راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 24001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24001 ویدا جواهرچی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
24002 رضا جواهرخرگردی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
24003 کورش جواهرده 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24004 علی جواهرفر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
24005 ماهرخ جواهرفروش زاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24006 لیدا جواهرقلم 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24007 الهیار جواهری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24008 تکتم جواهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
24009 تکتم جواهری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
24010 زهرا جواهری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24011 سارا جواهری 1388 علوم پايه فیزیک
24012 سیدحسین جواهری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
24013 عبدالکریم جواهری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
24014 علی جواهری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24015 فاطمه جواهری 1391 علوم پايه زمین شناسی
24016 فاطمه جواهری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24017 کاظم جواهری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24018 محمدرضا جواهری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24019 محمدرضا جواهری 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
24020 محمدیاسر جواهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24021 مریم جواهری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24022 مهدی جواهری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
24023 نرگس جواهری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24024 هایده جواهری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
24025 سمانه جواهری نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
24026 مهدی جواهری اشکذری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24027 سحر جواهری طهرانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
24028 سحر جواهری طهرانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
24029 مرضیه جواهری فریمان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24030 ماندانا جواهری کرمانی 1394 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
24031 سعید جواهری مشهدی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24032 فریبا جواهری مشهدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24033 محسن جواهری یکتا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
24034 سودابه جواهریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24035 محمد جواهریان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
24036 محمدرضا جواهریان 1355 علوم رياضي آمار
24037 امین جودت 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
24038 امین جودت 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
24039 طاها جودکی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
24040 ندا جودکی 1380 هنر نيشابور نقاشی
24041 عطاالله جودوی 1381 علوم پايه زمین شناسی
24042 هادی جودوی 1370 علوم اداري واقتصاد حقوق
24043 اسعدمنفی جوده 1396 الهيات شهيد مطهري علوم قرآن و حدیث
24044 محمدرضا جودی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
24045 مهسا جودی 1386 علوم پايه زمین شناسی
24046 اتابک جودی ساریخابگلو 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
24047 محمد جودی شاندیز 1358 علوم پايه زمین شناسی
24048 بابک جودی قاسم کندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
24049 شاهین جورابچی 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
24050 شهاب جورابچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
24051 فرزانه جورابچی بخارایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24052 امین جورابلو 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24053 بهنام جورپور 1371 علوم رياضي آمار
24054 پریسا جورقانیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
24055 عفت جوریان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24056 معصومه جوریان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24057 مهران جوریان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
24058 علی جورین سر 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
24059 غلامرضا جوزاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
24060 ابوالفضل جوزاری آرو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24061 محمدمصطفی جوزن 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
24062 پیام جوزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
24063 بهاره جوشش 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
24064 جلال جوشش 1354 مهندسي راه و ساختمان
24065 سعیده جوششی رودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
24066 فاطمه جوشقانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
24067 سعید جوشن 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
24068 حسین جوشنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24069 علی جوشنی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
24070 فاطمه جوشنی دیسفانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
24071 ام البنین جوشنی نوقابی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
24072 اسداله جوع عطابیرمی 1368 علوم پايه زمین شناسی
24073 اکرم جوکار 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
24074 امین جوکار 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24075 پدرام جوکار 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24076 سحر جوکار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24077 سعید جوکار 1389 مهندسي مهندسی شیمی
24078 عارفه جوکار 1390 علوم پايه فیزیک
24079 عباس جوکار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24080 علی جوکار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
24081 غلامعلی جوکار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24082 فرید جوکار 1388 علوم رياضي ریاضی محض
24083 مرتضی جوکار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
24084 مصطفی جوکار 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
24085 مهرنوش جوکار 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
24086 حدیث جوکارحصارسرخ خراسانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
24087 معصومه جوکارحصاری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
24088 ماندانا جوکاردریس 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24089 مهسا جوکاردوست آباد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24090 فاطمه جوکارراهزنی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
24091 فاطمه جوکارزیدانلو 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24092 سمیّه جوکاری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
24093 محمد جوکی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
24094 حسین جولائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
24095 حسین جولائی 1393 مهندسي مهندسی عمران
24096 فاطمه جولائی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24097 محبوبه جولائی خواه 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
24098 طاهره جولانی 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
24099 عاطفه جونابادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
24100 عاطفه جونابادی 1394 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223118