راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 23401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23401 مجتبی جمالی کسرینه 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23402 سمیه جمالی کلور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23403 رضا جمالی مطلق 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23404 مهری جمالی مطلق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23405 سمیرا جمالی معصومی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23406 علیرضا جمالی منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
23407 مریم جمالی مهمویی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23408 مریم جمالی نژادحلیمه جانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
23409 راضیه جمالی نژادحلیمه جانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
23410 عفت جمالیان 1383 علوم رياضي آمار
23411 علی جمالیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23412 سلما جمالیان نصرآبادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23413 بهتاش جمالیه بسطامی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23414 هدی جمالیه بسطامی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23415 جواد جمبرجوقی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23416 جواد جمجاه 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
23417 راضیه جمجاه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23418 زینب جمدر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23419 مریم جمره 1380 علوم رياضي ریاضی محض
23420 هنگامه جمشاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
23421 مهدی جمشید عینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
23422 علی اصغر جمشیدپناه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23423 عصمت جمشیدپناه خور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23424 سمیه جمشیدجم 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23425 قادربخش جمشیدزهی خانکی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
23426 عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23427 محمدرضا جمشیدصفا 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23428 مهشید جمشیدنژاد عنبرانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
23429 جعفر جمشیدنژادعنبرانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23430 مونا جمشیدنژادعنبرانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
23431 آرزو جمشیدنیا 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
23432 الناز جمشیدنیا 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23433 احسان جمشیدی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23434 احسان جمشیدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
23435 اعظم جمشیدی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23436 اعظم جمشیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23437 اکرم جمشیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23438 الهام جمشیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
23439 امنه جمشیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23440 امیر جمشیدی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
23441 بهروز جمشیدی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23442 بهروز جمشیدی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23443 بهزاد جمشیدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23444 پریا جمشیدی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23445 پریا جمشیدی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23446 پریا جمشیدی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23447 جلوه جمشیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23448 حسن جمشیدی 1368 كشاورزى زراعت
23449 دانیال جمشیدی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23450 رضا جمشیدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
23451 زهرا جمشیدی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
23452 زهرا جمشیدی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23453 سامان جمشیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23454 سامان جمشیدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23455 ساناز جمشیدی 1389 علوم پايه زمین شناسی
23456 سیدمهدی جمشیدی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23457 شکوه جمشیدی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
23458 صفورا جمشیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23459 صفورا جمشیدی 1396 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23460 علی جمشیدی 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
23461 علیرضا جمشیدی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23462 فرخنده جمشیدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23463 فروغ جمشیدی 1378 علوم رياضي آمار
23464 مجید جمشیدی 1382 علوم پايه زمین شناسی
23465 محمدحسن جمشیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23466 محمدحسین جمشیدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23467 محمود جمشیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
23468 مرتضی جمشیدی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
23469 مریم جمشیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23470 ملیحه جمشیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23471 ملیحه جمشیدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23472 مهدی جمشیدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23473 مهدی جمشیدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
23474 مهرداد جمشیدی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
23475 مهین جمشیدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23476 نسرین جمشیدی 1389
23477 نوشین جمشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23478 سمانه جمشیدی طرقبه 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
23479 نغمه جمشیدی الاشتی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23480 سلیمان جمشیدی النجارقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
23481 ابوالفضل جمشیدی پور 1395 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
23482 نرگس جمشیدی پور 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23483 علی جمشیدی زاد 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
23484 حجت جمشیدی زرمهری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
23485 ربابه جمشیدی سرالنگ 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23486 افسانه جمشیدی شهدآبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23487 محمدعلی جمشیدی صالح آبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23488 سمانه جمشیدی طرقبه 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
23489 سمانه جمشیدی طرقبه 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
23490 محمد جمشیدی فر 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23491 کلثوم جمشیدی فرد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23492 کلثوم جمشیدی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
23493 هما جمشیدی فرد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23494 هما جمشیدی فرد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
23495 محسن جمشیدی کاخکی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23496 شمس الدین جمشیدی کوهساری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23497 بهروز جمشیدی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23498 بهروز جمشیدی مقدم 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23499 محمدمهدی جمشیدی مقدم 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23500 ازاده جمشیدی مقدم عنبران 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199232