راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,002

نمایش موارد : 24301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24301 الهام چرخکار 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
24302 حمید چرخکار 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24303 مهدی چرخکار 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
24304 علی چرخی 1385 علوم رياضي آمار
24305 علی چرخی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
24306 الهام چرخی زاده کوهبنانی 1393 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
24307 انیس چرخی سهل آباد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24308 عباس چرخیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
24309 لعیا چرخیان 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24310 نسرین چرخیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24311 فرزانه چرغند 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
24312 حبیب الله چرکزی 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
24313 حمیدرضا چرکزی 1354 علوم رياضي ریاضی
24314 ساره بی بی چرکزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24315 محمد چرم آرا 1354 علوم پايه زیست شناسی
24316 نیلوفر چرم چی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24317 علیرضا چرم فروشان 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
24318 حامد چرمچی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24319 عاطفه چرمچیان لنگرودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24320 الهام چرمگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
24321 علیرضا چرمگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24322 فرزانه چرمگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24323 مهدی چرمگی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24324 زهرا چرمه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
24325 محمد چرمه 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24326 اکرم چروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24327 لیلا چزکی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24328 زکیه چزگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24329 زهرا چزگی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
24330 زهرا چزگی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24331 عباسعلی چزگی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24332 فهیمه چزگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24333 کاظم چزگی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
24334 مجتبی چزگی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
24335 مژگان چزگی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24336 مهدی چزگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
24337 مهری چزگی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24338 عبود چسباوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24339 بهاره چشتی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
24340 بهاره چشتی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
24341 مرتضی چشتی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24342 مریم چشتی 1376 علوم رياضي آمار
24343 فرشاد چشک 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24344 مریم چشک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24345 محسن چشم میشی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
24346 ملیحه چشمه سفیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
24347 الهه چشمه سنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
24348 زهرا چشمه سنگی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
24349 ملیحه چشمه سنگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24350 اتنا چشمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
24351 اشرف چشمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24352 اشرف چشمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24353 اکبر چشمی 1368 علوم پايه زمین شناسی
24354 اکبر چشمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24355 حمید چشمی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
24356 راضیه چشمی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24357 زهرا چشمی 1385 علوم رياضي آمار
24358 زهرا چشمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24359 زهره چشمی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
24360 سیدحسین چشمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
24361 سیدمصطفی چشمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24362 سیدمصطفی چشمی 1392 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
24363 طوبی چشمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24364 طیّبه چشمی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24365 علی چشمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24366 علی چشمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24367 علی رضا چشمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
24368 فاطمه چشمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24369 کاظم چشمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24370 مجتبی چشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24371 محمدرضا چشمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24372 مریم چشمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24373 معصومه چشمی 1382 علوم پايه زمین شناسی
24374 مهدی چشمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24375 مهدی چشمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24376 نرگس چشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
24377 نعیما چشمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
24378 جاوید چشمی کلخوران 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
24379 کاظم چفلکی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24380 معصومه چقاله راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24381 صفیه چکاو 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
24382 سهیلا چکره 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
24383 سهیلا چکره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
24384 مهدی چکشی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24385 مریم چکشیان خراسانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
24386 هدی چکشیان خراسانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24387 علیرضا چکنگی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
24388 زینب چکنه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
24389 مرضیه چکنهء 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها
24390 داریوش چکنی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24391 رضا چکنی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24392 سحر چکنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24393 سعید چکنی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
24394 فرزانه چکنی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24395 فرشید چکنی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
24396 هدا چکنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
24397 محمد چکی فورک 1395 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری
24398 عبدالرحیم چگله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
24399 محمد چگنی 1375 علوم پايه زیست شناسی
24400 همایون چگنی 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050051052053054055056057058059060061062063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085086087088089090091092093094095096097098099010001010   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41462221