
22967 شهره جلالی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
22968 شهین جلالی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
22969 صدیقه جلالی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
22970 طالب جلالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22971 عالیه جلالی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22972 عالیه جلالی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
22973 عباس جلالی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22974 عبدالله جلالی 1389
22975 عطیه جلالی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
22976 علی جلالی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22977 علی جلالی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22978 علی جلالی 1390 علوم پايه فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان
22979 علی جلالی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
22980 غزاله جلالی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22981 فاطمه جلالی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
22982 فایزه جلالی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22983 فریبا جلالی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22984 فیروزه جلالی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
22985 قباد جلالی 1391 كشاورزى علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
22986 لیلی جلالی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22987 ماریا جلالی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22988 محبوبه جلالی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
22989 محدثه جلالی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
22990 محدثه جلالی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22991 محمد جلالی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22992 محمداسماعیل جلالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
22993 محمدامین جلالی 1363 كشاورزى امور زراعی
22994 محمدرضا جلالی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22995 مرتضی جلالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22996 مریم جلالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22997 مریم جلالی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22998 مریم جلالی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22999 معصومه جلالی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23000 منوچهر جلالی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199549