راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 23201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23201 شراره جمشیدیان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23202 فاطمه جمشیدیان 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23203 فیروزه جمشیدیان 1376 علوم پايه فیزیک
23204 مجید جمشیدیان مجاور 1381 دامپزشكي دامپزشکی
23205 علیرضا جمشیدیان رشتخوار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23206 مهدی جمشیدیان رشتخواری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
23207 رؤیا جمشیدیان لائین 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23208 علیرضا جمشیدیان مجاور 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
23209 مجید جمشیدیان مجاور 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
23210 معصومه جمعگی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23211 اکرم جمعه 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23212 مریم جمعه اسداباد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23213 حمید جمعه بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23214 سیدعلی حسن جمعه پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23215 صغری جمعه پور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23216 محمود جمعه پور 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23217 سمانه جمعه پور زاوه 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
23218 سعید جمعه پور هدایت آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
23219 حمید جمعه پورچهارامان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23220 مریم جمعه پورشریف اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23221 فروزان جمعه پورکاریزکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23222 زهرا جمعه زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23223 زهرا جمعه زاده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23224 صالحه جمعه زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23225 محبوبه جمعه زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23226 محبوبه جمعه زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
23227 راحله جمعه زاده بهابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23228 راحله جمعه زاده بهابادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23229 نفیسه جمعه زاده خیبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23230 زهرا جمعه طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23231 مرضیه جمعه کی یان ارداکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23232 نجمه جمعه کیان ارداکی 1381 علوم پايه زمین شناسی
23233 ابوالفضل جمعه گیان ارداکی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
23234 رضا جمعه منظری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
23235 سکینه جمعه نیا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23236 عاطفه جمعهء 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
23237 پریان جمعی 1390 علوم پايه فیزیک
23238 وحید جمعی 1387 هنر نيشابور نقاشی
23239 مریم جمهوری شوکت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23240 سارا جمهوری شوکت آباد 1378 علوم رياضي آمار
23241 سارا جمهوری شوکت آباد 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
23242 سارا جمهوری شوکت آباد 1384 علوم رياضي آمار
23243 رواء عصام جمیل جمیل 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
23244 فاطمه جمیل 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
23245 حبیب جمیل زاده 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
23246 ذلفا جمیل زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23247 عصمت جمیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
23248 فرشته جمیلی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
23249 محمدرضا جمیلی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
23250 مرضیه جمیلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23251 مسعود جمیلی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23252 نگین جمیلی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
23253 نگین جمیلی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
23254 شیما جمیلی دشتبیاضی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23255 زهرا جمیلی شیروان 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23256 زهرا جمیلی شیروان 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
23257 زهرا جمیلی شیروان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
23258 زینب جمیلی شیروان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23259 سمیرا جناب 1389 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
23260 اعظم جنابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23261 زهرا جنابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23262 فاطمه جنابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23263 هادی جنابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23264 گیتا جنابیه 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23265 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
23266 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
23267 زینب جنامی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
23268 صدیقه جنانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
23269 محمدرضا جنانی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23270 محسن جنانی قدیربیگلر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23271 تکتم جنت 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23272 علی اکبر جنت آبادی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
23273 اسماعیل جنت ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
23274 علی اکبر جنت آبادی 1383 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
23275 مظاهر جنت صادقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی
23276 ازاده جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23277 امیرحسین جنتی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
23278 جواد جنتی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
23279 حبیبه جنتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
23280 حسن جنتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23281 حمید جنتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23282 زهرا جنتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
23283 سپیده جنتی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23284 سپیده جنتی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23285 سمیه جنتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23286 سّمیه جنّتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
23287 سونا جنتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23288 علی جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23289 مجید جنتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23290 مهدی جنتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
23291 راضیه جنتی پیروز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23292 سلیمه جنتی پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23293 محمد حسین جنتی پیروز 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
23294 محمدحسین جنتی پیروز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
23295 مرضیه جنتی پیروز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23296 زهرا جنتی جنت آباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
23297 میترا جنتی جهرمی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
23298 کشور جنتی راد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23299 عربعلی جنتی زاده 1364 علوم رياضي آمار
23300 سعیده جنتی سنگ نقره 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489152