راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 24001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24001 فاطمه جیرفتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
24002 مریم جیرفتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24003 عزت جیرفتی محمدآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24004 عزت جیرفتی محمدآباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
24005 علیرضا جیریائی شراهی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
24006 اعظم جیریانی شراهی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24007 الهام جیم آبادی محمدآبادی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
24008 الهه جیم آبادی محمدآبادی 1387 علوم پايه فیزیک
24009 مرضیه جیم آبادی محمدآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24010 زهرا جیم آبادی مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
24011 مینا جین چی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24012 موسی جیواد 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
24013 نگین چائی چی طهرانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
24014 آزاده چائی فروش 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24015 اسماعیل چابک 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24016 رویا چابکی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
24017 طاهره چابکی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
24018 محمد چابکی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى عمومی
24019 علیرضا چابکی خیابانی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24020 احسان چابوک 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
24021 جلال الدین چاپاتی گرگیج 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24022 جواد چاجی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24023 صدیقه چاجی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24024 صدیقه چاجی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (مجازی)
24025 علی چاجی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
24026 علیرضا چاجی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
24027 علیرضا چاجی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
24028 مرتضی چاجی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
24029 مرتضی چاجی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
24030 مرتضی چاجی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
24031 مهدی چاجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
24032 مهدی چاجی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
24033 مهرداد چاجی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
24034 ناصر چاجی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24035 نسرین چاجی 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
24036 نسرین چاجی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
24037 جلال چاچی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
24038 سعیده چاچی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
24039 ناهید چاچی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
24040 نجمه چادرباف زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24041 مریم چادرباف یزدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24042 الهام سادات چادردوزان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24043 محمّد چارجوئی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
24044 اشرف چارکامبه 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24045 سمانه چاره ئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24046 ندا چاره ئی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
24047 اکرم چاره جوزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24048 زهره چاره جوزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24049 احمد چاره ساز آواری فیروزه 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24050 محمدمهدی چاری 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
24051 مسعود چاری صادق 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24052 مسعود چاری صادق 1393 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
24053 تکتم چاستاره 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24054 احسان چاشنی دل 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
24055 سیده مریم چاک سر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
24056 اسماعیل چاکرالحسینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
24057 محمدرضا چاکرالحسینی 1390 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
24058 کبری چاکری سورگاوان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
24059 سعیدرضا چالاک 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24060 بهاره چالاکیان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
24061 اسداله چالیشی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24062 اعظم چاوشان طرقبه 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24063 ایمان چاوشان طرقبه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24064 حسینعلی چاوشی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
24065 سلماز چاوشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
24066 سمیه چاوشی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
24067 سیده فاطمه چاوشی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24068 سیده نعیمه چاوشی 1386 علوم رياضي آمار
24069 فاطمه چاوشی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
24070 مهدی چاوشی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
24071 نازلی چاوشی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
24072 نازلی چاوشی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
24073 صغری چاوشی هریس 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24074 طاهره چاوشیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
24075 طیبه چاوشیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24076 طیبه چاوشیان 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
24077 فهیمه چاوشیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24078 فهیمه چاوشیان 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
24079 محمود چاوشیان 1354 علوم پايه زیست شناسی جانوری
24080 مصطفی چاوشیان 1363 مهندسي مهندسی عمران
24081 اکرم چاوشیان طرقبه 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24082 مهرنسا چاه چمندی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
24083 عفت چاه کندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24084 زهرا چاهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
24085 اردلان چایچی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
24086 روشنک چایچی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
24087 سمیرا چایچی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24088 سمیه چایچی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24089 حسل چپرلی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
24090 سکینه چخماقی سهل آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
24091 اکرم چدانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24092 حمید چدانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
24093 رحمان چراتی 1374 علوم رياضي آمار
24094 عیسی چراتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
24095 محمد چراغ 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24096 حسین چراغچی 1373 علوم پايه فیزیک
24097 محبوب چراغچی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
24098 حوریه چراغچی باشی آستانه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24099 مائده چراغچی باشی آستانه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
24100 محمدرضا چراغچی باشی آستانه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488937