راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,097

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80433 اعظم حیدرزاده 1385 دامپزشكي دامپزشکی
63976 انسیه حیدرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39895 برات حیدرزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
80298 جهانگیر حیدرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36756 حسین حیدرزاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
33658 رویا حیدرزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
89537 زهره حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36944 سعید حیدرزاده 1371 دامپزشكي دامپزشکی
30531 سیاوش حیدرزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50344 طاهره حیدرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84938 مجتبی حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
99534 محسن حیدرزاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
26006 محمدرضا حیدرزاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70891 مریم حیدرزاده 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41276 مهدی حیدرزاده 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
99604 مهدی حیدرزاده 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
53133 ناهید حیدرزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66863 ناهید حیدرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
86527 ناهید حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
84596 مصطفی حیدرزاده ثانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
99893 نجمه حیدرزاده جنت آبادی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47122 راضیه حیدرزاده خزیمه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40323 هادی حیدرزاده خزیمه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97355 معصومه حیدرزاده زو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
39942 مجید حیدرزاده فخرابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
70467 فاطمه حیدرزاده کاسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
89075 نسرین حیدرزاده کلشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
86257 آرزو حیدرزاده محمدرضاخان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
68188 ارزو حیدرزاده محمدرضاخان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65861 طاهره حیدرنژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56820 علی رضا حیدرنژاد 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41887 مهدی حیدرنژاد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99781 سعید حیدرنژادرمی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35552 علی محمد حیدرنژادشهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70189 مهدی حیدرنیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
86838 حجی ابراهیم حیدرنیاکلاتی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80181 آسیه حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
25268 ابراهیم حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64766 احمد حیدری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38488 احمدعلی حیدری 1372 علوم پايه زمین شناسی
96954 افسانه حیدری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50348 اکبر حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54747 اکبر حیدری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74780 اکبر حیدری 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86919 اکبر حیدری 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
53136 اکرم حیدری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
64934 اکرم حیدری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78537 الهام حیدری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90660 الهام حیدری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
75211 الهه حیدری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75870 امیرعباس حیدری 1384 علوم پايه فیزیک
25803 براتعلی حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
25536 بهروز حیدری 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
89419 بهروز حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
54972 بی بی اقدس حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53137 بی بی سمیه حیدری 1377 علوم رياضي آمار
65323 بی بی سمیه حیدری 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
50349 بی بی مریم حیدری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
100424 پارسا حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76595 تکتم حیدری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
72663 ثمینه حیدری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27007 جعفر حیدری 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
70321 جعفر حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
43532 جلال حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
39855 جواد حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95883 جهانگیر حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
96675 حامد حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
38620 حبیب حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
39575 حسن حیدری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
40432 حسن حیدری 1372 علوم رياضي آمار
50350 حسین حیدری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64869 حسین حیدری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
97770 حسین حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55095 حکیمه حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53138 حمید حیدری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85237 حمید حیدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
44589 حمیدرضا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44658 حیدر حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
100579 حیدر حیدری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
85794 خدیجه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44659 دلال حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67349 دنیا حیدری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87768 دنیا حیدری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63240 راحله حیدری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39334 رجبعلی حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
75487 رسول حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27521 رضا حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33473 رضا حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39970 رضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
74875 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76287 رضا حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78640 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
37417 زهرا حیدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50351 زهرا حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
59866 زهرا حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66904 زهرا حیدری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
73347 زهرا حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90231 زهرا حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91599 زهرا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
96981 زهرا حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20670633