راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 24701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24701 علی چشمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24702 علی رضا چشمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
24703 فاطمه چشمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24704 کاظم چشمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
24705 مجتبی چشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24706 محمدرضا چشمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24707 مریم چشمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24708 معصومه چشمی 1382 علوم پايه زمین شناسی
24709 مهدی چشمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24710 مهدی چشمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24711 نرگس چشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
24712 نعیما چشمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
24713 جاوید چشمی کلخوران 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
24714 کاظم چفلکی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24715 معصومه چقاله راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24716 صفیه چکاو 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
24717 سهیلا چکره 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
24718 سهیلا چکره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
24719 مهدی چکشی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24720 مریم چکشیان خراسانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
24721 هدی چکشیان خراسانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24722 علیرضا چکنگی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
24723 زینب چکنه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
24724 محدثه چکنه 1394 مهندسي مهندسی شیمی
24725 مرضیه چکنهء 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها
24726 داریوش چکنی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24727 رضا چکنی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24728 سحر چکنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24729 سعید چکنی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
24730 فرزانه چکنی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24731 فرشید چکنی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
24732 هدا چکنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
24733 محمد چکی فورک 1395 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری
24734 عبدالرحیم چگله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
24735 محمد چگنی 1375 علوم پايه زیست شناسی
24736 همایون چگنی 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
24737 ملیحه چگونه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
24738 ملیحه چگونه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
24739 علی محمد چگینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24740 کسری چگینی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24741 مهدی چگینی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24742 عبدالرضا چلاجور 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
24743 مریم چلبی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
24744 نسرین چلمقانی قهه 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
24745 سیّدابراهیم چلنگر 1384 علوم پايه فیزیک
24746 نوید چلوارفروش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
24747 مهشید چلواری نصرتی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24748 مرجان چلوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24749 علیرضا چلوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24750 محمد چلوی 1386 علوم پايه زمین شناسی
24751 زهرا چله کلهری 1389 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
24752 محسن چم پور 1387 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
24753 مهدی چمانده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
24754 یوسف چمانه 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24755 الهام چمانه پور 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
24756 سارا چمانه فر 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
24757 ساناز چمانه فر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
24758 سمیرا چمانه فر 1381 علوم پايه زمین شناسی
24759 سمیرا چمانه فر 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
24760 فرزانه چمانه گیر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
24761 فرشته چمانه گیر 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24762 فرشته چمانه گیر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24763 مهدی چمانه گیر 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
24764 خدیجه چمبر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24765 عیسی چمبر 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24766 فاطمه چمبر 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
24767 احسان چمبری 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
24768 امیرحسین چمبری 1395 مهندسي مهندسی شیمی
24769 ایمان چمبری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24770 مینا چمبری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24771 نظرعلی چمبری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
24772 عفت چمبریانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24773 غلامرضا چمن آراء 1354 مهندسي راه و ساختمان
24774 سیدمحمدباقر چمن پرا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
24775 جواد چمن زاری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
24776 محمد چمن فارمد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24777 آدای چمنی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
24778 احسان چمنی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24779 ثارالله چمنی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24780 جمشیدخان چمنی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
24781 حمیده چمنی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
24782 رضا چمنی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
24783 زینب چمنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
24784 عالیه چمنی 1374 علوم پايه فیزیک کاربردی
24785 عالیه چمنی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
24786 محمد چمنی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24787 محمد چمنی 1396 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
24788 محمود چمنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24789 هومن چمنی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
24790 الهام چمنی اصغری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
24791 سعیده چمنی اصغری 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
24792 فاطمه چمنی بوساری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
24793 حسین چمنی خرم آباد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
24794 محسن چمنی خرم آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24795 سمیه چمنی خرم اباد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24796 بهاره چمنی راد 1378 علوم پايه فیزیک
24797 سمیه چمنی شوراب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
24798 حسن چمنیان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
24799 محمد على چمنیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
24800 محمدعلی چمنیان 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42214164