راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,006

نمایش موارد : 24101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24101 آسیه جهانی فرد 1381 علوم پايه زمین شناسی
24102 امیر جهانی فرد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24103 حسام جهانی فریمان 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
24104 ستاره جهانی کندری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
24105 محبوبه جهانی کندری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
24106 مرجان جهانی کندری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24107 مریم جهانی کندری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24108 مریم جهانی کندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
24109 مریم جهانی کندری 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
24110 محمد جهانی گندم کار 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24111 محمدعلی جهانی محمودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24112 جعفر جهانی مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24113 زینب جهانی مقدم 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24114 نیما جهانی مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24115 هما جهانی ملو 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24116 هما جهانی ملو 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24117 فاطمه جهانی مهر 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24118 آرزو جهانی یدک 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
24119 افسانه جهانیان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
24120 اکرم جهانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24121 پدرام جهانیان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
24122 حامد جهانیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24123 حلیمه جهانیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
24124 حلیمه جهانیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24125 حمیدرضا جهانیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24126 ریحانه جهانیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
24127 سمانه جهانیان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
24128 عادله جهانیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
24129 لیدا جهانیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
24130 لیلا جهانیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24131 مصطفی جهانیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
24132 مهتاب جهانیان 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
24133 مینا جهانیان 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
24134 حسین جهانیان نجف آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
24135 اکبر جهانیان بشرویه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
24136 فاطمه جهانیان بهنمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24137 فهیمه جهانیان بهنمیری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
24138 کلثوم جهانیان بهنمیری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
24139 حسین جهانیان نجف آبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
24140 رحمان جهانیان نجف آبادی 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
24141 سید امیر جهرمی مقدم 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
24142 سیداشکان جهرمی مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24143 سیداشکان جهرمی مقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
24144 محمدجعفر جهرومی شیرازی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24145 علی اصغر جهنده 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24146 فاطمه جهنده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
24147 فاطمه جهنده 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
24148 قاسم جی واد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
24149 قاسم جی واد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
24150 احسان جیا 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
24151 سیدبیژن جیا 1383 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
24152 سیدبیژن جیا 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
24153 فریبا جیا 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24154 غلامرضا جیحانی کوهبنانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
24155 امیر جیرفتی 1363 علوم پايه شیمی
24156 فاطمه جیرفتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
24157 مریم جیرفتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24158 عزت جیرفتی محمدآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24159 عزت جیرفتی محمدآباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
24160 علیرضا جیریائی شراهی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
24161 اعظم جیریانی شراهی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24162 الهام جیم آبادی محمدآبادی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
24163 الهه جیم آبادی محمدآبادی 1387 علوم پايه فیزیک
24164 مرضیه جیم آبادی محمدآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24165 زهرا جیم آبادی مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
24166 مینا جین چی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24167 موسی جیواد 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
24168 نگین چائی چی طهرانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
24169 آزاده چائی فروش 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24170 اسماعیل چابک 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24171 رویا چابکی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
24172 طاهره چابکی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
24173 محمد چابکی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى عمومی
24174 علیرضا چابکی خیابانی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24175 احسان چابوک 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
24176 جلال الدین چاپاتی گرگیج 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24177 جواد چاجی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24178 صدیقه چاجی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24179 صدیقه چاجی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (مجازی)
24180 علی چاجی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
24181 علیرضا چاجی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
24182 علیرضا چاجی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
24183 مرتضی چاجی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
24184 مرتضی چاجی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
24185 مرتضی چاجی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
24186 مهدی چاجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
24187 مهدی چاجی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
24188 مهرداد چاجی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
24189 ناصر چاجی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24190 نسرین چاجی 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
24191 نسرین چاجی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
24192 جلال چاچی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
24193 سعیده چاچی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
24194 ناهید چاچی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
24195 نجمه چادرباف زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24196 مریم چادرباف یزدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24197 الهام سادات چادردوزان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24198 محمّد چارجوئی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
24199 اشرف چارکامبه 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24200 سمانه چاره ئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889981008   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41473687