راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 23601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23601 ندا جودکی 1380 هنر نيشابور نقاشی
23602 عطاالله جودوی 1381 علوم پايه زمین شناسی
23603 هادی جودوی 1370 علوم اداري واقتصاد حقوق
23604 محمدرضا جودی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
23605 مهسا جودی 1386 علوم پايه زمین شناسی
23606 اتابک جودی ساریخابگلو 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
23607 محمد جودی شاندیز 1358 علوم پايه زمین شناسی
23608 بابک جودی قاسم کندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
23609 شاهین جورابچی 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
23610 شهاب جورابچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
23611 فرزانه جورابچی بخارایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23612 امین جورابلو 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23613 بهنام جورپور 1371 علوم رياضي آمار
23614 پریسا جورقانیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
23615 عفت جوریان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23616 معصومه جوریان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23617 علی جورین سر 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23618 غلامرضا جوزاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
23619 ابوالفضل جوزاری آرو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23620 محمدمصطفی جوزن 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
23621 پیام جوزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
23622 بهاره جوشش 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
23623 جلال جوشش 1354 مهندسي راه و ساختمان
23624 سعیده جوششی رودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
23625 فاطمه جوشقانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
23626 سعید جوشن 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23627 حسین جوشنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23628 علی جوشنی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
23629 فاطمه جوشنی دیسفانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23630 ام البنین جوشنی نوقابی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
23631 اسداله جوع عطابیرمی 1368 علوم پايه زمین شناسی
23632 اکرم جوکار 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23633 امین جوکار 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23634 پدرام جوکار 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23635 سحر جوکار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
23636 سعید جوکار 1389 مهندسي مهندسی شیمی
23637 عارفه جوکار 1390 علوم پايه فیزیک
23638 عباس جوکار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23639 علی جوکار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
23640 غلامعلی جوکار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23641 فرید جوکار 1388 علوم رياضي ریاضی محض
23642 مرتضی جوکار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23643 مصطفی جوکار 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
23644 مهرنوش جوکار 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
23645 حدیث جوکارحصارسرخ خراسانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23646 معصومه جوکارحصاری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
23647 ماندانا جوکاردریس 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23648 مهسا جوکاردوست آباد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23649 فاطمه جوکارراهزنی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23650 فاطمه جوکارزیدانلو 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23651 سمیّه جوکاری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23652 محمد جوکی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
23653 حسین جولائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23654 حسین جولائی 1393 مهندسي مهندسی عمران
23655 محبوبه جولائی خواه 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
23656 طاهره جولانی 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
23657 عاطفه جونابادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
23658 عاطفه جونابادی 1394 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
23659 امیر جوهرچی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23660 امیر جوهرچی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23661 خلیل جوهرچی 1355 كشاورزى علوم زراعی
23662 محمد رضا جوهرچی 1357 علوم پايه زیست شناسی
23663 سجاد جوهرچی مشهدی 1395 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
23664 بهاره جوهری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
23665 پروین جوهری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23666 حمیده جوهری 1384 علوم رياضي آمار
23667 زهره جوهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23668 سحر جوهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23669 سمانه جوهری 1394 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی(آموزش محور)
23670 عصمت جوهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23671 لیلا جوهری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23672 لیلا جوهری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
23673 هادی جوهری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23674 رضا جوهری تیموری 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23675 رضا جوهری تیموری 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
23676 مجید جوهری رودی 1381 علوم پايه فیزیک
23677 حمیدرضا جویا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
23678 فاطمه جویا 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23679 احسان جویائیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23680 حسام الدین جویباری مقدم 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23681 مریم جویباری مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23682 زین العابدین جویبان 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
23683 زینب جویمندی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
23684 حسن جوینده 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23685 حسن جوینده 1371 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
23686 حسین جوینده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23687 حمیده جوینده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23688 اقدس جوینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23689 رضا جوینی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23690 فاطمه جوینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23691 معصومه جوینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23692 سیما جوینی پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23693 سیما جوینی پور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23694 کمال محمد جهاد جهاد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
23695 حسن جهادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
23696 صدیقه جهادی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23697 زهرا جهان 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23698 زهرا جهان 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
23699 علی جهان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
23700 علی جهان 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729627