راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90134 الهام سادات خالقی میران 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
60435 بی بی منور خالقی میران 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74341 زهراسادات خالقی میران 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
59869 زینب السادات خالقی میران 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74236 سیده مرضیه خالقی میران 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62839 مهدی خالقی نسب 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52916 محمود خالقی وردی 1377 علوم اداري واقتصاد مديريت
86843 ساره خالقی هژبرآسا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92685 مرتضی خالقیان مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55190 صغری خالوعلی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
38672 علی اکبر خالومحمدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33965 محمدتقی خالومحمدی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66546 احسان خالویی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63282 فاطمه خالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45159 صاحب خالی عشق اباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64984 فریبا خالیچی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30841 محمدکاظم خامسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41353 منصوره خامسی ابیازنی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65727 اعظم خامسی زارع 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80865 الهه خامسی زارع 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33073 طاهره خامنه باقری 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
40924 طاهره خامنه باقری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66254 عبدالله خاموش هروی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97366 امین خاموشی 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
33406 حمیدرضا خاموشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69709 گلناز خاموشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92950 مریم خاموشی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50145 براتعلی خاموشی ارخودی 1376 علوم پايه زمین شناسی
87195 جواد خاموشی ارخودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
73040 مریم خاموشی ارخودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50144 روناک خاموشیان 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
56058 خدیجه خامه سیفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
97087 محمدباقر خامه چیان 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
67187 معصومه خامه فروش یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
82986 معصومه خامه فروش یزدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
27718 طاهره خان احمدلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50146 محمدحسن خان احمدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
26282 مرتضی خان احمدی فرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31629 رمضان خان بابائی شوب 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81433 ام البنین خان بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50147 زهره خان جان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52917 مرتضی خان رمکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
74168 رضا خان زاده 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
87058 رضا خان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36534 فریدون خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75951 محبوبه خان زاده مهرآبادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
52918 جواد خان فرخانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52919 اعظم خان لاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45339 سارا خان محمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54604 علی خان محمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67938 فائزه خان محمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
43189 فرزین خان محمدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31254 محمد خان محمدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83612 رضا خان محمدیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56707 تکتم خانبابازاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97958 مهدی خانبابازاده 1390
55983 حمیدرضا خانجانزاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86932 جابر خانجانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52920 حسین خانجانی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
79821 روزبه خانجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90975 سحر خانجانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54571 محمد خانجانی گرجی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37411 محسن خانچی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
37535 فاطمه خاندان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29391 نرگس خاندان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
84688 فهیمه خاندانی جرجافکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64528 سیداحسان خاندوزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86304 سیدسروش خاندوزی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56924 ناعمه خاندوزی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39426 ملیحه خانرودی استانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
26839 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
25868 طیبه خانزادتهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98071 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداري
32280 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84966 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52921 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
69116 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58547 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
25931 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
96752 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69735 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87393 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
83212 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
93924 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
35670 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52922 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
25009 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89698 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82941 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
67711 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66946 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
27460 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
48568 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76773 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36890 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85602 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69154 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30963 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
60693 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56158 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18151258