راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 24401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24401 غلام عباس جهانی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
24402 فاطمه جهانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
24403 فرامرز جهانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24404 فریده جهانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24405 محدثه جهانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
24406 محسن جهانی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
24407 محسن جهانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24408 محسن جهانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
24409 محمدرضا جهانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
24410 محمدرضا جهانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
24411 مهدی جهانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24412 میثم جهانی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24413 نجمه جهانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
24414 نریمان جهانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24415 نسیم جهانی 1394 علوم پايه فیزیک
24416 امنه جهانی رزمقان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24417 امیر جهانی بهبهانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24418 معصومه جهانی بهنمیری 1374 علوم پايه زمین شناسی
24419 هادی جهانی پامساری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
24420 حبیب اله جهانی پودینه 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
24421 حبیب الله جهانی پودینه 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24422 مریم جهانی خیرآباد 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
24423 خدیجه جهانی خیراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24424 مریم جهانی خیراباد 1395 الهيات شهيد مطهري علوم قرآن و حدیث
24425 محمود جهانی دربندی 1391 مهندسي مهندسی عمران
24426 جلیل جهانی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24427 محمد جهانی رزمغان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
24428 نرگس جهانی رفعت 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
24429 داود جهانی رهورد 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24430 حسین جهانی عزیزآبادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
24431 حسین جهانی عزیزآبادی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
24432 آسیه جهانی فرد 1381 علوم پايه زمین شناسی
24433 امیر جهانی فرد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24434 حسام جهانی فریمان 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
24435 ستاره جهانی کندری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
24436 محبوبه جهانی کندری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
24437 مرجان جهانی کندری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24438 مریم جهانی کندری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24439 مریم جهانی کندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
24440 مریم جهانی کندری 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
24441 محمد جهانی گندم کار 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24442 محمدعلی جهانی محمودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24443 جعفر جهانی مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24444 زینب جهانی مقدم 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24445 نیما جهانی مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24446 هما جهانی ملو 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24447 هما جهانی ملو 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24448 فاطمه جهانی مهر 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24449 آرزو جهانی یدک 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
24450 افسانه جهانیان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
24451 اکرم جهانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24452 پدرام جهانیان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
24453 حامد جهانیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24454 حلیمه جهانیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
24455 حلیمه جهانیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24456 حمیدرضا جهانیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24457 ریحانه جهانیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
24458 سمانه جهانیان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
24459 عادله جهانیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
24460 لیدا جهانیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
24461 لیلا جهانیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24462 مصطفی جهانیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
24463 مهتاب جهانیان 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
24464 مینا جهانیان 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
24465 حسین جهانیان نجف آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
24466 اکبر جهانیان بشرویه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
24467 فاطمه جهانیان بهنمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24468 فهیمه جهانیان بهنمیری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
24469 کلثوم جهانیان بهنمیری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
24470 حسین جهانیان نجف آبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
24471 رحمان جهانیان نجف آبادی 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
24472 سید امیر جهرمی مقدم 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
24473 سیداشکان جهرمی مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24474 سیداشکان جهرمی مقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
24475 محمدجعفر جهرومی شیرازی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24476 علی اصغر جهنده 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24477 فاطمه جهنده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
24478 فاطمه جهنده 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
24479 قاسم جی واد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
24480 قاسم جی واد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
24481 احسان جیا 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
24482 سیدبیژن جیا 1383 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
24483 سیدبیژن جیا 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
24484 فریبا جیا 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24485 غلامرضا جیحانی کوهبنانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
24486 امیر جیرفتی 1363 علوم پايه شیمی
24487 فاطمه جیرفتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
24488 مریم جیرفتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24489 عزت جیرفتی محمدآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24490 عزت جیرفتی محمدآباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
24491 علیرضا جیریائی شراهی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
24492 اعظم جیریانی شراهی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24493 الهام جیم آبادی محمدآبادی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
24494 الهه جیم آبادی محمدآبادی 1387 علوم پايه فیزیک
24495 مرضیه جیم آبادی محمدآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24496 زهرا جیم آبادی مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
24497 مینا جین چی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24498 موسی جیواد 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
24499 نگین چائی چی طهرانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
24500 آزاده چائی فروش 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227467