راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 24001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24001 مرتضی چرخ زرین 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
24002 مهدی چرخ زرین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
24003 بهاره چرخاب 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
24004 الهام چرخکار 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24005 الهام چرخکار 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
24006 حمید چرخکار 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24007 مهدی چرخکار 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
24008 علی چرخی 1385 علوم رياضي آمار
24009 علی چرخی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
24010 الهام چرخی زاده کوهبنانی 1393 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
24011 انیس چرخی سهل آباد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24012 عباس چرخیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
24013 لعیا چرخیان 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24014 نسرین چرخیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24015 فرزانه چرغند 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
24016 حبیب الله چرکزی 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
24017 حمیدرضا چرکزی 1354 علوم رياضي ریاضی
24018 ساره بی بی چرکزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24019 محمد چرم آرا 1354 علوم پايه زیست شناسی
24020 نیلوفر چرم چی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24021 علیرضا چرم فروشان 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
24022 حامد چرمچی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24023 عاطفه چرمچیان لنگرودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24024 الهام چرمگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
24025 علیرضا چرمگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24026 فرزانه چرمگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24027 مهدی چرمگی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24028 زهرا چرمه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
24029 محمد چرمه 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24030 اکرم چروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24031 لیلا چزکی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24032 زکیه چزگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24033 زهرا چزگی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
24034 زهرا چزگی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24035 عباسعلی چزگی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24036 فهیمه چزگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24037 کاظم چزگی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
24038 مجتبی چزگی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
24039 مژگان چزگی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24040 مهدی چزگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
24041 مهری چزگی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24042 عبود چسباوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24043 بهاره چشتی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
24044 بهاره چشتی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
24045 مرتضی چشتی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24046 مریم چشتی 1376 علوم رياضي آمار
24047 فرشاد چشک 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24048 مریم چشک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24049 محسن چشم میشی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
24050 ملیحه چشمه سفیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
24051 الهه چشمه سنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
24052 زهرا چشمه سنگی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
24053 ملیحه چشمه سنگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24054 اتنا چشمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
24055 اشرف چشمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24056 اشرف چشمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24057 اکبر چشمی 1368 علوم پايه زمین شناسی
24058 اکبر چشمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24059 حمید چشمی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
24060 راضیه چشمی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24061 زهرا چشمی 1385 علوم رياضي آمار
24062 زهرا چشمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24063 زهره چشمی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
24064 سیدحسین چشمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
24065 سیدمصطفی چشمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24066 سیدمصطفی چشمی 1392 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
24067 طوبی چشمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24068 طیّبه چشمی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24069 علی چشمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24070 علی چشمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24071 علی رضا چشمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
24072 فاطمه چشمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24073 کاظم چشمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24074 مجتبی چشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24075 محمدرضا چشمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24076 مریم چشمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24077 معصومه چشمی 1382 علوم پايه زمین شناسی
24078 مهدی چشمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24079 مهدی چشمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24080 نرگس چشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
24081 نعیما چشمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
24082 جاوید چشمی کلخوران 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
24083 کاظم چفلکی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24084 معصومه چقاله راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24085 صفیه چکاو 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
24086 سهیلا چکره 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
24087 سهیلا چکره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
24088 مهدی چکشی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24089 مریم چکشیان خراسانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
24090 هدی چکشیان خراسانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24091 علیرضا چکنگی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
24092 زینب چکنه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
24093 مرضیه چکنهء 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها
24094 داریوش چکنی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24095 رضا چکنی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24096 سحر چکنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24097 سعید چکنی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
24098 فرزانه چکنی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24099 فرشید چکنی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
24100 هدا چکنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826363