راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 23001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23001 محبوبه جلالی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
23002 محدثه جلالی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
23003 محدثه جلالی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
23004 محمد جلالی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23005 محمداسماعیل جلالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
23006 محمدامین جلالی 1363 كشاورزى امور زراعی
23007 محمدرضا جلالی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23008 مرتضی جلالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23009 مریم جلالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23010 مریم جلالی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23011 مریم جلالی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23012 معصومه جلالی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23013 منوچهر جلالی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
23014 مونا جلالی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23015 مهدی جلالی 1356 علوم پايه زیست شناسی
23016 مهرداد جلالی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23017 میترا جلالی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23018 میترا جلالی 1370 علوم رياضي ریاضی محض
23019 نجمه جلالی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23020 نجمه جلالی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23021 ندا جلالی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
23022 نقی جلالی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23023 نیوشا جلالی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
23024 هنگامه جلالی ندوشنی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23025 زهره جلالی امیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23026 آرمین جلالی باجگیران 1376 علوم رياضي آمار
23027 میترا جلالی باجگیران 1369 علوم پايه دبیری شیمی
23028 راضیه جلالی بایگی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23029 حمیدرضا جلالی بجنوردی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23030 حدیثه جلالی بجنوردی راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
23031 احمد رضا جلالی بردر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
23032 احمدرضا جلالی بردر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23033 آرزو جلالی برکیش 1393 علوم پايه زمین شناسی
23034 آرزو جلالی برکیش 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
23035 مریم جلالی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
23036 راضیه بی بی جلالی پوریزدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23037 حمیدرضا جلالی ترشیزی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23038 مرتضی جلالی خلیل آباد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23039 غزاله جلالی خلیلیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
23040 ملیحه جلالی خواه 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23041 مهدی جلالی زمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23042 سیدرضا جلالی زیدانلو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23043 مصطفی جلالی سفیددشتی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23044 غلامرسول جلالی سنگانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23045 نفیسه جلالی صادق نیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23046 علیرضا جلالی طلب 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23047 حسن جلالی عزیزیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23048 اشرف جلالی عفتیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23049 حسین جلالی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23050 سمانه جلالی فر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
23051 صدیقه جلالی فر 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23052 مریم جلالی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23053 محمدجواد جلالی فرد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23054 سیدحسین جلالی فریزهندی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
23055 قاسم جلالی کامل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23056 محمود جلالی کامل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23057 سهراب جلالی کندری 1355 علوم پايه علوم جانوری
23058 ساجده جلالی کوهستانی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
23059 سیدرضا جلالی کوهی خیلی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
23060 سیدرضا جلالی کوهی خیلی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23061 سیدجواد جلالی کیاسری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23062 رحیم جلالی گرو 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
23063 جلال جلالی گلمکانی 1362 علوم پايه فیزیک
23064 فاطمه جلالی گلمکانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23065 سیده بنین جلالی لمردی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23066 عادله جلالی مجاهد 1383 علوم رياضي آمار
23067 جلال جلالی مسلم 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23068 راضیه جلالی مطلق 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23069 شهلا جلالی مظلومان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23070 محمد جلالی مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
23071 مریم جلالی مقدس 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23072 سیده مملکت جلالی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
23073 سیدهاشم جلالی مقدم 1368 كشاورزى زراعت
23074 نیلوفر جلالی مقدم 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23075 امیرحسین جلالی منش 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23076 جواد جلالی منقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
23077 زهره جلالی منقابی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23078 سیدنبی جلالی موسوی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23079 طیبه جلالی مهر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23080 ارژنگ جلالی مهماندوست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23081 رضا جلالی ندوشنی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23082 سیدمحمد جلالی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23083 سیدمحمدرضا جلالی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
23084 سیدمصطفی جلالی نژاد 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23085 اشرف جلالی نیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23086 حانیه جلالی نیا 1393 مهندسي مهندسی صنایع
23087 طاهره جلالی نیا 1375 علوم رياضي ریاضی
23088 مریم جلالی نیا 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
23089 وحیده جلالی نیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23090 رحیم جلالی یزدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23091 علیرضا جلالی یزدی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
23092 مسعود جلالی یزدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
23093 آزاده جلالیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
23094 ازیتا جلالیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23095 الهه جلالیان 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
23096 امیررضا جلالیان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23097 تکتم جلالیان 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23098 زهرا جلالیان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23099 زهرا جلالیان 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
23100 سارا جلالیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223132