راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23301 اشرف جمال خو 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
23302 حسین جمال خو 1361 مهندسي راه و ساختمان
23303 محدثه جمال خو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23304 محمدحسین جمال خو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
23305 شهریار جمال زاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23306 علیرضا جمال زاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
23307 کیوان جمال زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23308 گل نوش جمال زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
23309 محمد جمال زاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23310 هدیه جمال زاده 1378 علوم پايه فیزیک
23311 هدیه جمال زاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
23312 جواد جمال زاده جمالکندی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
23313 سیده سارا جمال زاده موسوی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
23314 سیده صابره جمال زاده موسوی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23315 فرشته جمال نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23316 اعظم السادات جمال هاشمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23317 سیدحسین جمال هاشمی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23318 فاطمه جمالان بیمرغ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23319 لیلا جمالان بیمرغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23320 معصومه جمالزاده مقدم 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23321 فرزاد جمالزهی مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
23322 آمنه جمالی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23323 ابوالقاسم جمالی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
23324 اکرم جمالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
23325 بابک جمالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23326 بهزاد جمالی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
23327 تهمینه جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23328 جمال الدین جمالی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23329 جمشید جمالی 1381 علوم رياضي آمار
23330 حسن جمالی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23331 حسین جمالی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
23332 رحمان جمالی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
23333 رضا جمالی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23334 رضا جمالی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23335 زهره جمالی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23336 ساناز جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23337 سعید جمالی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
23338 سعید جمالی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
23339 سمانه جمالی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23340 سمانه جمالی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23341 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23342 سمیرا جمالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23343 سمیه جمالی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
23344 سهیل جمالی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
23345 سهیل جمالی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
23346 سیدعباس جمالی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23347 صدیقه جمالی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
23348 صفیه جمالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23349 صفیه جمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23350 عبدالناصر جمالی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
23351 علیرضا جمالی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23352 علیرضا جمالی 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
23353 فاطمه جمالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23354 فهیمه سادات جمالی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23355 لادن جمالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23356 لیلا جمالی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23357 ماهنوش جمالی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
23358 مجتبی جمالی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23359 محمدرضا جمالی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
23360 محمدرضا جمالی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
23361 محمّدهادی جمالی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23362 محمود جمالی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23363 محمود جمالی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23364 مریم جمالی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23365 مهدی جمالی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23366 مهناز جمالی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23367 نجمه جمالی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23368 نسیم جمالی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23369 نسیم جمالی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23370 نوراله جمالی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
23371 نیلوفر جمالی 1386 هنر نيشابور نقاشی
23372 وجیهه جمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
23373 وحید جمالی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
23374 هاجر جمالی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23375 هادی جمالی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23376 هما جمالی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23377 یوسف علی جمالی 1353 علوم پايه فیزیک
23378 آسیه جمالی شورآب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23379 هانیه جمالی شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
23380 محمد جمالی الموتی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23381 روح اله جمالی باداشیانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23382 محبوبه جمالی باقرآبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
23383 حسین جمالی بریمانلو 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
23384 سارا جمالی پاقلعه 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
23385 محسن جمالی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
23386 حسین جمالی ترک اباد 1369 علوم رياضي آمار
23387 حمید جمالی دولو 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23388 رقیه فهیمه جمالی راد 1358 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23389 فهیمه جمالی راد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23390 آسیه جمالی شوراب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23391 علی اکبر جمالی شوراب 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23392 عصمت جمالی فاروجی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23393 علی جمالی فر 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23394 امینه جمالی فرد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23395 مهلا جمالی فرد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23396 احد جمالی فرنجانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
23397 فریبا جمالی کارگر 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23398 فریبا جمالی کارگر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
23399 فرزانه جمالی کاظمینی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
23400 نفیسه جمالی کاظمینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199543