راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,268

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23101 آدای چمنی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
23102 احسان چمنی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23103 ثارالله چمنی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23104 جمشیدخان چمنی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23105 حمیده چمنی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
23106 رضا چمنی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
23107 زینب چمنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
23108 عالیه چمنی 1374 علوم پايه فیزیک کاربردی
23109 عالیه چمنی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
23110 محمد چمنی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23111 محمود چمنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
23112 هومن چمنی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
23113 الهام چمنی اصغری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
23114 فاطمه چمنی بوساری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
23115 حسین چمنی خرم آباد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23116 محسن چمنی خرم آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23117 سمیه چمنی خرم اباد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23118 بهاره چمنی راد 1378 علوم پايه فیزیک
23119 سمیه چمنی شوراب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
23120 حسن چمنیان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
23121 محمد على چمنیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
23122 محمدعلی چمنیان 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23123 مژگان چمی پا 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23124 فاطمه چمی گو 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23125 ابوالفضل چنارانی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
23126 احمد چنارانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23127 جهانگیر چنارانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
23128 حسن چنارانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23129 حمید چنارانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
23130 رضا چنارانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23131 زهرا چنارانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23132 زهره چنارانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23133 زهره چنارانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
23134 سعیده چنارانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23135 صفورا چنارانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23136 علی چنارانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23137 غلامرضا چنارانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
23138 فرشته چنارانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
23139 کلثوم چنارانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23140 مجتبی چنارانی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
23141 مجید چنارانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
23142 مریم چنارانی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23143 ناصر چنارانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
23144 نعیمه چنارانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23145 وحید چنارانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23146 وحید چنارانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23147 زهرا چناری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
23148 زهره چناری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23149 عباس چناری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
23150 عطیه چناری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23151 مسعود چناری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23152 مسعود چناری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
23153 عنایت اله چندر 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
23154 چنعان چنعانی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23155 کوثر چنعانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23156 عابدین چنگاوی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
23157 کیانوش چنگی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23158 کیانوش چنگی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
23159 سجاد چنگیز 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
23160 سحر چنگیز 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
23161 فرزانه چنگیزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
23162 امراله چنگیزی سنگانی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
23163 پویان چنگیزیان 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
23164 هما چوب تراش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23165 بهرام چوب تراش ابرده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23166 ابراهیم چوب دارقوچانی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
23167 پروین چوب داری قوچانی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23168 فرزین چوبتاشانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23169 علی چوبدار 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23170 اکرم چوبداران 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23171 معصومه چوبدارسالاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23172 جواد چوبدارسعدآباد 1354 علوم پايه شیمی
23173 محمد چوبدارطوسی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23174 اعظم چوبداری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23175 حسن چوبداری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23176 حمیدرضا چوبداری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23177 حمیده چوبداری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23178 نسرین چوبداری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23179 اله کرم چوبینه 1354 علوم پايه زمین شناسی
23180 فاطمه چوبینه 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
23181 معین چوبینه 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23182 خدیجه چوپان 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23183 رقیه چوپان خلیل آباد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
23184 حسن چوپان خویردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23185 حسن چوپان خویردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
23186 مریم چوپان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23187 محسن چوپان طوسی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23188 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23189 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
23190 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
23191 عبدالحق چوپان مزرعه شیخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23192 جواد چوپانکارکیکانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23193 سمیه چوپانکاره 1379 علوم پايه زمین شناسی
23194 سمیه چوپانکاره 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
23195 شهناز چوپانکاره 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23196 شیرین چوپانکاره 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23197 فروغ چوپانکاره 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23198 ام البنین چوپانکاره کیکانلو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23199 فاطمه چوپانکاره کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23200 الهام چوپانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36835941