راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 23601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23601 مهدی چکشی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23602 مریم چکشیان خراسانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
23603 هدی چکشیان خراسانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23604 علیرضا چکنگی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
23605 زینب چکنه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
23606 داریوش چکنی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23607 رضا چکنی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23608 سحر چکنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23609 سعید چکنی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
23610 فرزانه چکنی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23611 فرشید چکنی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
23612 هدا چکنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
23613 محمد چکی فورک 1395
23614 عبدالرحیم چگله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23615 محمد چگنی 1375 علوم پايه زیست شناسی
23616 همایون چگنی 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
23617 ملیحه چگونه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23618 ملیحه چگونه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23619 علی محمد چگینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23620 کسری چگینی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
23621 مهدی چگینی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23622 عبدالرضا چلاجور 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23623 مریم چلبی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
23624 سیّدابراهیم چلنگر 1384 علوم پايه فیزیک
23625 نوید چلوارفروش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
23626 مهشید چلواری نصرتی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23627 مرجان چلوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23628 علیرضا چلوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23629 محمد چلوی 1386 علوم پايه زمین شناسی
23630 زهرا چله کلهری 1389 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
23631 محسن چم پور 1387 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
23632 مهدی چمانده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23633 یوسف چمانه 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23634 الهام چمانه پور 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
23635 سارا چمانه فر 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
23636 ساناز چمانه فر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
23637 سمیرا چمانه فر 1381 علوم پايه زمین شناسی
23638 سمیرا چمانه فر 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
23639 فرزانه چمانه گیر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
23640 فرشته چمانه گیر 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23641 فرشته چمانه گیر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23642 مهدی چمانه گیر 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
23643 خدیجه چمبر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23644 عیسی چمبر 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23645 احسان چمبری 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
23646 امیرحسین چمبری 1395 مهندسي مهندسی شیمی
23647 ایمان چمبری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
23648 مینا چمبری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23649 نظرعلی چمبری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
23650 عفت چمبریانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23651 سیدمحمدباقر چمن پرا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
23652 جواد چمن زاری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
23653 محمد چمن فارمد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23654 آدای چمنی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
23655 احسان چمنی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23656 ثارالله چمنی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23657 جمشیدخان چمنی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23658 حمیده چمنی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
23659 رضا چمنی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
23660 زینب چمنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
23661 عالیه چمنی 1374 علوم پايه فیزیک کاربردی
23662 عالیه چمنی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
23663 محمد چمنی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23664 محمود چمنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
23665 هومن چمنی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
23666 الهام چمنی اصغری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
23667 سعیده چمنی اصغری 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
23668 فاطمه چمنی بوساری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
23669 حسین چمنی خرم آباد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23670 محسن چمنی خرم آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23671 سمیه چمنی خرم اباد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23672 بهاره چمنی راد 1378 علوم پايه فیزیک
23673 سمیه چمنی شوراب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
23674 حسن چمنیان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
23675 محمد على چمنیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
23676 محمدعلی چمنیان 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23677 مژگان چمی پا 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23678 فاطمه چمی گو 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23679 ابوالفضل چنارانی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
23680 احمد چنارانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23681 جهانگیر چنارانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
23682 حسن چنارانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23683 حمید چنارانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
23684 رضا چنارانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23685 زهرا چنارانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23686 زهره چنارانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23687 زهره چنارانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
23688 سعیده چنارانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23689 شکیبا چنارانی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
23690 صفورا چنارانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23691 علی چنارانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23692 غلامرضا چنارانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
23693 فرشته چنارانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
23694 کلثوم چنارانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23695 مجتبی چنارانی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
23696 مجید چنارانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
23697 مریم چنارانی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23698 ناصر چنارانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
23699 نعیمه چنارانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23700 وحید چنارانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38134958