راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,204

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76138 نوید خادم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98299 نوید خادم زاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64663 وحید خادم زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75732 حمیده خادم زاده مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
64813 محبوبه خادم عمومی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34578 محمد خادم غائبی 1370 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37028 مهدی خادم غائینی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32599 عباس خادم قائمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41881 غلام نبی خادم قائنی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39067 مریم خادم قائنی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
96046 وحیده خادم قائنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64623 آسیه خادم قائینی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79258 آسیه خادم قائینی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
50353 ملیحه خادم قاینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78061 وحیده خادم قاینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50354 امینه خادم لو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49598 علیرضا خادم لو 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35687 مهران خادم مرزرودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85524 سیده بنت الهدی خادم مشهدطرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28457 علی اکبر خادم معبودی 1367 علوم رياضي ریاضی
40939 علی اکبر خادم معبودی 1373 علوم رياضي ریاضی
32365 جلال خادمان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45012 رضا خادمان 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
93635 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34441 الهه خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36479 کبری خادمباشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32963 مریم خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59905 مریم خادمعلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69865 زینب خادملو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54988 مائده خادملو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89459 آزاده خادمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65704 اکرم خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65808 الهام خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50350 الهه خادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64532 ایمان خادمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98472 داود خادمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
46690 زهرا خادمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88310 سروش خادمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34232 سعید خادمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43890 سعیده خادمی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60912 سمانه خادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95153 سیده فهیمه خادمی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57070 شفق خادمی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
82775 علیرضا خادمی 1376 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74517 فاطمه خادمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
78664 فریبا خادمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34597 کامبیز خادمی 1370 دامپزشكي دامپزشکی
91461 محسن خادمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
48027 محمد خادمی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
64076 محمد خادمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28831 محمدرضا خادمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47860 محمدعلی خادمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64814 محمود خادمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98266 مرجان خادمی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
38696 مریم خادمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50351 مریم خادمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23961 موسی خادمی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83064 نرگس خادمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69945 سمیه خادمی بایگی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57096 ثمیه خادمی بوری آبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
34115 اسیه خادمی بوری ابادی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
23962 جواد خادمی بوری ابادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98746 فهیمه خادمی پور 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
74510 فتح اله خادمی پوربغداده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48734 مهدی خادمی تربتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41636 حمیدرضا خادمی خالدی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74127 سیما خادمی درح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62805 زهرا خادمی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33956 علی خادمی رکاوندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
100014 علی محمد خادمی زاده 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89703 اسماء خادمی زهان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69271 زهرا خادمی زهان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
58592 سیده فاطمه خادمی فدکی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36648 سودابه خادمی قرالر 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
98495 مریم السادات خادمی کلابخش 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
34543 سیدمحمد خادمی کلاهبخش 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45962 مهدی خادمی گراشی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92676 حنیف خادمی گزنک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
68771 ام لیلا خادمی لائین 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
99277 سوسن خادمی نژاد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
92363 حسین خادمیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45295 فریبا خادمیان 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32906 ملیحه خادمیان 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44602 مهدی خادمیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56324 مهدی خادمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28137 علی خارائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23963 ثریا خارکشان طرقبه 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
68146 شیما خازن 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62584 فاطمه خازنی رضوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50355 فاطمه خاشع 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
62976 مهرناز خاشی ناصری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54615 بی بی زهرا خاص خیرآبادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69913 عطیه خاطری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75604 فرزانه خافی 1384 علوم پايه فیزیک
60749 مرضیه خافی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74648 مرضیه خافی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86363 مرضیه خافی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27415 حمیدرضا خاقانی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67271 زینب خاقانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62162 مهدی خاقانی 1380 هنر نيشابور نقاشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19158211