راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 27001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27001 سمیرا حسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27002 سمیه حسینی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27003 سمیه حسینی 1381 علوم پايه فیزیک
27004 سمیه حسینی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27005 سمیه حسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27006 سمیه حسینی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
27007 سمیه بیگم حسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27008 سمیه سادات حسینی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
27009 سمیه سادات حسینی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27010 سمیه سادات حسینی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27011 سوسن حسینی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
27012 سید احسان حسینی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27013 سید احسان حسینی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
27014 سید احمد حسینی 1385 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
27015 سیّد امیر حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27016 سید جواد حسینی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
27017 سید حسن حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
27018 سید حسن حسینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27019 سید حسن حسینی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27020 سید حسن حسینی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27021 سید حسین حسینی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
27022 سید داود حسینی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27023 سید رضا حسینی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27024 سید رضا حسینی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27025 سید سراج الدین حسینی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27026 سید علی حسینی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27027 سید علی حسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27028 سید مجتبی حسینی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27029 سید محمد حسینی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27030 سید محمد داود حسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27031 سید محمد هادی حسینی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27032 سید مصطفی حسینی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
27033 سید مهدی حسینی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
27034 سید مهدی حسینی 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد انرژی
27035 سیدآرش حسینی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27036 سیدابراهیم حسینی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27037 سیدابراهیم حسینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27038 سیدابراهیم حسینی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27039 سیدابوالحسن حسینی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
27040 سیدابوالفضل حسینی 1367 علوم پايه زمین شناسی
27041 سیدابوالفضل حسینی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
27042 سیدابوالفضل حسینی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27043 سیدابوالفضل حسینی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27044 سیدابوالفضل حسینی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
27045 سیدابوالفضل حسینی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
27046 سیدابوالفضل حسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
27047 سیدابوالفضل حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27048 سیدابوالقاسم حسینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27049 سیداحسان حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27050 سیداحسان حسینی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27051 سیداحسان حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
27052 سیداحمد حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27053 سیداحمد حسینی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27054 سیداحمد حسینی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27055 سیداحمد حسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
27056 سیداحمد حسینی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
27057 سیداحمد حسینی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
27058 سیداسحاق حسینی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
27059 سیداسداله حسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27060 سیداسماعیل حسینی 1376 علوم پايه فیزیک
27061 سیداصغر حسینی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
27062 سیدامیر حسینی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27063 سیدامیر حسینی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27064 سیدامیرحسین حسینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27065 سیدامیرحسین حسینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
27066 سیدامیرحسین حسینی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
27067 سیدامیرنعیم حسینی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27068 سیدامین حسینی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
27069 سیدامین حسینی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
27070 سیدایوب حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
27071 سیدجابر حسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27072 سیدجابر حسینی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
27073 سیدجعفر حسینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
27074 سیدجعفر حسینی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27075 سیدجعفر حسینی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27076 سیدجمال حسینی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27077 سیدجواد حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
27078 سیدجواد حسینی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
27079 سیدجواد حسینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
27080 سیدجواد حسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
27081 سیدجواد حسینی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
27082 سیدجواد حسینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
27083 سیدجواد حسینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
27084 سیدجواد حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
27085 سیدجواد حسینی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27086 سیدحامد حسینی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
27087 سیدحبیب حسینی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
27088 سیدحبیب حسینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27089 سیّدحجت حسینی 1380 هنر نيشابور نقاشی
27090 سیدحسن حسینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
27091 سیدحسن حسینی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
27092 سیدحسن حسینی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
27093 سیدحسن حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27094 سیدحسن حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
27095 سیدحسن حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27096 سیدحسن حسینی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27097 سیدحسنعلی حسینی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27098 سیدحسین حسینی 1366 علوم پايه زمین شناسی
27099 سیدحسین حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
27100 سیدحسین حسینی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409158